Hộ Niệm Là Một Pháp Tu (Tọa Đàm 37) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU

(Tọa Đàm 37)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật,

Niệm Phật để vãng sanhNiệm Phật mà chúng ta nắm vững phương pháp hộ niệm thì đườngvãng sanh vững vàng và làm cho chúng ta an tâm. Sau cùng một đời này không còn bị vướng nạn trong cõi lục đạo này nữa. Chính vì thế, như ngày hôm qua có nhắc nhở đến, là chúng ta cố gắng tập thành một thói quenLập công cứ để niệm Phật cho đường vãng sanh đã vững rồi lại vững hơn nữa.

Nếu chúng ta ỷ lại rằng đời này biết niệm Phật, rồi có người hộ niệm nữa, thì chúng ta lơ là chuyện công phu. Khi một cái tâm lơ là xuất hiện ra, thì chư Tổ nói, ta đang ở trong đà thối chuyển, mà một khi thối chuyển như vậy thì chướng ngại sẽ nảy nở ra!

Chính vì thế, vấn đề tu hành xin tất cả đừng nên chao đảocố gắng tu nhiều hơn nữa. Ta tăng cường khóa tu, nhưng chẳng qua là cái mẫu thôi, chớ mình thấy như chính chư Tổ mà các Ngài còn phát nguyện một ngày niệm năm sáu chục ngàn câu Phật hiệu, các vị Thượng Sư mà còn niệm trên một trăm ngàn câu A-Di-Đà Phật trong một ngày. Mình thấy rằng, các Ngài quyết lòng vãng sanh, sự quyết lòng này lớn hơn chúng ta rất nhiều. Trong khi chúng ta thì nghiệp chướng sâu nặng, tội chướng thì quá nhiều mà căn cơ thì hạ liệtoán thân trái chủ thì chập chùng, thế mà làm sao lại dám lơ là cho được!…

Để giải quyết tình trạng này thì vấn đề tu hành xin lấy cái lòng CHÂN THÀNH, CHÍ KÍNH mà tu. Đây là điều căn bản, rồi ngày ngày chúng ta tới tu, tập buông xảHòa Thượng nói dạng người nào mà biết NHÌN THẤU được cái VŨ TRỤ NHÂN SINH này, nhìn thấu được rằng khi chúng tarời bỏ cái báo thân thì tất cả những gì ở trong thế gian này không còn gì hết! Biết thế thì ráng cố gắng mà buông xảNếu không buông xả thì nó ngược với con đường ta đi. Đó gọi là CHẤP.

Chấp vào thế gian chúng ta bị kẹt vào thế gian.

Chấp vào tình thức ta kẹt vào tình thức.

Chấp vào thị phi chúng ta bị kẹt vào thị phi.

Ráng cố gắng tạo cái tâm càng thoải mái càng tốt. Buông xả chính là tạo cho tâm nó thoải máiđừng có để cái gì vướng bận trong tâm, nó sẽ trở nên một cái nhân chủng rất lớn, rồi khi nằm xuống thì bao nhiêu cái chuyện này nó hiển hiện ra, nó đánh lạc hướng làm chúng ta mất phần vãng sanh.

Có nhiều người vì không hiểu phương pháp hộ niệm, nên đánh giá rất là sai lầm! Ví dụ như có người nói là, hộ niệm là hậu sự! Nên khi thấy một người sắp chết thì người ta tới an ủi một vài lời, dặn dò với con cái khi chết kêu đồng tu đạo hữu tới thăm viếng rồi đưa ra nhà mồ! Tất cả những việc này gọi là hậu sự. Hộ Niệm không phải là Hậu Sự.

Có nhiều người sơ ý cứ tưởng rằng hộ niệm là cầu siêu. Cầu siêu chỉ được làm sau khi người đó đã chết. Khi chết rồi thì ráng cố gắng cầu siêu. Nhưng thực ra Hộ Niệm khác với Cầu SiêuHộ niệm là hướng dẫn cho người khi buông cái báo thân họ thực hiện cho thật đầy đủ ba điểm: TÍN-NGUYỆN-HẠNH. Đây là điều căn bản.

– TÍN là tin đại nguyện của đức A-Di-Đà Phật cứu ta về Tây Phương.

– NGUYỆN là nương theo đại nguyện đức A-Di-Đà Phật, tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

– HẠNH là nương theo cái đại nguyện của đức A-Di-Đà Phật mà niệm danh hiệu của Ngài.

Nếu người nào hiểu rõ được phương pháp hộ niệm như vậy, thường thường họ liên lạc chặt chẽ với ban hộ niệm để sau cùng nhờ ban hộ niệm đó tới phụ cho họ. Họ đã Tin thì giúp cho họ tin tưởng nhiều hơn. Họ đã Phát Nguyện tha thiết thì giúp cho họ tha thiết, vui vẻ Nguyện nhiều hơn, và nếu họ niệm Phật không được, ban hộ niệm mới niệm phụ cho họ. Có như vậy thì những trở ngại trong lúc rời bỏ báo thân họ mới dễ vượt qua được.

Mới vừa đây, trước khi vào buổi cộng tu này, Diệu Âm đã nghe được một cái tin, cũng khá đau lòng! Có một vị ở gần đây và cũng có quen với Diệu Âm nữa đang bị ung thư. Nghe nói vậy thìchúng tôi sẽ cố gắng liên lạc để coi có cơ hội hộ niệm được hay không? Không biết bây giờ tinh thần của Cô đã giải tỏa được hay chưa? Thật sự thì Tín-Nguyện-Hạnh hình như chưa có và Cô chưa tin vào phương pháp hộ niệm. Thành ra mình có lập ban hộ niệm, mình có tuyên truyền cáiphương pháp hộ niệm rất lâu rồi, mà đến giờ phút này vị đó cũng không có liên lạc với mình. Cũng có thể vị đó chưa biết mình có ban hộ niệm. Cũng có thể là Cô đã nghe qua phương pháp hộ niệm nhưng chưa tin, vì chưa tin nên chưa muốn liên lạc. Cũng có thể nghĩ rằng, Pháp niệm Phật là pháp nhị lựcNhị lực thì quá yếu! Tự lực vượt qua sanh tử luân hồi mới hay. Thường thường cái pháp tu của họ như vậy.

Không biết là sao đi nữa, nhưng thật sự mình thấy rõ rệt, nếu trong trường hợp này mà vị đó biết được phương pháp hộ niệm, với Lòng Tin vững vàng, rồi biết Nguyện vãng sanh tha thiết, rồi thành tâm niệm Phật, biết lo chuẩn bị ba cái tư lương Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ thì không thể nào mà vị này không tìm đến những ban hộ niệm để báo, để thỉnh cầu những ban hộ niệm tới.

Để chi?… – Cô ơi! Bây giờ chắc chắn là… Pháp thì không cần nói với Cô nữa, niềm tin Cô vững, rồi có con ở tại đây, con sẽ yểm trợ sát bên Cô làm cho niềm tin vững vàng. Cô bây giờ nhức đầu lắm! Cô chóng mặt lắm! Cô đau lắm!… Thôi buông hết luôn đi, quyết lòng Nguyện vãng sanh tha thiết nghe Cô. Tại vì thân này là thân vô thường!..

Rõ ràng… Rồi sao nữa? – Cô niệm Phật không được thì tụi con niệm Phật cho Cô. Cô cứ lắng nghe tiếng niệm Phật mà niệm theo nhé. 

Có phải rõ ràng Tín-Nguyện- Hạnh đầy đủ để vãng sanh hay không? Rất nhiều người đánh giáhết sức là sai lầm, bừa bãi! Họ cứ tưởng hộ niệm là những cái gì như tới thăm viếngHoàn toànkhông? Ban hộ niệm đến trước bệnh nhân giúp cho bệnh nhân bao nhiêu cơn đau biến mất. Tại sao như vậy? Tại vì niềm tin lúc mình khỏe thế này nó khác với niềm tin lúc mình nằm xuống. Lúc mình ngáp ngáp nó đau không tưởng tượng được, nó nhức đầu không tưởng tượng được! Trong những cơn đau nhức đến từng giây từng phút như vậy, mình sẽ phân vân không biết rằng sau cơn đau này mình có được vãng sanh hay không? Niềm tin bị giảm xuống liền!…

Từ lúc khỏe mình tin 100, lúc mình bệnh niềm tin nó xuống chỉ còn có 1 thôi, chứ không phải giỡn đâu à! Thực sự. Chính vì vậy có nhiều người sau một thời gian tu đến giờ cuối cùng người ta bỏniệm Phật luôn. Tại sao người ta bỏ niệm Phật? Là tại vì, người ta nói:

– Tại sao, nói rằng niệm Phật một câu thì tiêu trừ tám mươi ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, mà tôi niệm Phật mấy chục năm nay sao bây giờ vẫn bị đau? Sao bây giờ vẫn bị ung thư? Sao vẫn… vẫn cứ bị đủ thứ vậy?

Niềm tin đã xuống rồi! Thực ra trong suốt thời gian niệm Phật vì không chân thành, vì niệm Phậtlà niệm Phật thử, niệm Phật không đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh. Cho nên trong mấy chục năm người ta tu niệm mà không được gì hết! Họ đã thua một người được các ban hộ niệm tới nhắc nhở, cổ động, động viên… làm cho tinh thần của họ tự nhiên vươn lên ào ào như gió. Rồi từ số 1 họ vượt lên tới 100, 1000. Họ niệm trong khoảng giai đoạn đó mà tinh thần lại siêu vượt như vậy. “Kiệt thành tự khả…”. Kiệt thành thì tự nhiên có thể chuyển tất cả những cơn bệnh của họ để họ về Tây Phương. Trong khi mình niệm hai, ba chục năm mình tưởng là ngon, mình tưởng là giỏi, mình tưởng là hay hơn thiên hạ! Nhưng có biết đâu, bên cạnh đó tình chấp tràn giang đại hảiở trong tâm của mình! Cống cao ngã mạn tràn giang đại hải đang bao lấy cái thân của mình, và xin thưa thật, sự ỷ lại đó nó đã phá rất nhiều công đức của mình rồi! Oan gia trái chủ cũng nương theo đó cho mình một chút gì an khang, cho mình một chút gì gọi là “Chứng Đắc”, để cho mình vỗ ngực xưng tên. Từ đó mình bị mất rất nhiều mà mình không hay!…

Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, nếu mình thấy đời này thật ra quá vô thường, nó không có cái gì để cho mình tranh chấp, không có cái gì để cho mình phiền muộn, không có cái gì để cho mình lo lắng nữa!

Mà lo lắng chính là làm sao khi mãn cái báo thân này nhất định phải về Tây Phươngnếu khôngvề Tây Phương thì chúng ta đang đi xuống!… Mình thấy rõ rệt! Chúng ta từ trên cõi cao xuống lần, xuống lần, xuống lần, xuống lần… xuống đến cõi này phải không ạ? Rõ rệt! Cái cõi ngườilà cõi bên cạnh tam ác đạo, chính vì thế mà hôm qua mình đã nói, chư Phật, chư Bồ-Tát ứng hiệndưới cõi người này nè để cứu, tại vì cõi này nếu mà không cứu thì chúng sanh rớt xuống dưới… dưới tam ác đạo à! Chớ còn ở trên cao họ còn xuống đây được, họ xuống lần xuống lần được. Bây giờ họ đã tuột xuống tới chỗ này rồi mà không cứu, thì sẽ tuột xuống dưới đó luôn!…

Cho nên, các Ngài đổ dồn vào đây mà cứu chúng ta. Ta biết như vậy thì nương theo đại nguyệncủa Ngài mà nhất định niệm Phật, mà kết thành nhóm hộ niệm cho nhau, giữ vững niềm tin.

Bây giờ niềm tin 100 chừng đó niềm tin chúng ta trở nên 1000.

Bây giờ sự tha thiết vãng sanh chúng ta 100, lúc đó sự tha thiết vãng sanh chúng ta 1000.

Bây giờ ta niệm Phật chân thành là 100, lúc đó là 1000.

Một câu niệm Phật thôi mà niềm tin vững vàng đến “1000” như vậy thì ta siêu vượt tất cả nghiệp chướng để về Tây Phương thành đạo Vô-Thượng.

Cho nên, những người được hộ niệm sẽ vãng sanh dễ dàng chính là cái điểm này.

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/toa-dam-37-2211.html#ixzz7Qpnk4Q4M

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU (2010)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –