Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 192) | Muốn Cuộc HN Tránh Nhiều Trở Ngại Thì Tờ Di Chúc Rất Cần Thiết. Những Gì Cần Ghi Trong Di Chúc?

Share on facebook
Share on twitter

TOẠ ĐÀM 192

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Xin tiếp tục nói về những trở ngại mà mình cần phải chú ý để ghi vào trong cái tờ di chúc. Tờ di chúc mình cần những điểm nào? Xin chư vị lật trang 77, câu K :” Không được đụng chạm vào thân xác sau khi tắt thở cho đến 12 tiếng đồng hồ. Đúng ko chư vị?Đúng! Xin nói thẳng là đến 12 tiếng đồng hồ cũng không phải là muốn đụng sao đụng, muốn chạm sao chạm đâu. Điều đó cũng không tốt. Là khi muốn thăm thân thì ít ra cũng phải 12 tiếng đồng hồ đụng chạm tới thân xác mới được, coi như là an toàn. Nhưng mà không có nghĩa là sau 12 tiếng rồi chúng ta muốn đụng sao đụng. Xin chư vị phải nhớ là dặn dò con cái. Khi mà sau 12 tiếng  rồi muốn thăm thân cũng phải khai thị nói cho cái người chết biết để ngừa cái trường hợp mà họ bị vướng nạn. Thường thường là cái vướng nạn đó là khi cái thần thức đó chưa ra khỏi cái xác đó, mình đụng vào thì không tốt cho họ. Có nhiều người nói là hộ niệm ko cần thăm thân làm chi, tại vì thăm thân như vậy lỡ mà trường hợp cái thần thức còn vướng nạn trong đó mình chịu nhân quả làm sao. Hôm trước ngay trong cuộc mà ….. qua bên Mỹ cũng có người nói như vậy. Thì Diệu Âm trả lời là nếu mà mình không thăm thì cứ nhờ cái nhân viên nhà vàng người ta thăm cho. Ta quăng những cái xác , ta liệng trong cái thùng nước, ta lau ta rửa ta kỳ ta cọ, mất hồn luôn .Cho nên nếu mà không thăm thân gặp cái trường hợp chính cái thần thức đó mà bị trở ngại thì đây là một cái điều mà rất là oan uổng làm cho người chết bị đại nạn. Chính vì vậy mà hồi trước giờ chúng ta không biết chuyện này khi chết xong rồi ôm nắm níu kéo giao cho nhà vàng cột tay cột chân, tất cả đều là đại nạn hết. Nhất là những người mà dùng cái chất gì đó, chống rã thân gì đó mình chích vô, vô cùng nguy hiểm. Cho nên mong chư vị chú ý là không được đụng chạm vào cái thân xác cho đến 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ mà người có hộ niệm, có hướng dẫn thì hi vọng họ có thể thoát qua 1 ách khổ nào đó. Còn những người mà không biết hộ niệm, cứ nằm đó rồi khóc than , chưa chắc gì 12 tiếng đồng hồ người ta đã thoát. Nếu mà chư vị coi trong Mật tông nó có nhiều cái cuộc chết á, mà cái thần thức nó vướng trong cái thân 7 ngày 8 ngày. Có những người tu sao không biết mà, biết đắc đạo hay là cái gì đó không biết mà cái thân xác nó vướng vào cái thân tới 2 tháng, 2 tháng! Tức là cái thân đó vẫn để như vậy, không có tiêu gì hết trơn mà thực ra cái thần thức nó dính vào cái thân đó. 2 tháng, 3 tháng. Đây là những trường hợp đặc biệt, cách tu nào đó mình không biết. Nhưng mà còn của mình thì làm sao mong rằng mà khi mình chết hãy đi thẳng về Tây Phương. Muốn như vậy thì chư vị phải ………..những chuyện này: Không sợ chết này, không thương con này, không nhớ nhà này, không nhớ của này, không nhớ bệnh này, không chấp không vướng phạm những cái đó thì hi vọng là lúc đó mình nhiếp tâm niệm Phật theo A Di Đà Phật đi về tây Phương trước hay hơn, đừng vướng nạn. Chứ để lại mà 8 tiếng đồng hồ hay 12 tiếng đồng hồ rồi còn vướng nạn để người ta giải quyết cho thì cũng là cái điều khó khăn rồi đấy, không phải đơn giản đâu. Nhiều khi mình đi vãng sanh được, nhiều khi còn bị kẹt. Cho nên mong chư vị đừng có chấp.

Câu L :” Dẫu gặp trường hợp tai nạn bị chết bất thường cũng xin miễn giải phẫu xét nghiệm tử thi”. Đúng không chư vị? Trong cái bản di chúc nên đặc biệt chú ý đến cái điểm này, nhất là ở bên ngoài có nhiều trường hợp mình đi làm bằng lái xe đó, người ta hỏi mình có cho người ta lượm những cái phần mà phổi tim gan phèo phổi cho người ta xin từ những cái xác. Không! Có nhiều người thì nói cái xác chết rồi còn gì mà không cho mà làm cái hạnh Bồ Tát, cho luôn cho rồi để mổ xẻ ra mổ xẻ. Thì xin thưa chư vị là nếu mình biết cái pháp Hộ Niệm rồi mình nhớ. Nếu thực sự mình là Bồ Tát thì mình cho sao cho, không ai cấm cản mình. Còn nếu mình là phàm phu thì lo cái phận phàm phu để trở về Tây phương thành Bồ Tát trước rồi tính sau. Chứ đừng có nghĩ mình cho như vậy rồi mình là Bồ Tát. Coi chừng! Những người mà cho cái khí quan đó là vừa chết xong , là trong bệnh viện đó người ta thấy đây là cho người ta là người ta mổ liền, ta làm liền chứ không chờ không đợi , tại chờ đợi thì cái thân nó bị hoại đi. đại nạn cho mình đấy! Cứu không được một người nào mà chính mình đại nạn, sau đó cái tâm Bồ Tát chạy đi đâu mất, mà gặp nạn rồi bắt đầu mới dữ, mới dằn, mới căm, mới thù đủ thứ lên hết trơn. Không tốt. Mong chư vị muốn cứu độ chúng sanh hãy cố gắng làm sao an toàn vãng sanh về Tây Phương. Trong Kinh Phật nói chỉ cần mình vãng sanh về Tây Phương thì vô lượng ông bà cha mẹ cứu huyền thất tổ của mình thoát cảnh tam ác đạo. Mình cứu biết bao nhiêu người rồi mình không cứu. Trong khi mình để cái thân xác lại, nhiều khi người ta lượm cái tim mình để chờ một cái người nào mà bị bệnh tim người ta đem tim ghép tim cho người đó , mà cái người đó sống được nhiều là 3 năm nữa là chết chớ mấy đâu mà trong khi đó mình bị nạn. Không cứu được ai mà mình bị nạn. Trong khi ông bà cha mẹ mình kẹt rất nhiều đời nhiều kiếp mình không lo cứu . Đi về Tây Phương thành đạo , cứu vô lượng chúng sinh không cứu, lại đi nghe lời thế gian làm đạo Bồ Tát trong khi mình chỉ là phàm phu. Cho nên đã phàm phu phải đi theo cái hạnh phàm phu. Đừng sơ ý mà bị mổ xẻ ra rồi lúc đó ân hận, thì cũng quá thừa . Mà bây giờ cả căm thù nữa thì biến thành những cái gì đó nguy hiểm lắm , chính mình chịu ngàn đời ngàn kiếp mà không hay. Cho nên xin miễn giải phẫu xét nghiệm. Mình có thể nói trước vấn đề này. Những người nào mà có cái gửi khí quan khí đồ gì đó, nên suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu mà tin Phật Pháp thì chúng ta không nên, để cho mình an toàn vãng sanh trước hay hơn.,

“Không được  giải phẫu lấy khí quan”. Đúng không chư vị? Đúng! 2 câu này nó nhập lại 1 luôn. Câu M : “Không được  giải phẫu lấy khí quan”. Nếu chư vị thấy tự mình biết rằng là mình là Bồ Tát. Bồ tát thì tự tại, muốn lấy sao lấy, muốn chết sao chết, muốn đi sao đi. Nếu không phải là Bồ tát phải chú ý chỗ này, nếu không thì bị nạn, kẹt lắm đó. Có người nói như vậy : nếu mà người nào cũng không cho khí quan hết trơn thì làm sao mà cứu người ta, như vậy thì tim gan phèo phổi lấy dư để mà cứu người ta? Xin chư vị đừng lo cái chuyện đó. Mình lo của mình trước cái đã. Còn những người mà ta cho đó, bây giờ nếu mà chư vị ra đứng giữa đường, đi khắp nơi mà vỗ thùng vỗ kiếng vỗ tùm la mà hô lên thì cũng có người làm , đừng có lo cái chuyện đó. Nếu mình biết đạo phải lo cái đường đạo trước. Đừng có nên nghĩ rằng tất cả mọi người, ở cái thế gian này không có bao giờ  mà có có tất cả mọi người được. Nhất định có người này người nọ trong đó. Không sao đâu.

Câu N:” dặn con cháu tắm rửa sớm, thay quần áo tươm tất cho đẹp”. Đúng hay sai? Sai! Đây là chuyện thế gian, danh vọng thế gian người ta ưa làm như vậy. Chính vì thế mà chư vị thấy không khi mà mình biết được cái pháp hộ niệm rồi, mình thấy rõ rệt là hồi giờ người thế gian làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm. Khi mình biết được cái chuyện này rồi mình thấy rõ ràng là hồi trước hình như ông bà cha mẹ mình cũng bị như vậy. Khi chết xong rồi đem vô thay áo thay quần tắm rửa lau mình cho sạch sẽ rồi để nằm ngay tươm tất. Xin thưa với chư vị, bây giờ mình biết hộ niệm rồi mình mới thấy đây là những điều cấm kỵ mà chúng ta phải dặn dò con cái. Còn nếu mà chúng ta không dặn dò thì khi chết xong đau đớn lắm chư vị ơi. Mau mau hãy nghiên cứu thật kỹ, đừng để sơ suất mà kẹt lắm đấy.

“Nên dặn con cháu làm tiệc linh đình cho nhiều người biết mình vãng sanh.” Đúng không chư vị? Sai! Vãng sanh hay không không biết mà có nhiều người mà nhất là ở ngoài Bắc, thực sự có những cái chuyện xảy ra mà mình không ngờ được. Một người trong gia đình chúng ta, ông bà gì đó mà bị đau đớn tới cái ngày gần chết rồi là thường thường có những nơi có cái tục lệ như thế này: họ quy định là cái gia đình đó hãy dọn 50 cỗ, 100 cỗ, 150 cỗ tuỳ theo cái giàu có của gia đình đó. Rượu thịt đồ đầy đủ. Nếu mà không làm như vậy thì bị làng quở hay sao đó. Có những chuyện lạ lùng! Chính vì thế mà đưa đến… hễ trong nhà mình có ông bà hay người nào sắp chết là trong nhà đó nuôi heo trước nuôi gà trước chuẩn bị. Chuẩn bị chết để mà làm cái con đó đãi ra.  Thực sự là có những chuyện như vậy. Cho nên hiểu được như vậy, chúng ta đang ở trong lòng chúng sanh mà, cần phải cẩn thận đừng nên làm chuyện này. Và chư vị làm cái bản di chúc nếu mà có những trường hợp này đều nên nói ra, khuyên con cái đừng nên làm như vậy để mà chúng ta có được chút phước nào, chút thuận duyên nào mới hi vọng vãng sanh Tây Phương. Chứ mà sơ ý coi chừng đường Vãng sanh bị bít lối.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –