Tag: ho niem van dap

80. Mở Gút Lần Lần!

Mở gút lần lần! Cháu Kiệt, Chú Diệu Âm đọc lại suốt thư của Kiệt, thư khá dài, viết liên tục không cần xuống hàng.