• Trang Chủ
  • Hien Tuong khi niệm phật có tiếng niệm Phật lạ đang niệm theo?

Hien Tuong khi niệm phật có tiếng niệm Phật lạ đang niệm theo?

Share on facebook
Share on twitter

Một chướng ngại thường gặp

Hỏi :

A Di Đà Phật.

Kính anh Diệu Âm,

Hôm qua tôi có email đến anh chi tiết về lần hộ niệm đầu tiên mà qua lần nầy chúng tôi mới rút được thêm kinh nghiệm. Có một điều hơi lạ xin đuợc trình bày thêm:


Buổi hộ niệm trước ngày bà ra đi có 2 người nghe tiếng niệm Phật âm điệu của người nam giống như tiếng của Duy hôm đó không có mặt và chỉ duy nhất tôi là người nam.

Hơn 2 tiếng hộ niệm sau khi bà tắt thở tôi nghe tiếng Đà Phật, Đà Phật rõ ràng hòa cùng với tiếng niệm Phật của tôi phát ra từ loa của MP trong góc phòng, thời gian có lẽ trên dưới 15 phút. Im bẵng một lúc không lâu tôi lại nghe rõ âm thanh tiếng niệm Phật đó, niệm đủ 6 chữ phát ra từ chỗ Song Hoài ngồi,  khi nghe âm thanh nầy thì tiếng niệm Phật của SH lúc có lúc không. Và điều lạ là khi  nghe tiếng niệm nầy thì  tai tôi lại không nghe tiếng niệm của của chư liên hữu, tôi chỉ nghe tiếng niệm của các liên hữu khi tôi ngưng để thở. Rồi từ âm điệu nầy bổng dưng lại nghe tiếng niệm Phật khác thay thế đưa lên tiếng niệm với âm điệu cao hơn, tiếng niệm nầy chỉ kéo dài trong vài phút rồi từ đó về sau không còn nghe gì khác ngoài tiếng niệm Phật của nhóm chúng tôi.

Buổi chiều nầy cũng có một bạn đạo nghe tiếng niệm lạ và cô nghĩ “chắc là chú về hộ niệm”.

Xin anh cho biết trường hợp như thế nầy có thường xảy ra không? Và đây có phải là tiếng niệm Phật của người vô hình cùng hộ niệm không? Xin cám ơn anh rất nhiều. A Di Đà Phật.

A Di Đà Phật.

Trả lời:

 … trước đây có một vài trường hợp hộ niệm, các đồng tu khác cũng nêu lên chuyện tương tự. Nghĩa là, khi họ niệm phật có tiếng niệm Phật lạ đang niệm theo.

 Trường hợp này đôi lúc vì các bức tường làm âm thanh dội lại cũng có. Nhưng sự phản dội âm thanh chắc chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được. Ở đây anh xác quyết là tiếng niệm lạ từ trong không gian chung quanh phát ra, thì không nên nghi ngờ nữa.

 Như vậy, có thể anh nói đúng. Những điều này chứng tỏ có các vị trong những cảnh giới khác đang niệm Phật chung với chúng ta.

 Vì vậy, những lúc hộ niệm, việc điều giải oan gia trái chủ nên làm sớm, cầu xin họ xóa bỏ hận thù, cùng với chúng ta hộ niệm cho người bệnh để họ cũng được phước duyên giải thoát, và giảm bớt các chướng nạn cho người bệnh.

 Khi cộng tu với nhau, chúng ta phải nên luôn luôn nhớ rằng, ngoài những người hữu hình của chúng ta ra, còn có rất nhiều vị trong những cảnh giới mà chúng ta không thể thấy được cùng tới tu chung với ta. Họ nương theo chúng ta để niệm Phật, cầu vãng sanh Tịnh-độ.

Nếu mình tu hành chân chánh, trang nghiêm, chư Long Thiên Hộ Pháp sẽ tới bảo hộ cho mình, chư Bồ-tát gia trì. Ngài Tịnh Không khuyên đồng tu rằng, hàng đêm nên mở pháp giảng kinh suốt đêm, rồi chân thành mời oan gia trái chủ, chư chúng sanh có duyên đến để thính pháp, văn kinh, cầu nguyện cho họ nghe pháp mà hiểu đạo, cùng phát tâm tu hành hầu xóa bỏ oán thù, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ.

 Có người sợ rằng, mời oan gia vào thì họ tới ở trong nhà nên lo sợ. Xin chư vị đừng lo chuyên này. Vì thật ra, đã là oan gia trái chủ thì họ luôn luôn bám sát theo mình để tìm cơ hội trả thù. Không mời họ cũng theo, có sợ cũng không trốn được.

 Biết như vậy, thì tốt nhất mình nên thành tâm tìm cách hóa giải trước. Hãy thường xuyên hồi hướng công đức cho họ, tìm cách giúp cho họ có cơ hội thính pháp văn kinh, sớm ngộ được Phật pháp để phát tâm tu hành, cùng nhau vãng sanh, thì mình tránh được những chướng nạn của sự trả thù về sau.

 Nên chân thành làm điều này để giải nạn trước, đừng để họ ra tay rồi thì cũng khó khăn hóa giải.

 Có câu này tôi chưa hiểu: Cô nghĩ chắc là chú về hộ niệm”. Chú này là ai vậy?

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –