(02) Lời Tri Ân

Share on facebook
Share on twitter

Lời Tri Ân

Kính bạch trên chư Tôn Đức, chư Thiện Hữu Tri Thức, Phật Tử, Đạo Hữu Đồng Tu, cùng các Ban Hộ Niệm khắp nơi,

Con vô cùng mừng rỡ khi nhận được tập “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm” của Cư Sĩ Diệu Âm. Công trình biên soạn của Cư Sĩ thật tỉ mỉ. Tập sách được viết dưới dạng trắc nghiệm [Đúng][Sai], giải quyết vấn đề hộ niệm hết sức cụ thể, vạch rõ cả ưu lẫn khuyết, cả đúng lẫn sai, phản ánh những thực trạng thường xảy ra khắp nơi về việc hộ niệm. Phải chăng đây là cả một sự kết tập khá hoàn chỉnh về pháp hộ niệm vãng sanh.

Con có duyên lành được cùng với phái đoàn của Cư Sĩ Diệu Âm về nước tham dự các pháp hội “Niệm Phật Cầu Quốc Thái Dân An” được tổ chức nhiều nơi trên ba miền đất nước Việt Nam vào tháng 11-12/2016. Tại mỗi nơi Cư Sĩ đều được mời để nói về pháp hộ niệm vãng sanh. Cư Sĩ đã hướng dẫn sự thực hành cụ thể và triển khai cả lý đạo giải thoát quá tuyệt vời.  Pháp hộ niệm hình thức thì đơn giản, nhưng lý đạo lại bao trùm pháp giới, và không ngờ đây chính là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp này. Không ngờ niệm Phật là con đường rất ngắn trở về Tự Tánh. Càng nghe càng ngộ, càng ngộ càng thấy thêm những điều vi diệu mới… Thật bất khả tư nghì!

Con cũng có dịp may gặp được nhiều ban hộ niệm trong nước từ bắc tới nam, và vô cùng xúc động khi nghe kể lại những trường hợp vãng sanh, nhiều không kể hết. Thật đáng thán phục! Các Ban Hộ Niệm khắp nơi đã kiên trì hộ niệm cả ngày lẫn đêm, suốt mười mấy năm qua đưa hàng ngàn người ra đi với thân tướng vô cùng tốt đẹp. Biết được điều này, giờ đây nghĩ lại mới thấy quá xót thương cho thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa, người quen kẻ lạ đã vĩnh viễn ra đi trong mờ mờ mịt mịt, gởi huệ mạng đời đời kiếp kiếp vào những cảnh tối tăm khổ nạn!…

Con xin tri ân Cư Sĩ Diệu Âm, với tấm lòng từ bi, thiết tha mong mỏi người người đều được vãng sanh, gần 20 năm qua đã đem hết tâm huyết nghiên cứu pháp môn Tịnh-Độ qua sự thực hành pháp hộ niệm. Cư Sĩ đã mang pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh gieo rải khắp Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đến nay, hiện tượng vãng sanh thật sự đã xảy ra rất nhiều, càng ngày càng nhiều, hàng ngày đều có tin vãng sanh mới. Vô cùng vi diệu! Thật bất khả tư nghì!

Con vô cùng trân quí những lời Cư Sĩ thường tha thiết nhắc nhở chúng con:

Chư vị ơi! Hãy tự cứu mình. Thời mạt pháp tu hành khó lắm! Phải biết chọn lựa pháp môn phù hợp với căn cơ của chính mình thì mới mong có ngày thành tựu…

– Chư vị ơi! Cứ thật thà niệm Phật đi. Hãy dùng tâm chí thành chí kính mà niệm Phật. Một câu Phật hiệu niệm cho tới cùng. Hãy nương dựa vào nhau và tích cực hộ niệm trợ duyên cho nhau thì một đời này ta có thể thành đạo…

– Chư vị ơi! Hãy cố gắng cứu cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc của mình đi… Hàng ngàn người đã được hộ niệm vãng sanh rồi, thì mỗi người chúng ta đều có thể làm được điều này. Vậy thì tại sao ta nỡ vô tình an nhiên nhìn người thân bị đọa lạc?!…

Cư Sĩ còn thường xuyên nhắc đến lời này:

– Chư vị ơi! Hãy nghiên cứu pháp Hộ Niệm liền đi kẻo muộn. Vô thường tấn tốc, chánh Pháp khó gặp… Tu hành chung chung coi chừng không đủ!…

Con cũng xin thành tâm tri ân các ban hộ niệm trong nước và ngoài nước cùng chư Liên Hữu đã phát tâm, đang phát tâm và sẽ phát tâm thực hành Bồ-Tát đạo hộ niệm cứu người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc

Đối với con tập sách này vô cùng trọng yếu, giống như một kim chỉ nam cho tất cả các ban hộ niệm để thực hiện pháp hộ niệm như lý như pháp. Hy vọng khi đọc qua chư vị đều nắm vững quy tắc hộ niệm, tránh điều sơ suất, thực hiện chính xác pháp “Đại Cứu Tinh” này để giúp thật nhiều người vãng sanh Tịnh-Độ.

Nguyện mong tập sách này được phát hành rộng khắp để nhà nhà đều có, người người được đọc. Nguyện cầu pháp hộ niệm được lưu tồn để càng ngày càng có thêm nhiều người khi mãn báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu đạo quả.

Nam Mô A-Di-Đà-Phật.

Chân Thành Tri Ân.

Phật tử Diệu Âm (Phương Phi)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –