Hành Trang Căn Bản Cho Người Hộ Niệm 07 – Phần Mục Cần Cho Người Bệnh Ôn Kiểm

Share on facebook
Share on twitter

PHẦN MỤC CẦN CHO NGƯỜI BỆNH ÔN KIỂM:

Phần này người bệnh cần nên ôn tập hàng ngày để tự kiểm điểm lấy mình đã thực hiện đúng theo Pháp Hộ-Niệm hay chưa? Nếu có điều gì sơ suất hãy mau mau chỉnh sửa lại. Ban Hộ Niệm sẽ dựa vào những hạng mục này mà thường xuyên hỏi bài, người bệnh cần vui vẻ và thành thực trả lời để Ban Hộ Niệm biết rõ có còn sơ suất điều gì không. (Yêu cầu người bệnh học thuộc những mục vấn đáp dưới đây):

 

01- Có sợ chết không? – (Không).

02- Có lo sợ về căn bệnh này không? – (Không).

03- Có cầu xin hết bệnh không? – (Không).

04- Niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát cầu hết bệnh trước nhé? – (Không).

05- Niệm Chú để giải nghiệp trước rồi vãng sanh nhé? – (Không).

06- Luôn luôn niệm gì? – (Niệm A-Di-Đà Phật).

07- Niệm Phật cầu xin được hết bệnh nhé? – (Không).

08- Niệm Phật cầu xin được trí huệ khai mở nhé? – (Không).

09- Niệm Phật cầu xin được an khang khỏe mạnh nhé? – (Không).

10- Niệm Phật cầu xin được thông minh sáng suốt nhé? – (Không).

11- Niệm Phật cầu chứng đắc “Nhất Tâm Bất Loạn” nhé? – (Không).

12- Chứ niệm Phật cầu gì? – (Chỉ cầu vãng sanh TâyPhương CựcLạc).

13- Niệm Phật đã “Nhất Tâm Bất Loạn” rồi phải không? – (Không).

14- Niệm Phật cầu xin thấy Phật hàng ngày, đúng không? – (Không).

15- Chí thành niệm Phật như vậy là đủ chưa? – (Chưa).

16- Tuyệt đối không được thấy đủ nhé? – (Vâng).

17- Nếu thấy đủ rồi thì sao? – (Bị trở ngại – Xin sám hối ngay).

18- Vãng sanh được là nhờ gì đây? – (Lòng thành kính).

19- Tuyệt đối không được nghĩ mình giỏi nhé? – (Vâng).

20- Tuyệt đối không được thượng mạn nhé? – (Vâng).

21- Thượng mạn thì mất vãng sanh, đúng không? – (Đúng).

22- Nếu đã lỡ nghĩ mình giỏi thì phải làm sao? – (Thành tâm sám hối).

23- Nếu mình sơ suất, Ban Hộ Niệm nhắc nhở có sửa chữa không? – (Sửa liền).

24- Ban Hộ Niệm nhắc nhở có tự ái không? – (Không).

25- Ban Hộ Niệm chỉnh sửa có cãi lại không? – (Không).

26- Gia đình muốn cầu xin cho mình hết bệnh, có vui không? – (Không).

27- Như vậy có uống thuốc không? – (Có).

28- Không uống thuốc mới được vãng sanh, đúng hay sai? – (Sai).

29- Có cần uống thuốc không? – (Có).

30- Tại sao cần nên uống thuốc? – (Để được khỏe mà niệm Phật tốt hơn).

31- Uống thuốc luôn luôn cầu mong hết bệnh: – (Sai).

32- Tìm thuốc chữa trị cho đến cùng, còn nước còn tát: – (Sai).

33- Uống thuốc may ra sẽ được hết bệnh: – (Sai).

34- Âm thầm cầu xin hết bệnh, chứ không nên cầu lộ liễu: – (Sai).

35- Pháp Hộ-Niệm có ngăn cấm uống thuốc không? – (Không).

36- Không ăn uống nữa để vãng sanh sớm, đúng hay sai? – (Sai).

37- Có chờ đứa con út về mới an lòng vãng sanh không? – (Không).

38- Còn giận ai không? – (Không).

39- Còn nhớ ai không? – (Không).

40- Còn cất giữ tiền bạc không? – (Không).

41- Còn nhớ nhà cửa, ruộng, vườn gì không? – (Không).

42- Còn lưu luyến con cái không? – (Không).

43- Có tiếc nuối hay ân hận gì về quá khứ không? – (Không).

44- Có điều gì khó khăn, thì hỏi ai? – (Hỏi Ban HNiệm).

45- Nếu cần có thể hỏi bạn bè thân hữu được không? – (Không).

46- Có nên mời bạn bè thường xuyên tới thăm hỏi không? – (Không).

47- Không nên tiếp xúc với bạn bè để khỏi phân vân? – (Đúng).

48- Ông Bà, người thân đã chết về đón có đi theo không? – (Không).

49- Chư Thần Tiên tới đón, có đi theo không? – (Không).

50- Chư Thiên tới đón, có đi theo không? – (Không).

51- Chỉ theo Phật và Bồ-Tát mà thôi, đúng không? – (Không).

52- Chỉ theo Phật chứ không theo Bồ-Tát, đúng không? – (Không).

53- Thấy nhiều vị Phật đến tiếp dẫn thì tốt, đúng không? – (Không).

54- Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đến có đi theo không? – (Không).

55- Muốn vãng sanh phải theo ai? – (Chỉ theo A-Di-Đà Phật).

56- A-Di-Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đến có đi theo không? – (Có).

57- Bồ-Tát Quán-Thế-Âm đến có đi theo không? – (Không).

58- Bồ-Tát Quán-Thế-Âm và Đại Thế-Chí đến có theo không? – (Không).

59- Chỉ có A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn có theo không? – (Có).

60- Đức Phật A-Di-Đà như thế nào? – (Giống như hình Phật đang treo).

61- Trên tay Đức Phật A-Di-Đà cầm gì? – (Hoa sen).

62- Thấy A-Di-Đà Phật rồi, cần báo cho Ban Hộ Niệm biết: – (Đúng).

63- Thấy Phật rồi, thì báo cho tất cả mọi người biết: – (Sai).

64- Thấy được Phật rồi thì không cần niệm Phật nữa: – (Sai).

65- Hễ thấy Phật rồi thì chắc được vãng sanh: – (Sai).

66- Thấy được Phật rồi, thì quyết buông xả, niệm Phật cầu vãng sanh: – (Đúng).

67- Thấy Phật hàng ngày thì rất tốt, đúng không? – (Không).

68- Hàng ngày thấy Bồ -Tát Quán -Thế-Âm thì tốt, đúng không? – (Không).

69- Thường thấy Phật, Bồ-Tát là do vọng tưởng, đúng không? – (Đúng).

70- Thường thấy như vậy thì làm sao? – (Sám hối – Báo Ban HNiệm biết).

71- Thường thấy hào quang hiện ra thì tốt, đúng không? – (Không).

72- Có cầu xin thấy hào quang gì không? – (Không).

73- Có cầu nghe được âm thanh gì không? – (Không).

74- Nhìn thấy cảnh giới hung dữ hiện ra, có sợ không? – (Không).

75- Thấy cảnh hung dữ thì làm gì? – (Nhiếp tâm niệm Phật – Báo Ban HNiệm).

76- Thấy bất cứ điều gì phải báo cho Ban Hộ Niệm biết, đúng không? – (Đúng).

77- Về gia đình mình có nên làm tờ di chúc không? – (Nên làm).

78- Những gì cần viết trong tờ di chúc? – (Nhờ Ban HNiệm cố vấn).

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –