• Trang Chủ
  • Giọng Nói Hơi Run Xúc Động Khi Khai Thị Nhưng Tâm Rất Chân Thành Như Vậy Có Bị Tội Nặng Không?

Giọng Nói Hơi Run Xúc Động Khi Khai Thị Nhưng Tâm Rất Chân Thành Như Vậy Có Bị Tội Nặng Không?

Share on facebook
Share on twitter

 Hỏi:

… giọng nói của con hơi run xúc động khi khai thị vì chưa bao giờ con phải làm chủ nói chuyện trước tình hình có mặt của người lớn.  Nhưng khi niệm Phật thì con niệm rất là chân thành và rõ ràng chứ không run giọng.  Con thay phiên cho bác MT hướng dẫn lúc đó thôi.  Vậy con có tội nặng không vậy?

 Trả lời:

Cháu đã thành tâm, đem hết sức mình để hộ niệm thì sao lại có tội? Chuyện được vãng sanh hay không là do duyên phước của người bệnh, cháu đã tận tâm cứu là đã làm trọn đạo nghĩa người hộ niệm rồi.

 Lần đầu tiên hộ niệm ai cũng lúng túng và thường sơ suất, đây là chuyện thường. Chính tâm cháu thiện lành, từ bi là cháu đã tạo công đức. Người thời nay chết đi dễ gì sanh lại làm người, cháu cứu người vượt qua tam ác đạo, gieo nhiều duyên niệm Phật cho họ thì cũng có công đức chứ không có tội đâu.

Một lần hộ niệm thì có thêm kinh nghiệm. Cần nghiên cứu thêm cho vững vàng đề tương lai việc cứu người được viên mãn vậy.

 Chúc cháu an vui, niệm Phật tốt.

 A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(16/04/2009)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –