(06) Chương 4: Gia Đình Người Bệnh

Share on facebook
Share on twitter
Chương 4:
GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH
Gia đình người bệnh giữ vai trò rất quan trọng trong việc hộ niệm cho người thân của họ. Nếu gia đình biết rõ quy luật hộ niệm và thực hành đúng theo lời hướng dẫn của BHN thì cuộc hộ niệm rất dễ thành công. Nhờ cơ hội này mà giúp cho người thân được vãng sanh, một nhân duyên quí hóa mà trong vô lượng kiếp qua chưa hề được gặp.
Nếu quy luật hộ niệm không được gia đình chú tâm thực hiện thì cuộc hộ niệm rất dễ bị thất bại!…
1. Những người nào sẽ được hộ niệm?
a) Thành viên sinh hoạt trong BHN hoặc đồng tu trong NPĐ và người thân thuộc của đồng tu. [Đúng]
b) Chỉ có người tu theo Phật giáo, nhất là tu theo pháp môn niệm Phật mới được hộ niệm. [Sai]
c) Chỉ dành riêng cho người có đạo đức, không gây nhiều tội ác. [Sai]
d) Tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, văn hóa, trình độ, sắc tộc… nếu có đủ duyên đều có thể được hộ niệm. [Đúng]
2. Điều kiện để người bệnh được hộ niệm:
a) Người đại diện gia đình của người bệnh đã liên lạc mời BHN, và gia đình người bệnh phải chấp thuận những quy định của BHN dành cho gia đình người bệnh thì mới được hộ niệm. [Đúng]
b) Chính người bệnh phải đến thỉnh mời BHN thì mới được hộ niệm. [Sai]
c) Chờ khi bị bệnh nặng mới được hộ niệm. [Sai]
d) Người bệnh đến lúc mê man bất tỉnh hay đang hấp hối mới được hộ niệm. [Sai]
e) Người bệnh vẫn còn tỉnh táo thì mới có thể hộ niệm được. [Đúng]
f) Tất cả người bệnh nào đã liên lạc với BHN thì đều được hộ niệm. [Sai]
g) Người chưa bị bệnh nặng, nhưng cần nên chuẩn bị trước, vì hộ niệm là pháp hướng dẫn cho người bệnh tự thực hiện để được vãng sanh. [Đúng]
h) Tình cảm tốt giữa gia đình người bệnh và BHN là điều quan trọng để được hộ niệm. [Sai]
3. Gia đình người bệnh cần chú ý: (Xem thêm phần phụ lục)
a) Gia đình tin tưởng Phật pháp, thực hiện những quy định của BHN và thật lòng muốn BHN trợ duyên cho người thân của mình vãng sanh TPCL. [Đúng]
b) Gia đình cần tin tưởng rằng BHN có thể giúp cho bệnh tình của người thân mình mau chóng bình phục. [Sai]
c) Gia đình cần nói rõ ý định, hoặc muốn người thân sớm bình phục, hoặc muốn người thân sớm vãng sanh để BHN làm đúng theo ý nguyện của gia đình. [Sai]
d) Không nên chạy theo tập tục thế gian mà tạo thành chướng nạn làm mất cơ hội vãng sanh của người thân. [Đúng]
e) Khuyên người bệnh phải kiêng cữ ăn uống để sớm được vãng sanh. [Sai]
f) Cần cho người bệnh ăn uống đầy đủ hầu có đủ sức khỏe, tinh thần tỉnh táo mới niệm Phật được tốt. [Đúng]
g) Cần thường xuyên thay đổi thế nằm, có thể xoa bóp giúp bệnh nhân thoải mái mà niệm Phật. [Đúng]
h) Gia đình tích cực cộng tác chặt chẽ với BHN để hộ niệm cho người thân là điều rất quan trọng. [Đúng]
4. Khi trình bày bản quy định cho gia đình, BHN cần gặp những ai?
a) Người bệnh và một vài người đại diện gia đình là đủ. [Sai]
b) Cần có mặt càng đầy đủ thành viên trong gia đình càng tốt, có thể có mặt cả người bệnh. [Đúng]
c) Một vài người đại diện trong gia đình, người bệnh không được quyền tham dự. [Sai]
d) Chỉ cần gởi bản nội quy cho gia đình đọc qua là được. [Sai]
5. Khi nào mới chính thức được hộ niệm:
a) Sau khi gia đình thỉnh mời BHN. [Sai]
b) Sau khi BHN tiếp xúc gia đình và người bệnh. [Sai]
c) Sau khi BHN trình bày, giải thích bản quy định cho gia đình, và gia đình thống nhất chấp nhận thực hiện đầy đủ bản quy định này. [Đúng]
d) Hễ người bệnh tha thiết muốn vãng sanh thì BHN sẽ nhận hộ niệm. [Sai]
6. Vấn đề gia đình người bệnh không tin tưởng Phật pháp:
a) BHN nên thường xuyên đến thăm hỏi và khai thị cho họ tin tưởng. [Sai]
b) BHN không được tự ý đến hộ niệm. [Đúng]
c) BHN nên mời chư Tăng Ni đến giảng giải cho gia đình hiểu. [Sai]
7. Vấn đề gia đình cản trở, nhưng người bệnh lại muốn được hộ niệm:
a) Người bệnh có thể làm tờ di chúc rõ ràng giao quyền hộ niệm cho BHN. [Đúng]
b) Người bệnh phải tự dàn xếp ổn thỏa việc gia đình, tự hóa giải sự cản ngăn. [Đúng]
c) Nếu cần, người bệnh có thể nhờ đến pháp luật bảo vệ bản di chúc, buộc mọi người trong gia đình phải thi hành di chúc. [Đúng]
d) Tất cả chướng ngại cần nên giải quyết ổn thỏa thì BHN mới có thể hộ niệm được. [Đúng]
8. Muốn cuộc hộ niệm tránh nhiều trở ngại thì tờ di chúc rất cần thiết. Những gì cần ghi trong di chúc?
a) Tờ di chúc nên có người làm chứng và con cháu đồng ký thuận. [Đúng]
b) Nếu cần, tờ di chúc nên được chính quyền thị thực để hợp với pháp lý. [Đúng]
c) Nói rõ ý nguyện vãng sanh Tịnh-Độ của mình, yêu cầu con cháu hỗ trợ. [Đúng]
d) Khuyến tấn con cháu tin tưởng Phật pháp, cùng nhau niệm Phật hộ niệm. [Đúng]
e) Nếu có người con nào không tin thì khuyên vì lòng hiếu nghĩa đừng gây trở ngại việc hộ niệm. [Đúng]
f) Cần chọn trước một BHN để lo liệu và quyết định việc hộ niệm. [Đúng]
g) Nên phân chia tài sản rõ ràng cho con cháu trước. [Đúng]
h) Dặn dò vấn đề giảm chế chất morphine để tránh tình trạng mê man bất tỉnh. [Đúng]
i) Bệnh tình nguy kịch, không thể cứu chữa nên sớm xuất viện lo việc hộ niệm. [Đúng]
j) Dặn dò con cháu không được ủ rũ, buồn khổ, rơi lệ, khóc lóc khi mình lâm chung. [Đúng]
k) Không đụng chạm vào thân xác sau khi tắt thở cho đến 12 tiếng đồng hồ. [Đúng]
l) Dẫu gặp trường hợp tai nạn bị chết bất thường, cũng xin miễn giải phẫu xét nghiệm tử thi. [Đúng]
m) Không được giải phẫu lấy khí quan. [Đúng]
n) Dặn con cháu tắm rửa sớm, thay quần áo tươm tất cho đẹp. [Sai]
o) Nên dặn con cháu làm tiệc linh đình cho nhiều người biết mình vãng sanh. [Sai]
p) Dặn dò con cháu kiêng cữ sát sanh giết hại tất cả mọi sinh vật. [Đúng]
q) Kiêng cữ sát hại những con vật lớn, còn các loài muỗi ruồi… thì không sao. [Sai]
r) Dặn dò con cháu không dùng ngũ tân. [Đúng]
s) Không ăn ngũ tân, nhưng có thể cất chứa trong nhà. [Sai]
t) Nên dùng trai chay thanh tịnh để tạo phước lành. [Đúng]
u) Hậu sự nên đơn giản, không ồn náo. [Đúng]
v) Phải làm theo tục lệ của thế gian như: giải trùng tang, thuê người khóc mướn, trống kèn, giết hại sinh vật đãi đằng… [Sai]
w) Nên tổ chức người niệm Phật suốt ngày bên quan tài là tốt nhất. [Đúng]
x) Nên dặn dò về việc hậu sự cho con cháu làm hợp theo Phật pháp. [Đúng]
y) Tất cả mọi nghi lễ khác chỉ nên làm sau khi sự hộ niệm đã hoàn tất. [Đúng]
9. Để cho gia đình nắm vững quy định về hộ niệm, BHN cần phải làm gì?
a) Ngày đầu tiên, cần tụ họp mọi người trong gia đình để BHN giải thích rõ ràng từng điểm của bản “Những quy định dành cho gia đình bệnh nhân”. [Đúng]
b) Gia đình phải tôn trọng và thực hiện đúng bản quy định mới được hộ niệm. [Đúng]
c) Nếu có điều gì khó thực hiện được, hoặc bị trở ngại do hoàn cảnh tạo ra… thì gia đình cần nói rõ trước để BHN xét lại, uyển chuyển mà giải quyết. [Đúng]
d) Chỉ cần gởi bản “Những quy định dành cho gia đình bệnh nhân” để thân nhân biết qua mà tự thực hành lấy là được. [Sai]
10. Nếu gia đình không chấp nhận hoặc cố tình làm sai lệch quy định về hộ niệm thì:
a) BHN nên từ chối việc hộ niệm nếu chưa nhận ca. Nếu đang hộ niệm thì nên đình chỉ. [Đúng]
b) Thay vì hộ niệm vãng sanh, BHN nên uyển chuyển đến niệm Phật tụng kinh cầu an cho người bệnh thì tốt hơn. [Sai]
c) Thường xuyên tới lui thăm viếng, kiên trì nhẫn nại giải thích cho họ hiểu sự vi diệu của pháp hộ niệm. [Sai]
d) Tìm cách uyển chuyển mà hộ niệm để tránh sự trách móc. [Sai]
e) Nếu cố gắng hộ niệm thì cũng không thành công, và BHN dễ gặp điều phiền não. [Đúng]
f) Phan duyên hộ niệm có thể bị rắc rối về vấn đề luật pháp và tạo cơ hội cho người đời đàm tiếu có thể dẫn tới tội phỉ báng Phật pháp. [Đúng]
g) Phan duyên hộ niệm thì không gieo được duyên lành, ngược lại có thể làm giảm uy tín Phật pháp, và pháp hộ niệm dễ bị chướng ngại. [Đúng]
11. Tại sao hộ niệm cần phải có quy định nghiêm chỉnh?
a) Hàng phàm phu nghiệp nặng chướng sâu, phải nhờ quy luật cụ thể để ổn định hoàn cảnh, mới có thể hộ niệm tốt được. [Đúng]
b) Giữ quy tắc hộ niệm nghiêm chỉnh để giảm thiểu sơ suất, tránh nghịch duyên, nhờ thế cuộc hộ niệm mới có thể thành công. [Đúng]
c) Rất nhiều ca hộ niệm vì không chú ý đến những quy tắc căn bản đã đưa đến sự đổ vỡ giữa chừng, hộ niệm bị thất bại và gây ra khá nhiều phiền toái. [Đúng]
d) Tôn trọng quy luật là thể hiện sự quyết tâm giúp người thân vãng sanh. Có chí thành chí kính mới được Phật lực gia trì. [Đúng]
12. Phòng hộ niệm nên treo hình Phật như thế nào?
a) Có thể treo hình tượng Phật A-Di-Đà và hình Phật phóng quang tiếp dẫn. [Đúng]
b) Có thể dùng hình Phật A-Di-Đà mà thường ngày người bệnh thờ thì rất tốt. [Đúng]
c) Có thể treo nhiều hình tượng Phật và Bồ-Tát khác nhau càng tốt. [Sai]
d) Chỉ nên treo một loại hình Phật A-Di-Đà duy nhất, không nên treo chỗ này hình Phật vàng, chỗ kia hình Phật xanh… [Đúng]
e) Bắt buộc phải treo trên đầu người bệnh. [Sai]
f) Có thể treo hình A-Di-Đà Phật trên đầu, nhưng chủ yếu là treo cao ở phía trước theo tầm mắt cho người bệnh dễ thấy. [Đúng]
g) Có thể treo thêm bên trái, bên phải và thêm một vài hình ở nơi sáng sủa. [Đúng]
13. Sự thiết trí trong phòng hộ niệm cần như thế nào mới tốt?
a) Treo những hình ảnh kỷ niệm gia đình như: hình đoàn tụ gia đình, sinh nhật, cưới hỏi… [Sai]
b) Cần những hình ảnh trang trí vui tươi như: tranh cảnh, bông hoa, v.v… [Sai]
c) Có thể treo nhiều hình Phật và Bồ-Tát khác nhau cho thêm phần trang nghiêm. [Sai]
d) Chỉ được treo một mẫu hình Phật A-Di-Đà thống nhất. Có thể dán văn phát nguyện, văn hồi hướng, cáo thị cần thiết về sự hộ niệm. [Đúng]
e) Hãy giữ nguyên cách trang trí sẵn có mới tốt vì người bệnh đã quen thuộc rồi. [Sai]
f) Phòng cần gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có điều kiện thì phòng nên rộng rãi đủ để lạy Phật, sắp xếp ghế ngồi, tiện việc chăm sóc. [Đúng]
g) Cần thoáng mát để có đủ không khí trong lành cho cả người bệnh và người hộ niệm. [Đúng]
h) Cần rộng rãi vì thường xuyên phải tiếp đón khách khứa viếng thăm. [Sai]
i) Cần có TV trước mặt để bệnh nhân nghe pháp hoặc giải trí. [Sai]
j) Có thể thiết lập một bàn thờ Phật đơn giản, nhưng không phải bắt buộc. [Đúng]
14. Tại sao không nên treo hình Phật, Bồ-Tát khác trong phòng hộ niệm?
a) Vì BHN có tâm phân biệt chấp trước mà ngăn cấm, chứ thực ra không có điều quy định này. [Sai]
b) Vì có nhiều nhiều hình tượng khác nhau dễ làm cho người bệnh phân tâm, mất chánh niệm, không nhiếp tâm vào câu Phật hiệu A-Di-Đà được. [Đúng]
c) Tránh cho người bệnh khỏi bị những cạm bẫy tế vi của oán thân trái chủ giả dạng. [Đúng]
15. Không treo hình Phật khác, chỉ dùng hình A-Di-Đà Phật có bị tội phân biệt không?
a) Không phải phân biệt mà làm đúng theo lời dạy của Phật trong kinh. [Đúng]
b) Đây là pháp “Nhất Tâm”, giúp người bệnh một lòng niệm danh hiệu đức A-Di-Đà để vãng sanh Tịnh-Độ. [Đúng]
c) Hình Phật A-Di-Đà cũng phải giống một mẫu, không nên khác nhau để tránh sự phân tâm mới đúng pháp hộ niệm. [Đúng]
16. Trong thời gian hộ niệm, những điều cấm kỵ mà gia đình cần chú ý:
a) Không được để bà con, bạn hữu trực tiếp gặp người bệnh để chia buồn, nói lời bi quan, cầu chúc lành bệnh. [Đúng]
b) Không cho thú vật như chó, mèo… lảng vảng bên cạnh. [Đúng]
c) Không được tự động áp dụng những cách hộ niệm khác hoặc thay đổi quy luật hộ niệm. [Đúng]
d) Không được sát sanh, ngay cả như: ruồi, muỗi, kiến, gián… [Đúng]
e) Tuyệt đối không sát hại sanh vật cúng tế quỷ thần. [Đúng]
f) Không được dùng cũng như cất giữ chất ngũ tân trong nhà. [Đúng]
g) Tuyệt đối không cho chích chất morphine giảm đau. [Sai]
h) Giảm thiểu dùng chất morphine để tránh người bệnh bị hôn mê không niệm Phật được mà mất vãng sanh. [Đúng]
i) Tuyệt đối không cho người bệnh uống thuốc khi bắt đầu hộ niệm. [Sai]
j) Khuyên người bệnh mạnh mẽ phát tâm ngưng ăn uống để được vãng sanh sớm. [Sai]
k) Tuyệt đối không than khóc, ồn náo khi người bệnh ra đi. [Đúng]
l) Tuyệt đối không đụng chạm vào thân xác ít nhất trong vòng 8 giờ. [Đúng]
m) Tuyệt đối không được tụng kinh, tụng chú. [Sai]
n) Thành tâm niệm Phật cầu A-Di-Đà Phật tiếp độ là tốt nhất. [Đúng]
o) Bắt buộc mọi người phải lạy Phật hàng ngày. [Sai]
p) Khuyến khích gia đình phát tâm niệm Phật lạy Phật hàng ngày cầu Phật gia trì tiếp độ người bệnh vãng sanh. [Đúng]
q) Phát tâm niệm Phật lạy Phật hàng ngày cầu xin người bệnh bình phục. [Sai]
17. Tại sao cần hạn chế người thân, bạn bè… trực tiếp thăm hỏi người bệnh?
a) Vì người không hiểu về hộ niệm thường bàn chuyện theo thế gian, làm lạc tâm nguyện vãng sanh của người bệnh. [Đúng]
b) Vì chưa biết đạo lý vãng sanh nên dễ vô ý xúi giục làm sai pháp hộ niệm. [Đúng]
c) Vì nói lời bi quan khiến người bệnh xuống tinh thần mà mất vãng sanh. [Đúng]
18. Những điều gì thân nhân nên làm để việc hộ niệm được thuận lợi?
a) Thành tâm niệm Phật hộ niệm, thay cho người bệnh lạy Phật sám hối. [Đúng]
b) Nên ăn chay, tuyệt đối không được sát sanh. Tích cực phóng sanh, làm chuyện công đức hồi hướng cho người bệnh. [Đúng]
c) Chí thành niệm Phật, lạy Phật cầu gia trì cho người bệnh sớm bình phục. [Sai]
d) Thường đem lễ vật dâng cúng ở nơi đền miếu cầu xin Quỷ Thần gia hộ. [Sai]
e) Cầu Thầy pháp đến lập đàn hầu đồng, cúng sao, giải hạn, v.v… [Sai]
f) Không được cất giữ hay ăn ngũ tân. Nấu nướng phải gọn nhẹ, tránh mùi thức ăn bay đến chỗ hộ niệm. [Đúng]
g) Nếu biết không còn cách nào cứu chữa được nữa, hãy mau mau xin xuất viện đưa bệnh nhân về nhà sớm lo hộ niệm. [Đúng]
h) Sớm mời một BHN đến để lo hộ niệm, gia đình cần làm đúng theo sự hướng dẫn của BHN. [Đúng]
i) Mời BHN càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ chờ đến lúc bệnh quá nặng, mê man bất tỉnh hay sắp lâm chung mới thỉnh mời BHN. Quá trễ rồi!… [Đúng]
j) Gia đình nên nhớ, đợi đến lúc bị mê man bất tỉnh, đang hấp hối, hay sắp lâm chung, nhiều BHN không đủ khả năng đảm nhận. [Đúng]
k) Phải có người đại diện thường xuyên liên lạc với BHN, tất cả mọi biến chuyển của người bệnh đều phải thông báo thẳng tới trưởng BHN liền. [Đúng]
l) Nên tham khảo ý kiến với trưởng BHN, không nên hỏi người ngoài về hộ niệm vì rất dễ bị phân tâm, lạc đường. [Đúng]
m) Tích cực cùng tham gia hộ niệm, nhưng phải nhất mực tuân theo sự hướng dẫn của BHN. [Đúng]
n) Cẩn thận chăm sóc người bệnh, nhưng không được tự ý thêm bớt hoặc cố tình thay đổi phương pháp hộ niệm. [Đúng]
o) Có thể giao hết tất cả mọi việc cho BHN làm. [Sai]
19. Ai có quyền quyết định hộ niệm trong bệnh viện hoặc ở nhà?
a) BHN toàn quyền quyết định, gia đình không được ý kiến. [Sai]
b) Gia đình quyết định, BHN không được quyền ý kiến. [Sai]
c) BHN cố vấn, gia đình cần nên nghe lời BHN tìm cách xin xuất viện sớm khi thấy tình trạng không thể cứu chữa. [Đúng]
d) Hộ niệm trong bệnh viện hoặc ở nhà đều tốt. Không cần bàn tính. [Sai]
20. Vấn đề chăm sóc người bệnh theo pháp hộ niệm, gia đình cần phải làm gì?
a) Nhờ BHN đảm trách là hay nhất vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. [Sai]
b) Luôn luôn phải có ít nhất một người thân ở sát bên người bệnh để niệm Phật, chăm sóc. [Đúng]
c) Có thể dùng thuốc để hỗ trợ sức khỏe, nhưng phải khuyên người bệnh quyết chí cầu vãng sanh. [Đúng]
d) Cần chăm lo việc ăn uống đầy đủ để người bệnh có sức khỏe và tinh thần tỉnh táo niệm Phật mới tốt. [Đúng]
e) Tích cực khuyến tấn người bệnh niệm Phật cầu vãng sanh. Không được nói lời tiêu cực, hay thăm hỏi vẩn vơ, cử chỉ bi quan. [Đúng]
f) Cần có y tá ngày đêm túc trực lo việc thuốc thang. [Sai]
g) Trong lúc hộ niệm, mọi biến chứng của bệnh nhân cần phải thông báo liền cho bác sĩ. [Sai]
h) Cần thông báo mọi tình huống về thể chất và tinh thần của người bệnh đến BHN để họ theo dõi hầu khai thị hóa giải kịp thời. [Đúng]
21. Khi người thân ra đi, gia đình cần chú ý:
a) Nhanh chóng kêu xe cứu thương tới để làm hô hấp. [Sai]
b) Mọi người cần bình tĩnh quây quần thành khẩn niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn, cấp kỳ gọi ban hộ niệm. [Đúng]
c) Đừng vì quá thương tiếc người chết mà khóc than, sầu bi… làm cho người ra đi khởi tâm quyến luyến mà bị đọa lạc. [Đúng]
d) Nên tắm rửa, thay y phục, trang điểm cho đẹp, giúp linh hồn người chết bớt tủi thân. [Sai]
e) Không được đụng chạm đến xác thân sớm vì sẽ tạo sự đau đớn, khiến cho người chết sanh tâm sân giận mà bị đọa vào ba đường ác. [Đúng]
f) Đem rượu thịt dâng cúng lên bàn thờ Phật, cầu Phật Trời cứu độ. [Sai]
g) Không được đem rượu thịt cúng trên bàn thờ Phật, nhưng có thể cúng trên bàn thờ vong vì người chết lúc sanh thời ăn thịt uống rượu. [Sai]
h) Tuyệt đối kiêng cữ sát sanh hại vật để thết đãi tiệc tùng mà tạo thêm tội chướng cho vong nhân. [Đúng]
i) Đặt con dao và nải chuối trên bụng để yếm quỷ trừ tà. [Sai]
j) Nhét gạo nếp vàng bạc vào miệng, gởi tiền vào tay, để người chết xuống suối vàng tiêu dùng. [Sai]
k) Có nhiều tập tục của thế gian rất sai lầm, người học Phật chân chánh không nên làm theo. [Đúng]
l) Chú trọng ngày giờ tốt để chôn cất. Nhiều trường hợp vừa mới chết xong phải chôn táng ngay thì kẻ chết người sống mới được sự may mắn. [Sai]
m) Nếu người chết nhằm vào ngày giờ “Trùng”, thì vong hồn người chết sẽ về bắt người sống chết theo. [Sai]
n) Phải cần mời thầy bùa về yếm trừ để giải nạn trùng tang mới an tâm. [Sai]
o) Người tu hành theo chánh đạo của Phật không được lầm lạc tin theo tà thuyết của hàng ngoại đạo mới tốt. [Đúng]
p) Ông bà, cha mẹ chết mà con cháu không khóc thì có tội bất hiếu. [Sai]
q) Người chết mà thân nhân càng khóc than chừng nào thì người chết càng bị đọa lạc chừng đó. Vô tình tạo nên tội bất hiếu, bất nghĩa. [Đúng]
22. Vấn đề kiêng cữ sát sanh hại vật trong 49 ngày sau khi người bệnh ra đi:
a) 49 ngày là thời gian phán xét tội phước, người thân cần tích cực tạo phước sám hối gỡ tội cho vong nhân. Đang sám hối nghiệp chướng mà sát sanh hại vật thì ách nạn càng thêm nặng. [Đúng]
b) Sát hại chúng sanh dù vật nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, gián… đều tạo ra nghiệp sát, kết thêm mối hận thù với chúng sanh. [Đúng]
c) Còn sát sanh hại vật thì rất khó điều giải nạn oán thân trái chủ cho người bệnh. [Đúng]
23. Vấn đề kiêng cữ ăn ngũ tân như: tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu, hành tây:
a) Chất ngũ tân có mùi tanh hôi làm cho chư Thiên Long, Hộ Pháp, Thiện Thần đều lánh xa, không bảo vệ người bệnh được. [Đúng]
b) Mùi tanh hôi của ngũ tân rất hợp với các vị Ác Thần, những loài quỷ đói nên họ tề tựu về, nhân đó mà gây nhiều trở ngại cho người bệnh. [Đúng]
c) Không ăn ngũ tân để tỏ ra tôn kính chư Thiên-Long Hộ-Pháp, các Ngài thương tình bảo vệ giúp người bệnh được nhiều lợi lạc. [Đúng]
24. So sánh sự khác nhau khi HN ở bệnh viện (BV) và ở nhà:
a) Có nhiều BV không đủ điều kiện để HN. [Đúng]
b) Có nhiều BV không cho phép HN. [Đúng]
c) HN trong BV người bệnh được chăm sóc kỹ nên dễ vãng sanh hơn. [Sai]
d) Sự điều giải oán thân trái chủ trong BV sẽ khó khăn hơn ở nhà. [Đúng]
e) Khai thị, gỡ rối cho người bệnh trong BV rất khó khăn. [Đúng]
f) HN trong BV thời gian bị hạn chế, rất khó được viên mãn. [Đúng]
g) HN tại nhà thời gian không bị hạn chế, mọi người an tâm niệm Phật nên dễ thành tựu hơn. [Đúng]
h) HN tại nhà có thể chủ động ứng dụng tất cả quy tắc HN, kịp thời hóa giải được nhiều chướng nạn, nên người ra đi có xác suất vãng sanh cao hơn. [Đúng]
i) Trong BV chỗ nằm thoải mái, tiện nghi hơn nên dễ vãng sanh hơn. [Sai]
j) Chết trong BV thân xác khó tránh khỏi sự đụng chạm quá sớm. [Đúng]
k) Trong BV người chết thường bị chúng sanh vô hình quấy phá nhiều hơn. [Đúng]
l) Chết trong BV thì linh hồn không về nhà được nên gia đình sẽ ít lo sợ. [Sai]
m) HN trong BV nếu gặp trường hợp trở ngại thì rất khó hóa giải. [Đúng]
n) Nhiều trường hợp đặc biệt cần khai thị lớn tiếng, niệm Phật mạnh thì không thể thực hiện ở BV được. [Đúng]
25. Nếu trường hợp không thể xuất viện được, gia đình cần nhớ:
a) Yêu cầu BV cho phép gia đình và BHN túc trực bên cạnh để HN. [Đúng]
b) Cần nhắc nhở bác sĩ chích morphine giúp người bệnh thoải mái niệm Phật. [Sai]
c) Liên hệ với bác sĩ xin giảm thiểu lượng morphine hoặc có thể dùng liều ít nhất vừa đủ giảm đau vừa để người bệnh luôn được tỉnh táo niệm Phật. [Đúng]
d) Yêu cầu nhân viên BV tránh đụng chạm đến thân xác người chết ít nhất 12 tiếng đồng hồ. [Đúng]
e) Cần chích thuốc chống rã thân để làm lễ được lâu hơn. [Sai]
f) Khi thấy người bệnh sắp ra đi, nếu được thì yêu cầu y tá rút kim, lấy các ống ra. [Đúng]
g) Nếu đã tắt hơi mà chưa kịp rút kim, xin hãy để nguyên, chỉ nên khóa tất cả các ống hóa chất, ống dưỡng khí là được… [Đúng]
h) Khi thấy người bệnh sắp ra đi, cần yêu cầu được chuyển đến một phòng riêng và cần thời gian 12 giờ để hộ niệm. [Đúng]

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –