Hành Trang Căn Bản Cho Người Hộ Niệm 01 – Lời Trần Bạch

Share on facebook
Share on twitter

 

HÀNH TRANG CĂN BẢN CHO NGƯỜI HỘ NIỆM

Biên Soạn: Cư Sĩ Minh Đạt

Cố Vấn: Cư Sĩ Diệu Âm

LỜI TRẦN BẠCH

Trong kinh Đại Tập Phật dạy: Đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo, chỉ nương vào Pháp Môn Niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Niệm Phật mà được hộ niệm nữa thì sự thành tựu bất khả tư nghì.

Cư Sĩ Diệu Âm nói: “HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU”. Thật đúng như vậy. Nhờ Pháp Hộ-Niệm mà con biết rõ được điều sơ suất để sửa, biết rõ được những điều thiết thực để làm, biết rõ con đường thẳng tắt mà đi. Nhờ Pháp Hộ-Niệm này mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta, từ trong nước cho đến nhiều nơi trên thế giới đã vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, ra đi lưu lại tướng lành vô cùng tốt đẹp, số lượng thành tựu đến nay khó bề tính đếm được. Thật quý hóa thay!

Trong sự tu học Phật Giáo, mỗi thời kỳ đều có các vị Tổ Sư, Cao Tăng, các bậc chơn tu tuyển trạch những pháp môn của Phật thích ứng với đại chúng, giúp cho người học Phật có cơ hội giải thoát. Trong thời mạt pháp này chúng sanh tâm cơ yếu kém, thì Pháp Hộ Niệm Vãng Sanh là thích hợp nhất với đại chúng. Chứng tỏ trong thời gian 20 năm qua, nhờ hộ niệm mà có rất nhiều hiện tượng vãng sanh. Riêng chính con cũng đã tận mắt thấy được rất nhiều người niệm Phật và được hộ niệm mà sau khi ra đi lưu lại tướng lành bất khả tư nghì. Những hiện tượng vi diệu diễn ra trước mắt làm cho con giật mình, và giờ này xin đại chúng cho phép con được mạnh dạn nói rằng, đây là một sự kiện đặc biệt chưa từng có trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam từ trước tới nay. Thật bất khả tư nghì!…

Pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh thật vô cùng quý giá. Một pháp tu cụ thể, khế lý, khế cơ, hợp thời, hợp cảnh bất ngờ xuất hiện ngay trong thời này đã cứu cả hàng vạn người vãng sanh Tịnh-Độ và đang tiếp tục cứu độ chúng sanh. Một sự thành tựu vô cùng vi diệu đã thực sự xảy ra trong thời này. Nhiều người vãng sanh rất tự tại, biết trước ngày giờ, mỉm cười ra đi, vẫy tay chào biệt, miệng báo cho mọi người biết: A-DiĐà Phật đã đến rồi, tôi đi vãng sanh đây. Thật không còn lời nào đủ để tán thán sự nhiệm mầu của Pháp Hộ-Niệm.

Pháp Hộ-Niệm quá nhiệm mầu, cứu người rõ ràng trước mắt, không còn gì để nghi ngờ nữa. Với hàng phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng ta, nếu không được hộ niệm, thì làm sao có thể thoát nạn? Nhiều người tu hành lúc còn khỏe thì lý luận hay lắm, nhưng sau cùng khi ra đi xong thì sắc tướng tối tăm, u ám, báo hiệu của sự đọa lạc, tương lai phải chịu khổ nạn vạn kiếp!… Vậy thì, xin hãy trân quý Pháp Hộ-Niệm, hãy nghiên cứu thật kỹ để hiểu thấu và hành đúng đại pháp cứu tinh này. Con tin rằng, ngày nào Pháp Hộ-Niệm còn lưu trụ trên thế gian, thì ngày đó còn rất nhiều người tiếp tục được vãng sanh thành tựu đạo quả. Cầu mong cho Pháp Hộ-Niệm này người người đều biết đến, người người đều tin tưởng, người người đều y giáo phụng hành, không thêm không bớt hầu giữ gìn chánh pháp trụ thế dài lâu, tiếp tục cứu người hữu duyên vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

 

Với nguyện ước chân thành này, con dựa vào những tọa đàm hướng dẫn hộ niệm của Lão Cư Sĩ Diệu Âm, cố gắng kết tập những điều thật cụ thể, căn bản hầu làm hành trang cho người phát tâm hộ niệm. Chắc chắn bản ghi chép này khó tránh khỏi sự thiếu sót. Kính mong chư vị thương tình góp ý xây dựng. Con xin thành tâm tri ân mọi ý kiến đóng góp, và sẽ nghiêm túc xét suy để tu sửa cho thật đúng với chánh pháp.

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

Đệ Tử Minh Đạt

Kính bạch.

Pribram, CH Séc ngày 20/5/2020.

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –