Lập Ban Hộ Niệm cũng phải tùy duyên 

Share on facebook
Share on twitter

Lập Ban Hộ Niệm cũng phải tùy duyên

  Hỏi:

Cô muốn đưa pháp môn hộ niệm này vào 1 chùa ở gần quê cô. Để phối hợp cùng thực hiện, tránh sự để ý can thiệp của chính quyền, thì cô nên đặt vấn đề nói chuyện với quí thầy cô ở chùa như thế nào cho hợp lý?

Diệu Thiện.

Trả lời:

Mỗi chùa đều có đạo phong, đạo học riêng. Nói chung là có cách tu hành riêng. Cho nên, Cô cần cẩn thận trong lúc bàn thảo với các vị trụ trì ở đó mới được.

  Thời mạt pháp này niệm Phật là pháp tối thắng nhất để cứu chúng sanh thoát vòng sanh tử. Trong những năm qua, người niệm Phật vãng sanh đã hiển hiện rõ rệt, rất nhiều. Nhiều người đã nhìn thấy những cuộc vãng sanh đã ngộ ra đường giải thoát, đã phát tâm rất mạnh và quyết lòng thành lập những nhóm cộng tu, lập ban hộ niệm, lập niệm Phật đường để niệm Phật.

  Nói vậy, nhưng vẫn còn nhiều nơi không muốn thay đổi cách tu hành. Họ đã quen thuộc với cách tu hành có trước. Đây cũng là điều bình thường chứ không có gì lạ.

  Được vãng sanh cần phải có đầy đủ phước đức và thiện căn. Người có đủ phước đức và thiện căn thì gặp cơ duyên này mới được cái phước phần vãng sanh Tây-phương Cực-Lạc để viên mãn thành tựu đạo quả. Thiếu phước đức và thiện căn thì đành phải chịu thua!

  Thiện căn là lòng tin, phước đức là phát tâm niệm Phật, nhân duyên là gặp được cơ hội này thì quyết lòng cầu vãng sanh Tịnh-độ.

  Chính vì thế mà mình làm Phật sự cũng phải tùy duyên, chứ không nên phan duyên.

  Nghĩa là, bàn bạc với các chùa thì Cô cứ bàn bạc, khuyên đại chúng niệm Phật thì Cô cứ khuyên, còn được hay không thì nên để tùy duyên của người. Xin Cô không buồn phiền khi khuyên người niệm Phật mà bị họ chống đối hay không theo.

Hầu hết các chùa chiền ở các nơi đã tu hành theo lệ cũ, quen thuộc rồi. Phật tử đã quen cách tu hành như vậy rồi, các Thầy dù muốn thay đổi, cũng khó khăn chuyển đổi lắm. Mình nên thông cảm vấn đề này.

  Cô nên gởi biếu, hoặc cúng dường cho họ những băng đĩa vãng sanh, lời pháp của Ngài Tịnh Không, những tin tức về hộ-niệm vãng-sanh, và đề nghị với quí Thầy/Cô về việc hộ-niệm, chuyên tu Tịnh nghiệp, một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, nếu được thì tốt, không được thì mình phải lo số phận của mình là chính vậy.

  Trong những năm qua Diệu Âm đều cố gắng làm việc này. Trong đó, hầu hết các Niệm Phật Đường của cư sĩ tu tại gia lập nên, tu niệm Phật, tự hộ-niệm cho nhau đều đã có sự thành tựu rất lớn, cứu độ được nhiều người vãng sanh.

Hỏi:

Ở Hà nội, theo Cô được biết chưa có 1 ban hộ niệm nào cả, Cô rất muốn thành lập, nếu Diệu Âm có nhóm liên hữu đồng tu nào có quan hệ thân thiết với Hà-Nội, có thể gầy dựng cơ sở được, thì cho Cô biết với.

Diệu Thiện.

  Trả lời:

Thực ra ở Hà-Nội đã có ban-hộ niệm chứ không phải không có. Năm 2007 có vài vị ở Hà-Nội vào TpHCM gặp Diệu Âm và sau đó về Hà-Nội lập ban-hộ-niệm, đáng tiếc là hiện giờ Diệu Âm không liên lạc được để biết rõ địa chỉ cũng như điện thoại của họ. Diệu Âm sẽ cố gắng tìm cách nối lại liên lạc rồi cho cô hay sau.

  Ban-hộ-niệm lập ở VN đến nay nhiều lắm, rải rác khắp nơi, nhiều khi ngay trong một tỉnh có đến hàng chục ban-hộ-niệm, không cách nào liên lạc cho đầy đủ được.

  Chị Thu-Hương, ban-hộ-niệm Hoa sen ở Đà-Nẳng rất tốt, thẳng thắn, phát tâm mạnh, Cô nên liên lạc với chị Thu Hương để nhờ giúp đỡ về cách thức hộ-niệm và thành lập Ban-hộ-niệm.

  Về mặt chính quyền, thì ở đâu mình phải theo luật lệ ở đó. Căn bản là mình không được làm điều gì phạm đến quy định của nhà nước, không được xen vào các việc khác. Làm đạo thì ta cứ lo việc đạo, quyết lòng theo giáo pháp của Phật để cứu độ chúng sanh mới tốt.

  Nên tế nhị trong việc tiếp xự, thành khẩn xin họ chấp nhận cho bà con xóm làng, những người già cả, tụ tập lại thành nhóm nhỏ để cùng nhau niệm Phật, nếu có ai bị bệnh nặng thì xin họ cho phép Ban Hộ Niệm tới niệm Phật hộ niệm. Chỉ vậy mà thôi.

  1. Về việc về VN.

Thực sự Diệu Âm cũng muốn về VN lắm, nhiều đồng tu cũng như các nhóm Hộ Niệm luôn luôn nhắc nhở điều này.

Diệu Âm cũng đang suy nghĩ, nhưng tình thực mà nói, khả năng đi lại của Diệu Âm thực sự rất có hạn, thật là “lực bất tòng tâm”.

  Hơn nữa, ở tại Brisbane này, Diệu Âm đang cố gắng xây dựng một Niệm Phật Đường cho người Việt Nam tu học, vì hiện tại ở đây chưa có một đạo tràng nào dành cho người Việt Nam, thấy vậy mà tội nghiệp cho người Việt Nam chúng ta. Niệm Phật Đường của Tịnh Tông thì niệm bằng tiếng Hoa, nhiều người không niệm được.

  Nếu Diệu Âm không đứng ra xây dựng thì không biết chừng nào mới có một Niệm Phật Đường cho người Việt Nam niệm Phật. Chính vì vậy mà Diệu Âm làm liều! Làm liều thì vay nợ cao, vay nợ cao thì phải vất vả, muốn đi đây đi đó giúp người niệm Phật nhưng đành phải cắt giảm tối đa, nhất là về Việt Nam(!), chứ không biết cách nào khác hơn! Xin thành thực khai báo, chứ không có ý gì khác. Chính vì thế mà khi nghe Cô đề nghị về Việt Nam, Diệu Âm cứ chần chừ không dám trả lời thư Cô là vậy.

  Cho nên việc về Việt Nam, để Diệu Âm sắp xếp lại một chút, sẽ trả lời rõ hơn với Cô sau.

  1. Trả lời cho Kiều Thanh:

Kiều Thanh muốn có pháp danh Diệu Âm thì tốt lắm chứ có gì đâu mà ngại ngùng. Khi thọ tam quy với vị Thầy, hãy nói thẳng với Thầy ý muốn của mình, xin Thầy hoan hỉ cho. Thế thôi.

Rất khen Kiều Thanh có tâm hướng Phật tốt như vậy.

  Cố gắng niệm A Di Đà Phật, thành tâm niệm A Di Đà Phật, một lòng niệm A Di Đà Phật cầu hết báo thân này vãng sanh thì thành tựu ngay trong một đời này. Phải vững lòng tin vào lời Phật dạy nhé.

  A-di-đà Phật

Diệu Âm

(15/10/2008)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –