Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 37) Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ

(Tọa Đàm 37)

Nam Mô A-Di-Đà Phật,

Ngày hôm nay chúng ta đi hộ niệm, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng! Thứ bảy tuần trước là lần đầu tiên chúng ta đi gặp người bệnh, mình tha thiết khuyên Cụ đó hãy ráng cố gắng niệm sáng năm chuỗi, trưa năm chuỗi, chiều năm chuỗi, là chỉ có mười lăm chuỗi trong một ngày. Đây chẳng qua là để khởi đầu cho chương trình hộ niệm của mình, nhưng mà Cụ không chịu niệm, lại còn lý luận rằng:

– Tu là tôi không có ăn gian trái cà, trái ớt là được.

Ngày hôm nay khi mình đến thì ngỡ ngàng là vị đó đã nằm trong nhà quàn hai ngày rồi. Thực sự đời quá vô thường! A-Di-Đà Phật Ngài phát đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh không bỏ một người nào hết, nhưng có nhiều người đành phải chịu số phận hẩm hiu! Tức là bị đọa lạc! Tất cả đều do “Duyên bất đồng”. Nói những lời này, nếu hương linh người đónghe được thì coi đây là những lời nói cho hương linh đó luôn. Trong vòng 49 ngày cũng có khả năng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà phải…

– Tự mình giác ngộ.

– Tự mình phát khởi niềm tin.

– Tự mình niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì A-Di-Đà Phật mới cứu độ được!…

Còn nếu…

– Tự mình không chịu niệm câu A-Di-Đà Phật.

– Tự mình không tin.

– Tự mình đi con đường nào khác, thì thôi!… Ngài cũng không có cách nào tiếp độ mình.

Chính vì vậy, khi tu hành xin chư vị hãy nhớ phải tu có đường, đi có hướng đàng hoàng. Không nên đi lập lững, đi lờ mờ. Chúng ta đã tới đây niệm Phật hàng ngày, ngày ngày chúng ta được giảng về con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là ta phải có cái đường đi, ta phải có nước bước đàng hoàng, cụ thể. Không thể nào định nghĩa, tu hành là không ăn gian trái ớt, không ăn gian trái cà là tu. Tu như vậy, dù có tu tới vô lượng kiếp cũng không được vãng sanh.

Ôi!… Đây cũng là cái duyên của từng cá nhân chứ không biết làm sao!…

Nói tới đây thì tôi trực nhớ tới một chuyện vãng sanh ở Việt Nam. Vào năm 2005 khi tôi về thì gặp một người bị bệnh gan cũng giống như vị này. Nhưng vị đó thì nằm trên giường không cất tay lên nổi, đã biết chắc rằng mình sẽ chết. Còn vị ở tại đây thì còn đi nhổ cỏ được, còn làm vườn được, còn nói chuyện leo lẻo. Không ai nghĩ rằng trong vòng ba bốn tháng hay là một năm lại có thể ra đi. Ấy thế mà chỉ khoảng ba ngày sau!… Còn vị ở Việt Nam thì mắc bệnh lúc chưa biết tu, chưa có pháp danh, cả gia đình cũng chưa có ai có pháp danh hết. Ấy thế mà khi gặp trong tình trạngnhư vậy, chúng tôi mới khuyên vị đó phát tâm niệm Phật. Vị đó hỏi:

– Tôi được vãng sanh không?

Chính tôi đứng bên cạnh nói…

– Chắc chắc được, quyết tâm đi.

Vị đó phát khởi tâm liền, lập tức niệm Phật. Tôi chỉ hộ niệm cho vị đó ba ngày rồi đi về Úc, chứ tôi không có tiếp tụchộ niệm. Nhưng về Úc rồi thì ngày ngày vẫn liên lạc về để hướng dẫn cho những người bên cạnh vị đó hộ niệm. Đúng mười một ngày sau, vị đó ra đi với thân tướng bất khả tư nghì. Chính cái hình tướng của vị đó đã khởi lên một phong trào hộ niệm rầm rộ ở Sài­-Gòn vào năm 2005. Thực ra trong lúc hộ niệm ở đó có một vị Thầy tới hộ niệm. Nhờ Thầy đó quảng bá ra cho nên việc hộ niệm từ đó được phát triển mạnh mẽ và ào ào lên.

Rõ ràng tất cả đều do duyên mà thôi. Cũng là một người như vậy mình tới khuyên một câu người ta quyết tâm liền.Ban đầu câu “Nam Mô A-Di-Đà Phật” mà nói không nổi. Một câu Phật hiệu mà niệm thành ba lần:

– Nam-Mô… hề… hề… hề… A-Di… hề… hề… hề… Đà Phật.

Sáu chữ mà niệm tới ba lần, vậy mà cũng ráng niệm. Nhưng nhờ mình động viên tinh thần lên, sau đó còn niệm nhanh hơn mình nữa, ấy thế mà người ta vãng sanh. Trong khi ở đây thì bà Cụ có thể nói chuyện còn nhanh hơn mình, còn cãi lý được với mình nữa. Nghĩa là nói leo lẻo, không ngờ ba ngày sau đã trở nên người thiên cổ. Cho nên, vô thườngthực ra nó đến bất cứ lúc nào. Mình đã đến đạo tràng này, cái duyên vãng sanh Tây Phương thực ra nó nằm trước mũi bàn chân của mình đó. Chỉ có chính mình đánh mất tất cả cái cơ hội vãng sanh của chính mình mà thôi.

– Trong pháp hộ niệm nó chỉ có ba điểm: Tín-Nguyện-Hạnh.

– Trong pháp niệm Phật, Phật chỉ yêu cầu chúng ta: Tín-Nguyện-Hạnh.

Chữ “Tín” này nó khởi đầu tất cả. Tương lai giải thoát hay đọa lạc đều do chữ “Tín” này. Tín tâm vững mình nhất định giải thoát. Tín tâm không vững nhất định mình bị đọa lạc! Tất cả đều do tín tâm có hay không.

Tôi biết chắc chắn có nhiều người khi gặp pháp môn niệm Phật vẫn nói câu này:

– Khó lắm chị ơi! Khó lắm bác ơi! Làm gì mà dễ dàng như vậy?

Khi nói lên một câu này, chứng tỏ niềm tin quá ư bạc nhược! Tại sao vậy? Tại vì nghiệp chướng còn quá nặng! Đã quá nặng như vậy mà không chịu phát khởi niềm tin nữa, thì đành phải chịu nạn thôi!…

– Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Vì không có Tín nên không có khả năng trưởng dưỡng Thiện căn.

– Tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Tín là mẹ đẻ ra công đức, đẻ ra phước đức. Vì không tin cho nên tu gì tu vẫn bịnghiệp chướng bao phủ cho đến lúc nằm xuống bị đọa lạc mà không hay!

Khi gặp được những trường hợp như thế này là thêm một kinh nghiệm. Mình đi hộ niệm, một lần hộ niệm như vậy tự nhiên nó có một bài pháp cho mình. Quý vị đã thấy rõ bà Cụ mình hộ niệm hôm nay chưa? Mình tới năn nỉ, đưa giấy tờ về hộ niệm đàng hoàng, rồi nói:

– Bây giờ cố gắng một tuần đầu nghe Cụ, niệm cho con một ngày mười lăm chuỗi thôi.

Mười lăm chuỗi có gì đâu mà niệm không được? Thế mà không chịu niệm. Mình định đến tuần thứ hai thì khuyên tăng lên ba chục chuỗi mỗi ngày. Tức là mình mớm lần, mớm lần. Nhưng mà không chịu niệm. Cứ lý luận:

– Trái cà tôi không lượm, trái ớt tôi không ăn gian là đủ rồi.

Cứ nói lòng vòng những chuyện như vậy. Đây là gì? Rõ ràng đường tu không vững! Quá mê mờ trong đường tu hànhđể cuối cùng ba ngày sau bị đọa lạc!…

Rõ rệt, đọa lạc hay cực lạc nằm ngay trong cái tâm này chứ không phải ở ngoài. Cũng là một người nghiệp chướngsâu nặng như vậy, vừa nghe được câu A-Di-Đà Phật, trực ngộ liền, giác ngộ liền.

– Bây giờ tôi quyết lòng niệm câu A-Di-Đà Phật.

Phát khởi tín tâm. Tín tâm nằm ở trong tâm này ra chứ đâu phải ở ngoài vào? Vậy mà không chịu niệm để sau cùng đành chịu ách nạn!!!…

Phật dạy “Nhân thân nan đắc”! Đừng nghĩ rằng khi xả báo thân này thì lượm lại được thân người. Không phải dễ đâu à! Trong những lần trước chắc chắn quý vị đã nghe qua, Hòa Thượng Tịnh-Không nói, khi một người xả báo thân mà lượm lại được thân người, thì cái thân người chết đó cũng phải mềm mại, phải tươi vui. Tức là được trở về trong tam thiện đạo cũng được như vậy. Mình cứ đi tìm hiểu sẽ rõ, một ngàn người chết, người nào được tình trạng này? Không dễ gì có đâu à. Ấy thế, một câu A-Di-Đà Phật đưa ta về tới Tây Phương Cực Lạc mà nhiều người gặp được cơ hội này lại không chịu tin…

– Chần chờ không chịu hạ thủ công phu.

– Chần chờ không chịu quyết tâm niệm Phật.

– Đã không chịu niệm Phật rồi, mà còn gieo nghi ngờ cho những người khác nữa. Đây là một điều sai lầm, tội lỗi!…

Diệu Âm thường nói rằng, khi đến một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh tu hành, nhất định chúng ta phải có từng phút giật mình! Một lần đi hộ niệm là một lần giật mình! Điều chứng minh rằng, cả ngày hôm nay ai ai cũng giật mình hết. Một bà Cụ còn nói chuyện leo lẻo, đi còn nhanh hơn mình nữa, làm vườn còn ngon hơn mình nữa. Đang nhổ cỏ thì thấy mệt mệt, đưa vô bệnh viện, các con chưa kịp nói: Má sao rồi má? Cụ ra sao rồi cụ?… thì đã chết rồi…

Cái chết này có đưa tới chỗ giải thoát không?… Chắc chắn không! Nói những lời này, nếu mà vị hương linh đó có ở đây, nghe những lời này thì hãy giật mình đi. Chỉ cần một niệm “Hồi Đầu” thì “Thị Ngạn”. Hồi đầu ngay lúc nào? Lúc nào cũng được. Trong vòng 49 ngày còn có khả năng hồi đầu mà. Niệm câu A-Di-Đà Phật quyết lòng cầu về Tây Phương. A-Di-Đà Phật quyết thệ, người nào niệm danh hiệu Ngài mười câu cầu vãng sanh mà Ngài không cứu độ về Tây Phương để một đời giải thoát, Ngài không thành Phật. Ấy thế mà chúng sanh không chịu nghe. Vị đó cũng muốn niệm mà chần chừ. Nghe nói đến mười lăm chuỗi một ngày thì cò kè bớt một thêm hai. Bớt năm chuỗi được không? Ba chuỗi được không? Hai chuỗi được không?… Bớt bớt làm chi vậy? Đã niệm thì niệm một mạch mười lăm chuỗi luôn đi. Mười lăm chuỗi này là chỉ để mớm cho những người không biết niệm, chứ thực ra nếu quyết lòng đi về Tây Phương thì đâu thể ngừng ở đó được.

Bây giờ quý vị về Việt Nam đi hỏi những ban hộ niệm rồi mới thấy. Người ta quy định mức khởi đầu phải là năm ngàn câu A-Di-Đà Phật mới được tham gia những ban hộ niệm đó. Rồi trong vòng khoảng một tháng sau phải tăng lên mười ngàn. Tự mình tăng. Vì vấn đề huệ mạng của mình chứ không phải là vì cái ban hộ niệm đó mà tăng. Chính vì ngườita ra những điều luật rất là gắt gao như vậy, cho nên những người tham gia vào, trong một thời gian rất ngắn tự nhiêncó mức công phu liền.

Cũng giống như hổm nay ở đây chúng ta đưa ra công cứ. Công cứ mà chúng ta làm, quý vị sẽ thấy một năm sau công phu chúng ta nó sẽ lên tới mây xanh vậy đó, mà quý vị không làm thì một năm sau nó vẫn còn đi tà tà dưới đất! Vì không có công cứ thì không có bài thi, không có bài thi thì không bao giờ biết được là mình đạt được tới mức nào rồi.

Cho nên, không thể nào chần chờ. Hôm trước có một vị nói, “Để tôi chờ”… Tôi nói, đã tu mà chờ thì coi chừng “Oan gia trái chủ” dạy cho mình chờ như vậy đó! Giống như bà Cụ, năn nỉ “Cụ ơi! Niệm cho con một ngày mười lăm chuỗi”. Bà kì kèo bớt một thêm hai, mười lăm chuỗi nhiều quá!… Cầm xâu chuỗi thì khó, mà đi ra nhổ cỏ thì nhanh như chớp. Câu A-Di-Đà Phật niệm chỉ có mười lăm chuỗi trong một ngày mà không chịu niệm… Để rồi sau cùng thì sao? Thấy không?… Chư vị hiểu rằng cái thọ mạng này nó vô thường dữ lắm!

– Sau cái thọ mạng này, nhất định chúng ta không hết.

– Sau cái thọ mạng này, cái xác bỏ vô trong quan tài chôn đi hay thiêu đi rồi, nhất định không phải như vậy là xong đâu. Mà sau đó hàng vạn, hàng ngàn kiếp chịu đọa lạc đau đớn!

Hôm trước chúng ta đã nói, chính những người khi mà thọ những ách nạn đó, chiều chiều họ còn trở về nhà được, ngồi tại đầu hè mà khóc! Khóc gì khóc, chứ đâu biết cách nào gỡ được! Ván đã đóng thuyền rồi còn cách nào mà gỡ được nữa?!!!…

Xin thưa với chư vị, mình biết được phương pháp hộ niệm là biết được tường tận từng chút từng chút con đường giải thoát được an toàn vững vàng mà không chịu làm. Niềm tin không vững, cách đi mập mờ… nhất định đạo tràng này không còn cách nào cứu chúng ta được.

Chúng ta phải đi cho vững. Nghe lời Phật dạy phải nghe cho đúng. Phật dạy:

– Tín: Là phải tin cho chắc chắn, không được nghi ngờ. Đem cái nghi ngờ này nói cho thiên hạ thì mình bị tiêu hếtphước đức rồi. Tại vì gieo niềm tin cho người ta thì mình được đức, gieo niềm nghi ngờ cho người ta thì mình bị mất đức, mình bị tội.

– Nguyện: Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không nguyện gì khác cả. Nếu nguyện gì khác thì lạc đường! Lạc đường thì ráng chịu.

– Hạnh: Hạnh là niệm câu A-Di-Đà Phật. Một người sắp sửa bỏ báo thân niệm câu A-Di-Đà Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Hướng dẫn cho người hạnh này, hạnh nọ, nào là đừng có lấy ớt, đừng có lấy cà… Nguyện những cái đó, làm những cái đó có gì hay lắm đâu mà khoe? Lạc đường rồi! Thời gian không còn kịp nữa rồi! Thời gian không còn kịp nữa rồi!…

Tín-Hạnh-Nguyện: Mau mau gói lại. “Tín” cho vững, “Nguyện” vãng sanh và “Niệm” câu A-Di-Đà Phật liền đi, nhất địnhtất cả chúng ta đều về Tây Phương Cực Lạc được cả.

Nếu không, xin thưa thực, cơ hội vãng sanh đã có. Đừng nên bỏ rơi. Vô cùng đáng tiếc!

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/khe-ly-khe-co-toa-dam-37-2011.html#ixzz7Qq0w804l

KHẾ LÝ - KHẾ CƠ (2010)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –