16. Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh Vấn Đáp (Hãy Chuẩn Bị Sự Hộ Niệm)

Share on facebook
Share on twitter

Hãy Chuẩn Bị Sự Hộ Niệm

Hỏi:

Em nghe mẹ em kể anh Diệu Âm có tiếp xúc với người chị bà con bi bệnh ung thư, nhờ thành tâm Niệm Phật nên bệnh đã lui. Nhưng lại nghe anh Diệu Âm dặn rằng khi nào sắp Vãng Sanh, hãy báo cho anh biết để anh tổ chức Hộ Niệm từ xa. Tụi em có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần Vãng Sanh?

Trả lời:

Chuyến về Việt Nam 11/08, Diệu Âm đã tiếp xúc được người chị bị bệnh ung thư mà được hết bệnh của Bác sĩ. Thật là vui!  Chị đó rất vui mừng khi gặp Diệu Âm, và nói chuyện rất nhiều về bệnh tình của chị… Chị bây giờ rất giác ngộ đường tu hành, tin tưởng Phật pháp rất cao, rất thành tâm Niệm Phật, Diệu Âm xin kể sơ lại một đoạn nói chuyện cho Bác sĩ nghe. Diệu Âm hỏi:

– Chị bị ung thư và bây giờ hết rồi hã?

– Dạ.

– Chị Niệm Phật bao lâu?

– Dạ khoảng 7 tháng.

– Bây giờ Chị vui lắm phải không?

– Dạ rất vui.

– Chị tin Phật pháp chưa?

– Em tin tuyệt đối, em quyết định Niệm Phật cầu Vãng Sanh Tây-phương.

– Bây giờ Chị có còn sợ chết nữa không?

– Em không sợ chết, mà em còn muốn Vãng Sanh sớm nữa, ở đây làm chi cho khổ. Ngày nào còn sống em Niệm Phật, ngày ra đi em theoA-Di-Đà Phật về Tây-phương.

– ………

– Nhớ nghen, trước khi Vãng Sanh, nếu có thể thì chị nên cho tôi hay với, tôi sẽ cố gắng giúp chị bằng cách giới thiệu hoặc mời những Ban Hộ Niệm họ tới Hộ Niệm cho chị. Phải cẩn thận Hộ Niệm mới vững tâm.

– Dạ………

Câu chuyện là như vậy. Chứ tôi không có nói báo cho tôi biết để tôi tổ chức Hộ Niệm từ xa đâu.

Hộ Niệm cho người bệnh Vãng Sanh cần phải ở bên cạnh bệnh nhân, khai thị, hướng dẫn, hóa gỡ chướng nạn nếu có, và Niệm Phật thành tiếng để hỗ trợ cho họ mới được, chứ ở xa thì nhiều lắm là chỉ hồi hướng công đức mà thôi.

Trên thực tế, đã nhiều lần Diệu Âm được các Ban Hộ Niệm, hoặc thân nhân ở xa, điện thoại tới nhờ Diệu Âm nhắc nhở hướng dẫn, khuyên giải cho bệnh nhân qua điện thoại thì có. Đây chẳng qua vì sự nể nang, tin tưởng hoặc tình cảm mà thôi. Vì để góp sức cứu người, tôi cũng không câu nệ, và thường vui vẻ để góp công hùn phước tạo thêm tín tâm cho người bệnh vững tâm Niệm Phật hầu được Vãng Sanh. Đây là đòn tâm lý, chứ chính Diệu Âm này không có khả năng đặc biệt nào cả, Xin Bác sĩ đừng hiểu lầm.

Người chị bị bệnh ung thư tới giai đoạn chót nằm chờ chết. Chị biết buông xả, phát lòng Niệm Phật cầu Vãng Sanh và được hết bệnh. Điều này thực ra chính là vì mạng số của người chị chưa hết. Giả như chị không Niệm Phật thì đến nay chị cũng chưa chết, nhưng chị bị đau đớn đến mê man bất tỉnh, xỉu lên xỉu xuống trên giường. Chị phải chịu cảnh khổ này qua nhiều năm tháng. Cái khổ nạn nói sao cho xuể!

Thế nhưng nhờ chị thành tâm Niệm Phật, quyết buông hết để cầu Vãng Sanh. Do chị làm đúng theo pháp Niệm Phật nên nghiệp bệnh của chị tự nhiên thuyên giảm.

Trong pháp Hộ Niệm Vãng Sanh, chư Tổ trong Tịnh-tông thường nói rằng, thành tâm Niệm Phật cầu Vãng Sanh, nếu thân mạng chưa hết thì tự nhiên hết bệnh. Nếu thân mệnh đã mãn thì được Đức Di-Đà phóng quang tiếp dẫn Vãng Sanh.

Hiện tượng hết bệnh của người chị của Bác sĩ đã chứng minh rõ ràng việc này. Trong một thời gian ngắn ngủi nói chuyện với chị, Diệu Âm giải thích thêm về hiện tượng này cho chị hiểu rằng chị hết bệnh là do lòng chí thành Niệm Phật mà được Phật lực gia trì. Thay vì chị phải tiếp tục bị đau đớn, thì giờ đây chị được thoải mái để Niệm Phật. Tôi khuyên chị hãy vững tâm Niệm Phật cho đến ngày mãn cuộc đời.

Chị có hứa sẽ quyết tâm Niệm Phật cầu Vãng Sanh.

Trường hợp của chị, khi phần số mãn thì có thể bịnh sẽ tái phát và theo dịp đó chị Vãng Sanh luôn. Rất nhiều trường hợp buông xả Niệm Phật cầu Vãng Sanh mà hết bệnh, có người hết bệnh một năm rồi tái phát để Vãng Sanh, có người hai năm, ba năm, bốn năm v.v… và đã có người Niệm Phật hết bệnh luôn, hơn 15 năm qua vẫn đang còn sống, (ví dụ như ông Lý Mộc Nguyên ở Singapore, đến nay vẫn còn sống).

Câu Phật hiệu nhiệm mầu bất khả tư nghị. Mong cho ai biết được những tin tức này, phát khởi tín tâm vững mạnh, thành tâm Niệm Phật. Thành tâm thì sẽ có cảm ứng. Chớ nên nghi ngờ.

Cái mạng này, sống chết đã có số phần. Người thành tâm Niệm Phật có thể cải đổi mạng số. Đổi cái thân nghiệp báo thành cái thân nguyện lực. Đừng chấp vào cái túi thịt này mà bị chết, bị khổ ải trăm bề. Hãy phát tâm cứu độ chúng sanh Vãng Sanh Tây-phương Cực-lạc thì cái thân này trở thành thân nguyện lực vậy.

Hỏi:

Bây giờ, có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần Vãng Sanh?

Trả lời: 

Cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho chị Niệm Phật. Nếu có thể Bác sĩ nên giúp cho chị một Niệm Phật Đường nho nhỏ, ví dụ sửa sang một căn phòng nhỏ, gọn gàng, sáng sủa trang nghiêm để giúp chị có chỗ an ổn Niệm Phật và nhân tiện chị có thể hướng dẫn gia đình và vài người trong làng cùng Niệm Phật. Chính nhóm nhỏ người này sẽ là Ban Hộ Niệm giúp chị vững vàng Vãng Sanh, và giúp người khác trong làng khi lâm chung được Vãng Sanh Cực-lạc.

Công đức vô lượng,

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(20/01/2009) 

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/niem-phat-van-dap-hay-chuan-bi-ho-niem-16-1649.html#ixzz7QvFUnhc6

NIỆM PHẬT- HỘ NIỆM - VÃNG SANH VẤN ĐÁP

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –