Hành Trang Căn Bản Cho Người Hộ Niệm 03 – Hộ Niệm Chú Ý

Share on facebook
Share on twitter

HỘ NIỆM CHÚ Ý:

(10 bảng “HỘ NIỆM CHÚ Ý” của Lão Cư Sĩ Diệu Âm)

  • Chú ý (1):

 

Hộ niệm là giúp cho người xả bỏ báo thân thực hiện đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Người muốn được Hộ-Niệm phải:

◙ Có niềm tin vững vàng.

◙ Nguyện vãng sanh tha thiết.

◙ Thành khẩn Niệm Phật ngày đêm.

◙ Nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm cẩn thận và càng sớm càng tốt để tránh sơ suất.

◙ Xin đừng đợi đến lúc sắp lâm chung, hấp hối, mê man bất tỉnh hay tắt hơi rồi mới mời Ban-Hộ-Niệm. Vì đến lúc này đã quá trễ, dù có hộ niệm cũng khó được thành tựu!…

 

 

  • Chú ý (2):

 

Hộ-Niệm rất cần sự đồng thuận hỗ trợ của thân nhân trong gia đình.

Cụ thể thân nhân cần phải:

◙ Ngày đầu tiên cần tụ họp đông đủ để nghe Ban-Hộ-Niệm phổ biến quy lệ hộ niệm. Gia đình phải đồng ý thực hiện thì mới được hộ niệm.

◙ Hộ niệm tại nhà tốt hơn ở bệnh viện. Nếu bệnh không còn cứu chữa được, cần sớm xuất viện để lo hộ niệm.

◙ Phải tin tưởng Phật Pháp. Chí thành niệm Phật cầu được vãng sanh thì mới được vãng sanh. Nếu sơ ý cầu hết bệnh thì khi mãn phần bị mất phần vãng sanh.

◙ Nhiếp tâm niệm Phật, không nên để tâm coi ngày giờ tốt. Không được xen tạp các hình thức hộ niệm khác.

◙ Cấm sát sanh, kể cả: muỗi, ruồi, kiến, gián, v.v…

◙ Nên ăn chay. Cấm dùng các thứ Ngũ-Tân như: Tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu, tỏi tây (leek), v.v…

◙ Không được nói lời bi quan. Hạn chế tối đa bà con bạn hữu trực tiếp thăm hỏi làm thối tâm người bệnh.

◙ Không được than khóc trong giờ phút lâm chung. Không được đụng chạm ít ra trong vòng 8 giờ từ khi tắt hơi.

 

 

  • Chú ý (3):

 

◙ Dùng thuốc và ăn uống đầy đủ giúp sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái để niệm Phật là điều không ảnh hưởng đến Pháp Hộ-Niệm. Khi cơ thể không kết nạp được thức ăn nữa thì châm từng giọt nước nhỏ rất cần cho người bệnh để niệm Phật.

◙ Đến lúc này điều quan trọng là người bệnh không được sợ chết, tinh thần phải vững vàng, quyết lòng niệm Phật sẵn sàng vãng sanh Tịnh-Độ.

◙ Dùng chất Morphine để giảm đau sẽ làm người bệnh mê man bất tỉnh. Đây là trạng thái rất nguy hiểm khó tránh khỏi ách nạn trong tương lai. Cần phải giảm thiểu chất Morphine. Có thể dùng một liều cần thiết vừa đủ giảm bớt cơn đau là được, hầu giữ cho người bệnh luôn luôn tỉnh táo niệm Phật.

◙ Sự khuyến tấn và ủng hộ từ gia đình rất cần thiết trong lúc này.

 

 

  • Chú ý (4):

 

◙ Khi người vừa tắt hơi, nếu đụng chạm vào thân xác sẽ làm bị đau đớn vô cùng, cảm giác chẳng khác gì như bị tra tấn, khiến cho thần thức bị khủng hoảng, phẫn nộ mà dễ bị chiêu cảm vào cảnh giới vô cùng đau khổ trong ba đường ác.

◙ Xin hãy cùng nhau thành tâm niệm A-Di-Đà Phật hộ niệm, khẩn cầu A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp dẫn thần thức người ra đi vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

◙ Xin đừng đụng chạm vào thân xác ít nhất 8 giờ từ khi tắt thở. Gìn giữ được đến 12 giờ thì an toàn hơn.

 

 

  • Chú ý (5):

Người Bệnh chú ý:

Không sợ chết. Nên nhớ chết sống đều có phần số. Nếu sợ chết thì nhất định không được vãng sanh.

Không sợ bệnh. Nghiệp chướng vốn là của mình. Khi có bệnh là bài pháp sống thực về Vô-Thường. Phải có tinh thần vững vàng, vui vẻ niệm Phật.

Tha thiết cầu nguyện vãng sanh. Khi báo thân đã mãn, nhờ lòng tha thiết cầu nguyện vãng sanh mới được vãng sanh.

Không cầu hết bệnh. Nếu báo thân chưa mãn, nhờ niệm Phật cầu vãng sanh mà được Phật gia trì mà bệnh tình tự nhiên thuyên giảm hoặc hết bệnh.

Tín-Tâm kiên cố là điều rất quan trọng để vãng sanh Tịnh-Độ.

 

 

  • Chú ý (6):

 

Hướng dẫn Người Bệnh, nếu:

◙ Thấy ông bà, cha mẹ hoặc người thân đã chết hiện ra… Kệ họ! Đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ. Hãy lo nhiếp tâm niệm Phật là được.

◙ Thấy Phật, Bồ-Tát, chư Thiên, chư Tiên, Quỷ Thần… nào khác hiện ra. Kệ họ! Đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ. Hãy lo nhiếp tâm niệm Phật là được.

◙ Thấy cảnh giới lạ, tốt hoặc xấu, hung hoặc dữ hiện ra… Kệ chúng! Đừng sợ, đừng mừng, đừng để ý tới. Hãy lo nhiếp tâm niệm Phật là được.

Hãy cho tất cả đều là giả huyễn. Định tâm lại, cố gắng nhìn ảnh tượng A-Di-Đà Phật do Ban-Hộ-Niệm treo trước mặt để niệm Phật, khi Phật hiện ra giống như hình đó thì theo Ngài mà vãng sanh. Nhất định an toàn, không bị lạc.

 

  • Chú ý (7):

 

Dặn dò Người Bệnh:

◙ Không được luyến lưu người thân. Lưu luyến thì mất vãng sanh.

◙ Không được tiếc nhớ gia tài, sự nghiệp. Tiếc nhớ thì mất vãng sanh.

◙ Không sợ chết. Chết là xác thịt hư hại phải trả về với cát bụi, còn chính mình không chết. Vậy thì phải lo đường vãng sanh. Sợ chết thì mất vãng sanh.

◙ Không cầu hết bệnh. Cầu hết bệnh là còn tham luyến thế gian này, là không muốn vãng sanh thành đạo. Cầu xin hết bệnh thì mất vãng sanh.

Mất vãng sanh thì bị đọa lạc, khổ đau đời đời kiếp kiếp! Hãy buông xả vạn duyên. Quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ, vĩnh viễn hưởng được an vui cực lạc, thành tựu đạo quả tại cõi Tây-Phương Cực-Lạc.

 

  • Chú ý (8):

 

Khai-Thị khi Hộ-Niệm là:

◙ Nhắc nhở người bệnh buông xả vạn duyên, chán chê kiếp đời khổ não, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ để một đời vãng sanh bất thối thành Phật.

◙ Khích lệ tinh thần kiên dũng cầu giải thoát, vững tin A-Di-Đà Phật cứu độ.

◙ Hóa giải kịp thời những khó khăn tại chỗ, giúp người bệnh an tâm niệm Phật, không còn lo sợ, không bị khủng hoảng, không buông xuôi theo nghiệp khổ.

◙ Hướng dẫn gia đình thực hiện nghiêm chỉnh quy luật hộ niệm. Khuyến khích tin tưởng pháp Phật, tích cực trợ duyên cho người thân được vãng sanh.

◙ Khai Thị dựa vào Tín-Nguyện-Hạnh. Cần ngắn gọn, cụ thể, thích hợp với từng người bệnh. Không phải thuyết kinh, giảng đạo, hay lý luận cao siêu.

  • Chú ý (9):

 

Người niệm Phật nên nhớ:

◙ Hiền hậu niệm Phật mới dễ vãng sanh. Giữ hạnh Khiêm-Cung-Từ-Ái.

◙ Buông xả niệm Phật mới dễ vãng sanh. Đừng chấp trước, phan duyên.

◙ Chuyên nhất niệm Phật mới dễ vãng sanh. Đừng tu hành xen tạp.

◙ Định tâm vào câu Phật hiệu mới dễ vãng sanh. Đừng ham mê kiến giải.

◙ Thành kính niệm Phật mới dễ vãng sanh. Đừng vọng cầu chứng đắc.

◙ Kiệt thành sám hối niệm Phật mới dễ vãng sanh. Đừng khinh mạn.

◙ Thấy mình còn là phàm phu, sợ đọa địa ngục lo niệm Phật mới dễ vãng sanh.         Đừng tự cho mình là hàng thượng căn thượng trí.

 

 

  • Chú ý (10): 

 

Bạn nên nhớ:

◙ Bệnh là do nghiệp. Còn nghiệp phải theo nghiệp thọ nạn. Nhưng người thành tâm Niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ thì ứng hợp với đại nguyện của Phật, nhờ thần lực của Ngài tiếp độ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà đời này ta mới có cơ hội vãng sanh thoát vòng sanh tử, hưởng đời an lạc, bất thoái thành Phật.

◙ Hãy bám chặt cơ hội giải thoát này. Quyết lòng niệm Phật không hồ nghi.

◙ Hãy tha thiết cầu sanh Tịnh-Độ. Quyết lòng niệm Phật không gián đoạn.

◙ Hãy về tới Tây-Phương Cực-Lạc. Quyết lòng niệm Phật không xen tạp.

 

Niệm Phật là Nhân, Thành Phật là Quả. NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT!

 

(Lão Cư Sĩ Diệu Âm)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –