• Trang Chủ
  • 56. Khuyên Người Niệm Phật Được Dịch Sang Tiếng Anh Không?

56. Khuyên Người Niệm Phật Được Dịch Sang Tiếng Anh Không?

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi 2:

Khuyên Người Niệm Phật được dịch sang Tiếng Anh không? Để cho chúng sanh có thể nghe và đọc mà hiểu ra chân lý của vũ trụ, sự thù thắng của Nam Mô A Di Đà Phật

Trả lời:

Điều này Diệu Âm đành bó tay, không thể tự giải quyết. Tất cả đều có duyên phần. Nếu một mai nó có duyên với người Mỹ thì tự nhiên có người dịch ra tiếng Anh. Còn khả năng của Diệu Âm không đủ sức làm việc này.

Sẵn đây, cũng xin báo tin rằng, đã có người đang tìm cách dịch ra tiếng Hoa (Chinese), tiếng Đức (Germany). Diệu Âm thầm cầu nguyện chư Phật Bồ-tát gia trì cho công việc này để kết thêm chút duyên với họ.

Chúc Cô Dung vạn sự kiết tường như ý.

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(05/03/09)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –