Hành Trang Căn Bản Cho Người Hộ Niệm 10 – Thăm Thân – Kiểm Tra Thoại Tướng

Share on facebook
Share on twitter

THĂM THÂN – KIỂM THOẠI TƯỚNG

 

 

 

1- MỤC ĐÍCH:

⁕ Thăm Thân – Kiểm Thoại Tướng là một mục rất cần thiết trong Pháp Hộ-Niệm với những mục đích:

⁕ Xác định thần thức của người ra đi thực sự đã thoát ra khỏi thân xác chưa? Tắt hơi rồi không phải là hết, nhiều người vụng tu, nghiệp nặng thần thức của họ bị kẹt trong thân xác rất lâu. Nếu không kiểm rõ vấn đề này, vội vã gởi xác cho nhà quàn xử lý có thể tạo ra một thảm họa vô cùng bi thảm cho người chết.

⁕ Xác định người được hộ niệm còn vướng nạn không? Thân cứng, tướng xấu… là còn vướng nạn. Thăm thân có thể xác định được vấn đề này. Trong thời gian còn đang hộ niệm, người hộ niệm vẫn còn cơ hội khai thị để kịp thời hóa giải cho họ. Hầu hết người phàm phu nghiệp nặng, ách nạn rất nhiều, nhờ phương pháp này mà hóa giải rất nhiều trường hợp vướng nạn.

⁕ Không thăm thân, không thể biết rõ thực hay hư. Nếu sơ ý, cứ tới giờ tự động chấm dứt thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ hộ niệm. Mọi người sẽ mơ hồ. Người hộ niệm không biết sự thành tựu ra sao, gia đình cũng rất hoang mang khó lòng tin tưởng. Riêng người chết nếu bị vướng nạn thì khó còn cơ duyên để được hóa giải. Cuộc hộ niệm trở thành một việc nặng về hình thức, kém về nội dung.

 

 

 

2- QUY LỆ THĂM THÂN:

⁕ Chỉ được thăm sau 8 giờ. Để đến sau 12 giờ thì an toàn hơn.

⁕ Trước khi thăm cần phải khai thị, báo cáo cho Hương linh biết. Ví dụ: Hương linh Trần văn X… ơi! Đến giớ phút này đã trải qua 12 giờ xả bỏ báo thân rồi. Chúng con đã niệm Phật hộ niệm cầu cho Hương linh vãng sanh Tịnh-Độ. Có lẽ Hương linh đã theo A-Di-Đà Phật vãng sanh về TâyPhương CựcLạc rồi. Giờ này cho phép chúng con và gia đình thăm thân, sắp xếp nhục thể lại cho trang nghiêm. Xin Hương linh hoan hỷ nhé. A-Di-Đà Phật.

⁕ Một người đại diện thăm, tất cả mọi người đồng niệm Phật.

⁕ Thăm nhẹ nhàng, từ dưới lòng bàn chân thăm lên đỉnh đầu. Nếu toàn thân đã lạnh, mềm mại tươi nhuận thì rất tốt, có thể coi như cuộc hộ niệm đã hoàn mãn.

⁕ Nếu phát hiện thân còn ấm nhiều chỗ xin phải ngừng ngay, chưa thể lo hậu sự, không được giao cho nhà quàn. Phải tiếp tục hộ niệm, khai thị, hóa giải.

⁕ Thân còn cứng là bị trở ngại, nên tiếp tục hộ niệm. Ban Hộ Niệm cần tìm hiểu thêm những vướng chấp khác của người bệnh để khai thị thẳng vào đó hầu hóa giải ách nạn.

 

 

3- CHÚ Ý TRÁNH SƠ SUẤT:

⁕ Một hoặc hai người đại diện thăm là đủ. Nhiều người cùng thăm thử không được tốt, mong đại chúng chớ nên hiếu kỳ.

⁕ Mềm mại tươi hồng là thoại tướng tự nhiên, chứ không phải xoa bóp cho mềm mà cho là tướng lành được.

⁕ Khi phát hiện có tướng lành, xin đại chúng chớ quá phấn khởi mà lay động xác thân quá nhiều. Đây là điều bất kính, không tốt.

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –