Author: a di đà phật

Vì Sao Không Nên Niệm Mô Phật?

VÌ SAO KHÔNG NÊN NIỆM ” MÔ PHẬT” Có nhiều người không niệm trọn đủ danh hiệu Phật, mà lại niệm lệch đi, niệm tắt