• Trang Chủ
  • Khi Hộ Niệm cho người lâm chung nếu người đó đang CÓ THAI thì chúng ta phải khai thị như thế nào?

Khi Hộ Niệm cho người lâm chung nếu người đó đang CÓ THAI thì chúng ta phải khai thị như thế nào?

Share on facebook
Share on twitter

Hộ niệm cả Mẹ lẫn Con

 Hỏi:

Khi Hộ Niệm cho người lâm chung nếu người đó đang CÓ THAI thì chúng ta phải khai thị như thế nào? Để cho người đó dễ dàng vãng sanh… Đứa con trong bụng thì như thế nào?

Trả lời:

  1. I)Mạngsống còn hay hết là do phần số của người đó, chúng ta hộ niệm không phải làm cho họ chết sớm hay hay đoạn căn mệnh của họ. Khi mạng số hết thì người đó phải ra đi. Còn chuyện dễ vãng sanh hay khó vãng sanh đều tùy theo mấy yếu tố sau: (xin nhấn mạnh điều này, chết và vãng sanh là hai chuyện khác nhau).

 1/ Người ra đi có tin tưởng pháp niệm Phật vững vàng hay không?  Có phát nguyện vãng sanh tha thiết hay không? Hai yếu tố này rất quan trọng. Và, họ có quyết lòng thành tâm niệm A-Di-Đà Phật hay không?

 Nếu tin vững vàng và tha thiết thì việc niệm Phật trở nên dễ dàng, dù cho người bệnh mệt quá không niệm Phật được, người hộ niệm sẽ niệm rõ ràng và người bệnh âm thầm lắng tai nghe theo và niệm thầm trong tâm cũng được vãng sanh.

 2/ Người thân nhân trong gia đình có quyết lòng hộ niệm hay không? Nếu gia đình có lòng tin và hỗ trợ sự hộ niệm như lý như pháp thì dễ càng thêm dễ. Nếu người thân không hỗ trợ dù cho người ra đi có đủ Tín-Nguyện-Hạnh cũng bị chướng ngại, đôi khi cũng đành chịu thất bại!

 3/ Người hộ niệm có như lý như pháp hay không? Khuyên rằng, đừng nên thêm bớt nhiều quá, pha chế nhiều quá, tâm không thành, khả năng hướng dẫn yếu, nói năng nhanh quá, tự cao ngã mạn, có tâm ỷ thị, làm người bệnh phiền não, v.v… sẽ làm yếu giảm năng lực hộ niệm.

 Cho nên vấn đề dễ hay khó tùy thuộc vào cá nhân và hoàn cảnh chung quanh có thuận lợi hay không. Tốt nhất, người hộ niệm nên thường xuyên xem lại những đoạn phim hộ niệm của chính mình rồi tự phát hiện sai lầm để  sửa chữa, bổ khuyết…

  1. II)Vấn đề đang có thai. Diệu Âm đề nghị mấy điểm sau:

 1/ Nếu thai đã nhiều tháng: Hài nhi có thể sanh ra và nuôi dưỡng được, còn nguời mẹ bị bệnh ngặc nghèo, không thể cứu chữa được nữa, thì chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ là tốt nhất. Sản khoa ngày nay họ có thể giúp cho người mẹ sanh sớm hơn bình thường và đứa bé có thể được nuôi dưỡng trong những điều kiện đặc biệt. Nghĩa là, nếu có thể, nên cứu đứa bé trong bụng mẹ.

  2/ Nếu thai còn nhỏ quá, không thể sanh được, mà người mẹ bị bệnh sắp chết cần phải hộ niệm. Khi hộ niệm, Diệu-Âm đề nghị nên thêm mấy điều sau:

– Hộ niệm cả mẹ lẫn con trong bào thai luôn. Nghĩa là, ta luôn nghĩ đến người trong bào thai và cầu nguyện cho thai nhi được vãng sanh với mẹ.

– Hướng dẫn người mẹ niệm Phật, dặn người mẹ nghĩ đến đứa con trong bụng, cầu mong nó được đồng thuận để cùng vãng sanh về Tây-phương.

– Khai thị cũng cần khai thị luôn cho bào thai. Thành tâm cầu nguyện cho vị trong bào thai cùng niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ. Giảng giải rằng, cái duyên làm mẹ làm con trong đời này quá ngắn ngủi, đây cũng là do nhân duyên quả báo, tất cả đều có số phần. Đặc biệt trong cái duyên thù thắng này hãy cùng nhau buông bỏ tất cả nợ đời, cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh. Cầu nguyện cả hai đều về Tây-phương thành đạo.

– Khi hồi hướng đều hồi hướng cho cả mẹ lẫn người trong bào thai.

– Khuyên người mẹ phải quyết lòng niệm Phật, nhiếp tâm, vì mẹ niệm cho con niệm Phật theo, mẹ niệm chính là hai mẹ con cùng niệm. Mẹ được vãng sanh thì hi vọng con cũng được vãng sanh, chứ chưa dám chắc chắn, (Vì vấn đề này còn khá nhiều điều cần phải rõ hơn. Diệu Âm hiện chưa rõ lắm, không dám nói bừa. Sẽ hỏi rõ thêm, khi rõ rồi sẽ trả lời tiếp). Nhưng chắc chắn rằng là con của một vị Bồ-tát thì không thể không hưởng một đại thiện lợi, đại phước báu. Chắc chắn sẽ giải quyết rất nhiều chướng nạn, tạo nhiều duyên tốt đẹp để giải thoát. Còn nếu mẹ không được vãng sanh, thì cả mẹ lẫn con lại kết thêm duyên nợ sanh tử mới, rất khó về sau.

– Khi mẹ mãn báo thân, trong các buổi niệm Phật, tụng kinh,… nên hồi hướng cho vong nhi (thai), các tuần thất cầu siêu nên cầu siêu luôn cho vong thai. Việc cầu siêu, nghi thức nên hỏi quý Tăng Ni Sư.

  A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(23/11/2008)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –