Hành Trang Căn Bản Cho Người Hộ Niệm 06 – Nghi Thức Một Buổi Hộ Niệm

Share on facebook
Share on twitter

NGHI THỨC MỘT BUỔI HỘ NIỆM:

Hộ niệm là cách hướng dẫn người bệnh tự thực hiện chính xác và đầy đủ tông chỉ Tín-Nguyện-Hạnh của Pháp Niệm Phật để được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải là một lễ đàn, nên hình thức thật đơn giản, không cần đến những nghi thức trang nghiêm như các lễ: Cộng tu, cầu an, cầu siêu, sám pháp, bạt độ vong linh, tam thời hệ niệm, v.v… Bàn thờ Phật cũng không cần phải thiết lập. Điều quan trọng cần phải có là hình Phật A-Di-Đà treo nơi nào cho người bệnh dễ thấy nhất. Nếu treo nhiều hình Phật thì phải đồng loại với nhau, không nên hình này xanh, hình kia vàng…

Người hộ niệm cần vui vẻ, thân thiện, tự nhiên. Mọi cử chỉ, lời nói, ánh mắt, tâm ý… cần nên thoải mái, tươi vui để phá tan những nỗi sợ sệt, lo âu, căng thẳng của người bệnh, và giúp cho người thân trong gia đình vui vẻ, coi nhẹ chuyện sanh tử biệt ly, trân quý sự vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Điều quan trọng là trước khi nhận một ca hộ niệm, Ban Hộ Niệm cần gởi cho gia đình người bệnh một bảng nội quy để xem qua, rồi sau đó phải làm việc thật kỹ bảng nội quy này với gia đình. Yêu cầu gia đình phải chấp nhận thực hiện đúng theo những quy định đó mới có thể hộ niệm được. Nếu gia đình không tôn trọng quy luật hộ niệm thì Ban Hộ Niệm không nên phan duyên miễn cưỡng nhận ca hộ niệm như vậy.

 

MỘT BUỔI HỘ NIỆM MẪU

Đây là một buổi hộ niệm mẫu xin đưa ra để chư vị tùy nghi ứng dụng, nhất là đối với những vị mới phát tâm hộ niệm.

Phần 1: Thăm hỏi người bệnh, cầu Phật tiếp độ, niệm Phật.

⁕ Thăm hỏi, tâm sự, để tìm biết những gút mắc của người bệnh, rồi khéo léo khuyên giải người bệnh vui vẻ chấp nhận những điều nghịch duyên, không tham đắm những điều thuận duyên. Khuyến tấn người bệnh tin tưởng Phật Pháp, thật lòng phát nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc tha thiết, cố gắng niệm Phật.

⁕ Bắt đầu lễ Phật 3 lễ – Đại chúng chắp tay cầu Phật Tiếp độ.

⁕ Ngồi xuống niệm Phật.  (Khoảng 20 phút).

Phần 2: Khuyến tấn, ôn bài, điều giải Oan Gia Trái Chủ.

⁕ Khuyên người bệnh niệm Phật 10 câu, Phát nguyện vãng sanh 3-10 lần.

⁕ Hỏi bài người bệnh và gia đình. Dựa theo phần “ÔN KIỂM” dành cho người bệnh và gia đình bên dưới. (510 phút).

⁕ Khuyên người bệnh thành tâm sám hối, khiêm cung từ ái, buông xả và tranh thủ thời gian niệm Phật, thật lòng cầu nguyện vãng sanh, đem công đức hồi hướng cho chư vị Oán Thân Trái Chủ hàng ngày. (5-10 phút).

⁕ Đọc văn sám hối để người bệnh và đại chúng đọc theo. (Đệ tử con tên là…, hoặc Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp…).

⁕ Điều giải Oan-Gia Trái-Chủ. Có thể đọc một bài khai thị mẫu của Hòa Thượng Tịnh Không hoặc dựa theo những khai thị mẫu của Lão Cư Sĩ Diệu Âm. (5-10 phút).

⁕ Nguyện Phật tiếp độ.

⁕ Niệm Phật. (Khoảng 20 phút).

Phần 3:  Khuyến tấn, ôn bài, lạy sám hối.

⁕ Khuyên người bệnh phát nguyện vãng sanh 3-10 lần (vỗ tay tán thưởng).

⁕ Hỏi bài người bệnh và khuyên gia đình làm đúng pháp hỗ trợ cho người bệnh. (5-10 phút).

⁕ Điều giải chư vị Oán Thân Trái Chủ, khuyên họ xả bỏ hận thù, xả bỏ lỗi lầm cho người bệnh, và cũng sám hối, niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc để chấm dứt khổ ải luân hồi… có thể đọc bài khai thị mẫu. (5-10 phút).

⁕ Khuyến khích người thân thay người bệnh lạy Phật sám hối, (niệm 1 câu, lạy 1 lạy, lạy càng nhiều càng tốt, ví dụ: 48, 108… lễ).

Phần 4: Hồi hướng công đức, tri ân, nhắc nhở ôn kiểm.

⁕ Hồi hướng công đức.

⁕ Lời tri ân đến chư vị trong pháp giới của Ban Hộ Niệm: Nam Mô A-Di-Đà Phật! Hôm nay những người niệm Phật chúng tôi cũng như thân bằng quyến thuộc của Phật Tử… đại diện cho Phật Tử… thành kính tri ân tất cả chư vị trong pháp giới có duyên lành và chẳng lành với Phật tử… Hôm nay chư vị đã mở lòng từ bi tha thứ oán thù, hộ niệm giúp đỡ cho Phật tử… đời này an lành, tỉnh táo và có thể đi về TâyPhương CựcLạc. Chúng tôi thành kính cúi đầu tri ân tất cả chư vị.

⁕ Nam Mô A-Di-Đà Phật. (3 xá).

⁕ Trước khi ra về nhắc nhở người bệnh sám hối: Con thành tâm xin lỗi đến chư vị oan gia trái chủ, xin chư vị tha thứ cho con, cùng với con niệm Phật A-Di-Đà, đi về TâyPhương CựcLạc.

⁕ Khuyên nhắc người bệnh quyết lòng vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc rồi thì quay trở lại đây cứu các vị oan gia trái chủ, cứu độ thân bằng quyến thuộc.

⁕ Nhắc nhở gia đình cố gắng làm theo những hướng dẫn của Ban Hộ Niệm.

 

(Kết thúc).

 

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –