(01) Duyên Khởi

Share on facebook
Share on twitter

Mục Lục:

 

 

 1. Duyên khởi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         trang   03
 2. Lời tri ân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trang  06
 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm: . . . . . . . . . . trang  09
 4. Chương 2: Người bệnh và vấn đề hộ niệm: . . . trang   36
 5. Chương 3: Nhận thức về hộ niệm: . . . . . . . . .          trang   65
 6. Chương 4: Gia đình người bệnh: . . . . . . . . . . . trang   73
 7. Chương 5: Thành viên ban hộ niệm: . . . . . . . . trang   92
 8. Chương 6: Hướng dẫn khai thị: . . . . . . . . . . . . trang 100
 9. Chương 7: Sơ suất khi hộ niệm: . . . . . . . . . . .         trang 129
 10. Chương 8: Khế lý- khế cơ: . . . . . . . . . . . . . . .     trang 157
 11. Chương 9: Những điều cần chú ý: . . . . . . . . . .    trang 172
 12. Chương 10: Phụ lục: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    trang 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyên khởi!…

 

Lần đầu tiên Diệu Âm tận mắt chứng kiến một người được hộ niệm vãng sanh mà giựt mình tỉnh ngộ, đứng nhìn hiện tượng vi diệu mà vui mừng đến rơi nước mắt, cảm động đến nghẹn ngào!…

Hàng sanh tử phàm phu trong thời mạt pháp này dẫu có tu hành mà không được hộ niệm thì mấy ai thoát vòng đọa lạc!… Pháp hộ niệm vãng sanh thật quí hóa thay.

Trong tháng 8/2016, tại pháp hội niệm Phật ở Âu Châu, Diệu Âm có cơ duyên được bái kiến Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư Ký GHPGVN. Thượng Tọa tuyên dương pháp môn Niệm Phật, coi trọng pháp Hộ Niệm Vãng Sanh. Tuy nhiên, trong việc thực hành hộ niệm có nơi làm rất tốt, có nơi đã xảy ra nhiều điều sơ suất, làm cho pháp hộ niệm bị hiểu lầm một cách đáng tiếc!… Thượng Tọa khai thị rằng, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau hoàn thiện pháp hộ niệm vãng sanh, mong cho chánh pháp được lưu trụ dài lâu, đem lại lợi lạc to lớn cho đại chúng.

Tâm nguyện cao quý của Thượng Tọa Thích Đức Thiện đã trở thành nhân duyên sinh ra tập sách nhỏ “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm” đang ở trên tay chư vị. Trong tập sách nhỏ này, Diệu Âm xin nêu ra những điểm chính yếu của pháp hộ niệm, và cố gắng kết tập nhiều vấn đề thường xảy ra đó đây rồi lập ra đáp án, nghĩa là viết dưới dạng “Trắc Nghiệm Có Đáp Án”, mọi vấn đề nêu ra đều được trả lời [Đúng] hoặc [Sai] một cách rõ ràng, cụ thể.

Đáp án [Đúng]: Xin hãy an tâm thực hiện. Đáp án [Sai]: Có hàm nghĩa rộng như: không thích hợp lắm, không cần thiết, kinh Phật không nói đến, chư Tổ không khuyên dùng, không thấy nhắc đến trong các tài liệu hộ niệm… nếu áp dụng có thể dẫn đến sơ suất, hoặc sai pháp v.v… Xin cẩn thận.

Mong sao nhiều người hiểu thấu pháp hộ niệm, thực hành chính xác, chánh pháp được phát huy để cứu nhiều người vãng sanh Tịnh-Độ.

Hoàn thành được tập sách này, Diệu Âm xin thành tâm tri ân đến:

 • Tiến Sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ Trường Vụ Phật Giáo Việt Nam, Vị tri thức uyên bác về Phật học, nhiệt tâm ủng hộ pháp hộ niệm.

– Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư Ký GHPGVN, đã tin tưởng, khuyến tấn và gợi ý tạo nên nhân duyên hình thành tập sách.

 • Tất cả chư Liên Hữu Đồng Tu, Ban Hộ Niệm trong nước cũng như trên thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, sốt sắng cộng tác biên soạn câu trắc nghiệm, cung cấp thông tin về tình hình hộ niệm khắp nơi giúp cho dữ liệu thêm phần chính xác.
 • Tất cả chư vị phát tâm ấn tống, gieo rộng duyên lành vãng sanh Tịnh-Độ.

Dù đã hết sức cẩn trọng biên soạn, nhưng chắc chắn cũng khó tránh khỏi điều thiếu sót. Ngưỡng mong chư Tôn Phẩm, Thiện Hữu Tri Thức, Liên Hữu, Phật Tử, Đồng Tu… góp ý xây dựng.

Nếu tập tài liệu này có chút công đức nào, xin thành tâm hồi hướng đến tất cả chư vị thân tâm được an lạc, Tín-Nguyện-Hạnh vững vàng để một báo thân này vãng sanh thành tựu đạo quả. Hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, sau cùng đều được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Diệu Âm (Minh Trị)

(Brisbane, Úc Châu tháng 3 năm 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –