• Trang Chủ
  • Người Bệnh Trong Cơn Hấp Hối Thân Thể Đau Nhức Thì Có Nên Để Người Thân Vuốt Ve Thoa Bóp Không?

Người Bệnh Trong Cơn Hấp Hối Thân Thể Đau Nhức Thì Có Nên Để Người Thân Vuốt Ve Thoa Bóp Không?

Thêm kinh nghiệm hộ niệm

Hỏi:

… Con xin hỏi bác là trong lúc người bệnh đang hấp hối, chỉ còn mười mấy phút thì ra đi, thì rất là khó chịu đau nhức thân thể, thì có nên để cho người thân vuốt ve thoa bóp không? 

Trả lời:

Theo như thư của Song Hoài diễn tả thì đúng người bệnh đang trong cơn hấp hối. Thường trong cơn hấp hối, nhiều người bị đau đớn dữ dội, khó thở, họ phải vận dụng toàn cả sức lực để thở từng hơi một, cho nên phải há mồm, trợn mắt, v.v…

Đang hấp hối thì không nên xoa bóp hay vuốt ve nữa, mà nên khai thị, nhắc nhở niệm Phật và tất cả đều thành tâm niệm lớn câu Phật hiệu để hộ sức cho người đó niệm theo.

 Đây là lúc tứ đại phân ly cho nên thường bị đau dữ dội. Trong kinh Phật có so sánh sự đau đớn này giống như con rùa bị lột cái mai vậy.

 Cho nên, hộ niệm cho một người, cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc sắp chết rồi mới bắt đầu, nhiều khi có hộ niệm đúng cách đi nữa cũng khó mà xoay chuyển tình thế. Vì đến lúc này, người bệnh không còn đủ tinh thần bình tĩnh để niệm câu Phật hiệu, không còn đủ vững tâm nghe theo lời hướng dẫn đâu.

 Hãy khuyến tấn nhau tu hành, hãy phát tâm niệm Phật càng sớm càng hay, hãy nghiên cứu cách hộ niệm càng sớm càng tốt để tất cả những gì cần làm ta đã lo làm truớc rồi, những gì cần biết đã biết trước rồi, có được vậy mới bình tĩnh và sáng suốt đối phó được.

 Người học Phật phải hiểu thấu điều này mà tìm cách hóa giải trước.

 Hóa giải bằng cách làm thiện làm lành, đừng làm ác, phóng sanh lợi vật, v.v… để nghiệp chướng của mình nhẹ, tạo thêm phước đức. Đem tất cả công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, để hóa giải oan trái nhiều đời kiếp, và hồi hướng về Tây-phương cầu vãng sanh. Có chút tu hành nào, chút thiện phước nào, hàng ngày đều hồi hướng hết. Trong đó, thành tâm niệm Phật tu hành là điều quan trọng hàng đầu.

 Hãy tập buông xả càng nhiều càng tốt.

 Ngày ngày đều có tâm nguyện vãng sanh để chí hướng vãng sanh Cực-lạc mạnh mẽ. Nhờ vậy lúc lâm chung, trong cơn hấp hối, dù bị đau đớn, chướng nạn cách nào chúng ta cũng vẫn nhớ niệm câu Phật hiệu A-Di-Đà và quyết lòng cầu sanh Cực-lạc.

 Người có nhiều phước thì lúc lâm chung đỡ khổ hơn người thiếu phước.

 Mọi người đều tự lo trước, đừng sơ ý.

 Trong cơn hấp hối, người bệnh không thể nghe hay trả lời gì được nữa đâu. Cho nên chớ nên hỏi han gì cả. Hãy lớn tiếng khai thị hướng dẫn họ quyết tâm niệm Nam mô A-Di-Đà Phật cầu Phật tiếp độ về Tây-phương. Ví dụ, có thể nói như vầy:

 – Bác Trần văn X ơi, sống chết là chuyện thường, đã đến lúc phải xả bỏ báo thân rồi.  Đừng tham chấp vào cái thân này nữa mà bị khổ nạn. Hãy mau nhiếp tâm niệm A-Di-Đà Phật cầu Phật tiếp độ về Tây-phương Cực-lạc. Có chúng tôi đang bảo hộ cho bác đây. Hãy an tâm mà niệm Phật để được về Tây-phương hưởng cảnh vui sướng. Đừng lưu luyến nơi đây mà chiụ khổ nghen. Hãy cố găng hết sức niệm Phật theo chúng tôi bác ơi!

 Nam… mô… A…Di…Đà…Phật,  Nam… mô… A…Di…Đà…Phật,

 (Người biết đường vãng sanh trước sẽ dễ dàng tiếp nhận những lời khai thị này. Người chưa biết niệm Phật, chưa biết đường vãng sanh thì lúc này bị khó khăn hơn!)

 – Nói với con cháu trong nhà thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia bị, cầu A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp độ. Phải thành tâm, thật thành tâm khẩn cầu.  Đừng lạy vài cái rồi bỏ đi. Hãy thành tâm cầu Ngài phóng quang tiếp độ. Tâm thành mới linh ứng.

 – Tuyệt đối đừng khóc lóc, không được ồn ào, cãi cọ, ý kiến này nọ, đi lại lộn xộn… trong thời điểm này.

 – Tất cả mọi người nên niệm lớn tiếng một chút, niệm thật rõ ràng, niệm từng tiếng, có thể niệm theo hơi thở, để hỗ trợ cho người bệnh niệm theo.

 – Phải có một hình Phật A-Di-Đà Phật (lớn càng hay) treo trước mặt.

 – Trong khi mọi người niệm Phật, một người đại diện cho ban hộ niệm và gia đình thành tâm điều giải oan gia trái chủ, bằng cách khẩn nguyện cầu xin oan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật hộ niệm để cùng được về Cực-lạc hưởng cảnh an vui, thoát vòng sanh tử.

 (Hãy dựa theo lời cầu giải oan gia trong quyển quy tắc trợ niệm, hoặc xem thêm những cuộc Diệu-Âm hộ niệm đã có ấn tống khắp nơi – hoặc có thể vào www.tinhthuquan.com hoặc www.tinhtong.com xem thêm.)

 Hãy thành khẩn cầu xin oan gia trái chủ buông tha, cùng nhau hộ niệm. Không được cống cao, ra lệnh, hay dùng bùa chú đánh phá oan gia. Chỉ nên thành tâm sám hối cho người ra đi và cầu xin hóa giải.

 – Hộ niệm muốn được dễ dàng thi nên xuất viện, đem về nhà mới làm được tất cả những điều cần thiết. Trong bệnh viện thường bị nhiều chướng ngại, làm cho khó được vãng sanh hơn.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –