• Trang Chủ
  • 59. Làm Thế Nào Để Tìm Được Một Nhóm Hộ Niệm, Được Niệm Phật Và Giúp Người Vãng Sanh?

59. Làm Thế Nào Để Tìm Được Một Nhóm Hộ Niệm, Được Niệm Phật Và Giúp Người Vãng Sanh?

Share on facebook
Share on twitter

08/04/2009)

Hỏi 1: …đọc được lá “Thư vận động hộ niệm” vãng sanh, con thật vui. Đã hai năm nay con bắt đầu niệm Phật, mỗi ngày con được thiện lành hơn, hiện tại con đang sống tại Thụy Sỹ và đang tìm kiếm đạo tràng của Tịnh Tông học hội bên Âu Châu này, nhưng không ai biết. Con rất mong có được một nhóm hộ niệm, để được niệm Phật và giúp người vãng sanh, con rất mong muốn, cuộc sống của con nếu không có tiếng niệm Phật, thì chắc một điều là con không còn muốn sống nữa…

Trả lời 1: Đạo tràng của Tịnh tông học hội là nơi chuyên tu niệm Phật. Nếu không tìm ra ở Âu châu thì tốt nhất Kim Bình nên tìm một vài người biết niệm Phật tự lập một nhóm nhỏ, rồi ngày ngày niệm Phật với nhau. Chú nghĩ cũng có rất nhiều người đang muốn chuyên tu niệm Phật ở bên Thụy sĩ, nhưng vì chưa có ai đứng ra vận động sự kết hợp, nên vẫn còn rời rạc. Hãy cố gắng tìm hỏi thử coi, biết chừng lòng mình thành được Phật Bồ-tát gia trì sẽ có ngày mình lập được.

Niệm Phật thì ở đâu cũng niệm Phật được cả, có nhóm niệm Phật với 5-10 người ngày ngày cộng tu với nhau thì lý tưởng nhất. Nhưng tạm thời ở đó chưa có nhóm thì Kim Bình cứ kêu gọi 2-3 người bạn quen về nhà mình, hoặc nhà bạn mình niệm Phật. Niệm Phật được vậy thì vui lắm, sau cùng mình có người bên cạnh để hộ niệm giúp đỡ nhau khi hữu sự. Còn nếu như chưa thể kết hợp được thì tự mình vui vẻ an nhiên niệm Phật, từ từ khi cơ duyên đến thì chắc cũng có vài người bạn tâm đầu ý hợp đến cộng tác với mình. Đừng nên nóng lòng hay có ý nghĩ tiêu cực nghen.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –