Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 184) – Gia Đình Người Bệnh Cần Chú Ý

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 184)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin chư vị mở sách trang 74, câu số 3:

Gia đình người bệnh cần chú ý.

Chúng ta đang nói về quy định cho gia đình người bệnh, thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi thẳng vào đề tài này. Đây là điểm vô cùng quan trọng, xin chư vị chú ý.

Đầu tiên xin hỏi rằng, người bệnh là ai vậy? Xin thưa, tất cả chúng ta là người bệnh, đã bệnh, đang bệnh và sẽ bệnh, đúng không chư vị? Bệnh rồi, còn đi một bước nữa là gì? Là tử đấy. Sanh-Lão-Bệnh-Tử, thế gian này không ai có thể thoát được 4 bước này. Cho nên, nếu thực sự tu học Phật, quyết lòng một đời này vượt qua sáu đường luân hồi siêu sanh Tịnh-Độ, thì mong chư vị phải chú ý tu sửa từng điểm cụ thể. Nhất định phải tu sửa cụ thể, không nên mập mờ, không nên ỡm ờ, không nên mơ mộng hão huyền. Trong quá khứ, những người học Phật chúng ta đã quá mơ mộng, cứ nghĩ rằng tu học Phật thì được thành tựu. Không phải vậy đâu. Có nhiều người nghĩ rằng lâu lâu tới chùa niệm Phật, lạy Phật vài ba lạy, ăn một bữa cơm chay, cúng dường, bố thí là đủ. Hoàn toàn không phải vậy đâu. Xin đừng định nghĩa tu hành quá đơn giản mà uổng phí một đời có duyên gặp Phật Pháp.

Làm thiện, bố thí, giúp người là tạo phước. Tạo phước là điều tốt, chứ không phải là pháp tu viên mãn thành tựu đạo quả. Tạo phước thì được phước, nếu đời sau may mắn trở lại làm người thì chư vị có thể sẽ là người giàu có, có tiền có bạc được người ủng hộ, phục tùng. Nếu làm phước mà ngu si có thể rơi vào hàng bàng sanh súc vật để hưởng phước, ví dụ thành con chó của một nhà tỷ phú, được cưng chìu, suốt đời ăn uống no nê, không bao giờ bị đói khát. Nhưng thân phận con chó vẫn ngu như loài chó, đi lẳng quẳng để giữ nhà, rồi chờ ngày chết đi làm chó tiếp. Đáng thương vô cùng!…

(a): Gia đình tin tưởng Phật Pháp, thực hiện những quy định của ban hộ niệm và thật lòng muốn ban hộ niệm trợ duyên cho người thân của mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Gia đình cần chú ý những điểm này để được hộ niệm. Đáng tiếc rằng, trên thế gian này 100 gia đình nhiều khi tìm chưa ra được một vài gia đình tin tưởng, thì làm sao Phật cứu độ được đây? Thiện căn của con người quá yếu kém, thì dễ gì cho người ta tin.

Chúng ta là những người học Phật, đã biết Pháp Hộ-Niệm, đã tận mắt thấy hiện tượng vãng sanh vi diệu bất khả tư nghì. Người Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây đã được hộ niệm vãng sanh nhiều đến nỗi đếm không hết. Thật là một pháp tu quá thù thắng. Chúng ta đã có duyên lành gặp được cơ hội thành tựu đạo quả hy hữu, mà có thể trong vô lượng kiếp chưa từng gặp. Vậy thì xin chư vị hãy giác ngộ rốt ráo, hãy tự kiểm lấy mình, quyết lòng một đời này phải vãng sanh cho kỳ được. Muốn được vậy, xin hãy cố gắng lo liệu trước, tìm cách giải quyết những chướng nạn riêng. Gia đình mình có tin hay không? Nếu không tin thì một là khuyên tấn con cháu tin đi, hai là viết lời di chúc dặn dò trước. Xin hãy chuẩn bị trước, đừng để quá trễ. Đời vô thường, thọ mạng quá chóng vánh, sanh tử là việc lớn, chớ nên lơ là mà không kịp trở tay.

Tu hành cần cụ thể và thiết thực. Xin đừng nghĩ rằng, mỗi năm mình tới chùa vài ba lần vào những ngày lễ lạy Phật, thăm hỏi, chúc tụng thì đủ cho đời sau được làm người đâu nhé. Không dễ như vậy đâu!… Không dễ như vậy đâu!… Một vạn người chưa chắc tìm được một người trở lại làm người đấy, đừng nên sơ ý. Trước đây, chư vị có thấy được người nào ra đi lưu lại một tướng lành chưa? Không lưu lại tướng lành thì không lấy lại được thân người đấy. Xin đừng khinh thường mà đua nhau thọ nạn. Vậy thì phải tu hành cẩn thận, phải chuẩn bị con đường cho tương lai, đừng để phải lâm vào nạn tam ác đạo nhé.

Phải cẩn thận chuẩn bị gì đây? Hộ niệm! Chính Pháp Hộ-Niệm là chỗ cho chúng ta nương tựa. Pháp Hộ-Niệm đã giúp cho người phàm phu tội chướng sâu nặng vượt qua ách nạn của nghiệp khổ, vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Chính người hộ niệm sẽ giúp đỡ, hướng dẫn chư vị thoát qua những cạm bẩy hiểm nghèo, vượt qua nghiệp chướng khi xả bỏ báo thân mà được vãng sanh đấy. Là phàm phu hạ căn tự mình không thể vượt thoát ách nạn được đâu. Đừng nghĩ rằng thỉnh thoảng tới chùa lạy Phật, cúng dường, làm công quả là vượt khỏi ách nạn đâu nhé.

Vấn đề thoát vòng sanh tử luân hồi không phải dễ đâu, nhiều khi tinh tấn tu nhiều đời nhiều kiếp vẫn không thể giải quyết được. Ấy thế mà Pháp Hộ-Niệm đã dẫn dắt, giúp đỡ, rồi tiễn đưa người vãng sanh thật rõ rệt. Thấy được hiện tượng vãng sanh lưu lại tướng lành bất khả tư nghì, xin hãy tin tưởng và trân quý pháp đại cứu tinh này.

Người không tin chỉ vì thiếu thiện căn. Thật đáng thương! Người tin được do đã có căn lành. Quý hóa thay! Người có tin nhưng còn e ngại căn lành chưa đủ, thì xin nhớ câu: Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn”. Hãy củng cố niềm tin vững vàng thì thiện căn sẽ trưởng dưỡng vô bờ bến. Niềm tin là cục nam châm, thu hút thiện căn từ nhiều đời kiếp hội tụ về đây cho chư vị thành tựu trong đời này.

Vậy thì, phải tin cho vững đi, đừng tin sơ sơ nhé. Tin rồi phải chí thành niệm Phật tha thiết nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì đời này cơ hội vãng sanh thành đạo có trong tầm tay. Còn tu mà không niệm Phật, không cầu vãng sanh thì hàng phàm phu này dẫu cho cả đời tu hành khổ cực cũng khó thoát khỏi ách nạn sanh tử luân hồi. Ở khắp nơi trên thế giới, có những con chó được tưng tiu trong giới nhà giàu, nó có bác sĩ chăm sóc riêng, có luật sư riêng, có tài sản riêng… Nhiều người giàu có trên đời, cuộc sống cũng sung sướng đấy, nhưng chưa chắc gì đã hưởng được sự sung sướng, an lành, thảnh thơi như những con chó cưng. Do đâu mà chúng chó đó được như vậy? Vì trong đời trước chúng là những người có tu hành tạo phước lớn lắm, nhưng tu mà không biết đường giải thoát, lại ngu si lủi vào đường bàng sanh súc vật để hưởng phước. Nhân nào quả đó. Nhân tu phước thì quả báo hưởng phước. Nhân ngu si thì quả báo bàng sanh. Tu hành thì có phước, nhưng ý niệm ngu si thì biến thành súc vật mà hưởng phước. Thương cảm thay!…

Xin hãy giác ngộ mà tránh xa cảnh giới tam đồ ác đạo. Tu hành cần phải thiết thực và sáng suốt, không thể mập mờ mông lung nữa. Nhiều người định nghĩa tu hành là làm thiện làm lành là được. Đây là cách định nghĩa khá mập mờ, khá nông cạn. Xin hỏi, tiêu chuẩn nào là thiện lành đúng đắn? Đâu là tốt, đâu là xấu đây? Trên YouTube chúng ta thường xem những clip video có những con mèo, con chó biết lạy Phật, chúng thích thú tham gia cộng tu với đại chúng. Chứng kiến những cảnh đó nhiều người tán thán, tuyên dương… Nhưng đâu ngờ rằng, có thể con vật này đời trước là một người có tu hành, nhưng dại khờ vô minh, khi chết lại biến thành súc vật. Con súc vật có căn lành nên thích thú với không khí tu hành. Chúng biết tu đấy, nhưng liệu có thoát khỏi kiếp ngu si của loài súc sanh hay không?… Phật dạy: “Nhơn thân nan đắc”. Con người dù có tu hành, nhưng mông lung vụng dại, vẫn phải mất thân người, lỡ thành súc sanh rồi dễ gì lấy lại được thân người đây?!…

Cho nên, tu hành phải quyết lòng thành tựu đạo nghiệp, phải hiểu cho rõ đạo lý giải thoát. Giải thoát ở đâu? Với hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, trí óc mê muội như chúng ta không phải làm chút thiện, tu chút phước là đủ đâu. Chính Pháp Hộ-Niệm là đại cứu tinh cho chúng ta đấy, vì nhờ hộ niệm mà vô số người hạ căn phàm phu đã được vãng sanh, một sự thực quý báu bất khả tư nghì.

Như vậy, chính nhờ hộ niệm mà chúng ta có cơ hội giải thoát đây. Nhưng hộ niệm tự mình phải nghiên cứu để biết đường lo liệu, chứ không phải chờ chết rồi mời ban hộ niệm tới là được nhé chư vị. Đừng nên lầm lẫn giữa hộ niệm và cầu siêu. Cầu siêu là chết rồi được làm lễ siêu độ, nhiều người cho vậy là xong. Ôi! Xong là chết xong rồi cầu siêu độ, siêu độ có được siêu sanh hay không thì cũng xong thôi!… Còn hộ niệm là một pháp tu, người hộ niệm đến hướng dẫn những điều cần phải làm, để mình chủ động vượt qua cảnh chết hầu sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật. Nếu nói về siêu độ, thì đây mới thật sự đúng ý nghĩa của siêu độ. Như vậy cầu siêu đúng nghĩa là tự mình phải lo niệm Phật, phải tự cầu nguyện vãng sanh, phải tự chủ theo A-Di-Đà Phật sanh về nước Cực-Lạc, chứ đâu phải chờ chết rồi có lễ cầu siêu là được siêu sanh đâu.

Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Tu hành là rèn luyện cái tâm lực của mình cho vững, nghĩ cho đúng, đi cho chánh, để hưởng lấy sự thành tựu đạo quả cho chính mình. Siêu sanh Tịnh-Độ là tự mình phải tu hành đúng theo pháp vãng sanh mới được siêu sanh, chứ không phải chết rồi nhờ một người làm lễ cầu siêu thì được siêu sanh. Nếu đơn giản như vậy, thì tu hành làm chi nữa? Phật dạy, ức triệu người tu hành khó tìm ra một người thoát nạn, thì làm gì có chuyện được siêu độ dễ dàng như vậy? Xin chư vị hiểu thấu vấn đề. Cầu cho nhà nhà cùng hiểu, người người cùng hiểu, cùng tin tưởng Pháp Hộ-Niệm để được hộ niệm mà vãng sanh vậy.

Có nhiều người muốn truyền bá Pháp Hộ-Niệm sâu rộng đến miền sâu miền xa. Xin tán thán sự phát tâm cao quý này. Hãy nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm trước khi đi giao lưu nhé chư vị. Thế gian còn rất nhiều người chưa hiểu đạo, họ có thể gạn hỏi, phỉ báng, làm khó cho mình đấy. Chúng sanh cang cường nan điều nan phục, họ có thể đem những ca hộ niệm thất bại để gièm pha, chế diễu. Có chí khí mới luận được anh hùng, có kiên trì mới luận được thành công. Một khi phát tâm làm đạo thường có ma chướng phá hoại. Chí khí và sự kiên trì rất cần cho chư vị để hoàn thành viên mãn tâm bồ-đề cao quý. Xin đừng thấy khó mà nản lòng nhé.

Nói về quy luật hộ niệm, mong tất cả những ban hộ niệm đều nghiêm chỉnh gìn giữ quy luật này. Người nào tôn trọng quy luật hộ niệm là có duyên về hộ niệm. Có duyên mới giúp ích nhau được, không duyên không thể nào cứu người phàm phu chuẩn bị đọa tam đồ mà vãng sanh thành Phật được. Tôn trọng quy luật thì hộ niệm mới có thể được thành tựu. Giới luật còn Phật Pháp còn, quy luật còn Pháp Hộ-Niệm còn. Nếu không gìn giữ quy luật hộ niệm cẩn thận, thì Pháp Hộ-Niệm sẽ sớm tàn phai vì sự xen tạp đủ thứ, không còn đúng chánh pháp, xác suất thành tựu càng ngày càng giảm sút đi, sau một thời gian ngắn sẽ không còn ai tin vào Pháp Hộ-Niệm này nữa, cơ hội vãng sanh bị đoạn mất. Tội nghiệp cho chúng sanh lắm vậy.

Cho nên hộ niệm là dẫn dắt cho người tu hành biết chủ động đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị hãy chủ động ngay từ bây giờ, để đến lúc cuối cùng tâm chúng ta có chủ định vững vàng, để đường vãng sanh thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc càng thêm vững. Phàm phu nghiệp nặng, nếu không nhờ Pháp Hộ-Niệm này, mấy ai có thể thoát khỏi cảnh đọa lạc trong tương lai?

(b): Gia đình cần tin tưởng rằng ban hộ niệm có thể giúp cho bệnh tình của người thân mau chóng bình phục trở lại.

Đúng hay sai? – (Sai). Nghĩ rằng ban hộ niệm có thể giúp cho người bệnh bình phục trở lại là điều sai lầm, vì ban hộ niệm không có khả năng làm việc này. Gia đình đã nghĩ vậy thì tâm ý hộ niệm vãng sanh không có hoặc chỉ là phần phụ, còn chính yếu là tham sống sợ chết, gây ảnh hưởng tệ hại, có thể làm cho người bệnh mất vãng sanh. Người tu hành trong thời này thường tới chùa lạy Phật, lạy Bồ-Tát cầu xin hết bệnh, hết nghiệp, hết khổ, hết nạn, v.v… Nhưng thực ra đây chính là vấn đề Nhân-Quả của mỗi chúng sanh, chứ Phật Bồ-Tát đâu có quyền ban phước kết tội chúng sanh.

Tất cả chư Bồ-Tát, chư Thánh Chúng trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc đều có cái nguyện tùng theo nguyện độ sanh của A-Di-Đà Phật mà tiếp độ chúng sanh vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, vậy mà chúng sanh không chịu nguyện vãng sanh, cứ bệnh thì cầu xin Phật Bồ-Tát cứu con hết bệnh, khổ thì cầu xin Phật Bồ-Tát cứu con hết khổ, nghèo thì cầu xin Phật Bồ-Tát cứu con hết nghèo, v.v… Nếu chư vị cứ cầu xin hết bệnh, hết khổ mà quên mất cầu nguyện vãng sanh, thì nhất định không thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được, mà sau cùng đành phải theo nghiệp thọ báo.

Phật dạy, tất cả đều do chính cái tâm của mình tạo ra cảnh giới. Tâm của mình cứ chấp chặt vào cái túi thịt khổ nạn này, cứ tiếp tục theo cục thịt này mà hưởng, nghĩa là chúng ta cứ muốn giữ chặt cảnh giới này, không muốn đi về Tây-Phương Cực-Lạc, nên không thể vãng sanh. Túi thịt này dù chăm sóc cẩn thận tới đâu, thì một thời gian nó cũng bỏ chúng ta ra đi. Nó bị chôn xuống nấm mồ, ta tiếc thương nó thì đành chui theo xuống nấm mồ làm loài ma đói khát lạnh lẽo. Đây chỉ vì mê mờ mà đành chịu nạn vậy thôi.

Pháp Hộ-Niệm dạy chúng ta phải niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Phật dạy nên chán chê cái thế giới khổ nạn này mà về Tây-Phương Cực-Lạc hưởng đời an vui hạnh phúc, phải buông cái thân xác vô thường bệnh hoạn này để về Tây-Phương Cực-Lạc thọ lấy cái thân Thanh-Hư Vô-Cực vô tử vô sanh. Pháp Hộ-Niệm rõ ràng trước sau cũng hướng dẫn người hữu duyên thực hiện trọn vẹn tông chỉ Tín-Nguyện-Hạnh của Pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ để vãng sanh thành Phật, một đại pháp cứu độ tất cả chúng sanh, trên từ Đẳng Giác Bồ-Tát, dưới đến phàm phu tội nặng trong tam ác đạo một đời trở về Chơn-Tâm Tự-Tánh thành Phật. Hiện tượng vãng sanh đã quá rõ ràng, vậy mà chúng sanh không biết, nhiều người không hay, đường tu hành vẫn cứ mập mờ trong cảnh tử sanh khổ nạn vạn kiếp không thoát được.

Mong chư vị giác ngộ cơ duyên vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, một đời thành đạo này. Hãy phát tâm dũng mãnh niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, thì dẫu nghiệp chướng có nặng tới đâu, nhưng quyết chí vãng sanh vẫn được 48 đại nguyện của Phật gia trì, vẫn được quang minh A-Di-Đà Phật phổ chiếu tiếp dẫn.

Nên nhớ cho, lúc mê mờ tạo tội không quá đáng sợ, chỉ sợ người gặp Pháp Niệm-Phật mà không tin. Người làm việc đại ác không quá đáng sợ, chỉ sợ người làm việc đại ác đó không biết hồi đầu sám hối. Với đại nguyện của A-Di-Đà Phật, dẫu một chúng sanh tạo ra đại tội, nhưng chỉ biết thành tâm sám hối, niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, nhẫn đến 10 niệm nếu không được sanh, Phật thề không thành Phật. Vậy thì phải tin tưởng nhé chư vị, phải khẩn thiết sám hối và chí thành niệm Phật cầu vãng sanh nhé. Xin nhắc lại, sám hối niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không phải sám hối niệm Phật cầu hết nghiệp.

Phật dạy, nhớ Phật, niệm Phật, cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Người nào làm được như vậy trước giờ phút xả bỏ báo thân, thì nhất định được vãng sanh Tịnh Độ, một cơ duyên này thành tựu viên mãn đạo quả.

Mong tất cả mọi người một đời này đều được siêu sanh thành Phật.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –