Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 209) | Những Điều Gì Thân Nhân Nên Làm Để Việc HN Được Thuận Lợi?

Share on facebook
Share on twitter

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xin chư vị mở trang 84.Hôm nay chúng ta nói vấn đề là “Những điều gì thân nhân nên làm để việc Hộ Niệm được thuận lợi”.Nhiều khi cuốn sách này chư vị chỉ đọc qua là có thể hiểu hết ,không cần giảng nữa,tại vì từng câu,từng câu nó rõ trong này hết trơn rồi.

Câu A:Thành tâm Niệm Phật Hộ Niệm,thay cho người bệnh lạy Phật sám hối.

Đúng không chư vị? (Đại chúng: “Đúng”).Thành tâm Niệm Phật hộ Niệm,thay cho người bệnh lạy Phật sám hối.Trong những cái cuộc Hộ Niệm nào mà người thân trong gia đình phát tâm lạy Phật thì thường thường mình thấy cái cuộc Hộ Niệm thành công.Có những cuộc Hộ Niệm mà mình thấy trong gia đình mà không có bao giờ có người nào ra lạy Phật hết trơn, thực ra khó vô cùng.Cho nên chư vị thấy muốn Vãng Sanh hay không là do lòng chí thành.Một là của người bệnh,hai là của gia đình.Cho nên gia đình đóng vai trò quan trọng vô cùng.Có nhiều người không tin có Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc mà họ mời mình tới Hộ Niệm,thực ra là họ muốn cái Ban Hộ Niệm giải quyết giùm cho một số cái vấn đề khó khăn trong lúc người thân ra đi.Chứ nếu mà gia đình mà thành tâm tin tưởng,yểm trợ cho người bệnh,người bệnh rất dễ Vãng Sanh.Xin thưa thật với chư vị cho nên đây là những điều mà chúng ta cần dặn dò người gia đình.Hễ gia đình nào mà thành tâm tin tưởng thì tự nhiên tạo cái không khí vô cùng trang nghiêm và người thân của họ ra đi thường thân tướng đẹp lắm!Còn gia đình nào mà ỡm ỡm ờ ờ,xin thưa thật với chư vị khi mà gặp đúng cái trường hợp đó rất khó ,rất khó.Gia đình đóng vai trò ít ra cũng 70 – 80 %,còn người Hộ Niệm đóng vai trò hướng dẫn mà thôi.Người Hộ Niệm hướng dẫn cho đúng chứ không phải người Hộ Niệm là quyết định.

Câu B: Khuyên gia đình nên ăn chay,tuyệt đối không được sát sanh,tích cực phóng sanh làm chuyện công đức hồi hướng cho người bệnh.

Đúng không chư vị?(Đại chúng: “Đúng”).Nên ăn chay,mình không thể nào bắt buộc gia đình phải ăn chay,nhưng mà người gia đình ăn chay tạo cái phước,giúp cho người thân của họ rất tốt.Còn những người không ăn chay mà họ dùng nào là hành, nào tỏi chiên xào gì đó bay lên nồng quá,thường thường là những cuộc Hộ Niệm đó thất bại.Tuyệt đối không được sát sanh,mà nói tới vấn đề này xin các Ban Hộ Niệm phải nhắc nhở cho kỹ là “Gia đình bắt đầu từ đây nếu thật sự muốn chúng tôi Hộ Niệm cho chư vị thì con kiến,con ruồi,con muỗi trong nhà chư vị không được giết.Chấp nhận được như vậy thì chúng tôi Hộ Niệm,mà không nhận được như vậy thì chúng tôi chịu thua”.Tại vì nhiều người cứ tưởng con gà,con heo lớn lớn không giết thì được.Còn con chuột,con gián,con muỗi trong nhà thì giết.Mà có nhiều người tu học Phật rồi mà vẫn nói “Cái loài đó là cái loài ăn hại,loài đó là cái loài hại người cho nên chúng tôi phải giết nó để cứu người.Xin thưa với chư vị khi mà đã có cái tâm sát sanh rồi thì thôi chịu thua!Chúng ta không có cách nào để điều giải được oán thân trái chủ.Mà mình chưa Hộ Niệm cho người thân của họ cũng biết ngay là cái người đó thế nào cũng có cái nạn oán thân trái chủ báo đời.Hễ là cái nợ sanh mạng của họ,họ đòi tới nơi luôn.Nhưng mà nếu gia đình có lòng thành,người bệnh có lòng thành,quyết lòng sám hối,không có sát hại sinh vật nữa.Nhờ như vậy mà cảm ứng được với chư Phật,Bồ Tát gia trì,chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì.Nhờ thế mà chúng ta có thể giúp cho họ điều giải được.Còn những người mà quyết lòng giết chúng sanh,dẫu là con kiến,con ruồi,con muỗi chịu thua,rất khó,rất khó.Biết được như vậy thì chư vị ở đây tu hành nên cố gắng ở nhà mình có những con kiến,con ruồi,con muỗi nên tìm cách quét nhẹ nhẹ,mời người ta ra.Ở tại Niệm Phật Đường này có mấy con chim bồ câu ở trên mái đó,cũng thương hại nó một chút đừng nên xua đuổi nó nhiều quá.Thực ra mình thấy nó ở trên đó ,nó núp trên đó cũng được không sao đâu ,thương nó đi,tội nghiệp nó!Mình có cái tâm từ bi một chút không sao hết!Nhiều khi cái phân của nó chảy xuống dưới nước,cái nước đó mình tưới cây tốt lắm không có gì đâu.Đừng có nên mà..mà..lo âu quá nó mất đi cái gọi là tâm từ bi,mất đi tâm bố thí vô uý không tốt!

Làm chuyện công đức hối hướng cho người bệnh,tích cực phóng sanh.Đây là cái điều vô cùng ,vô cùng quan trọng.Nên chú trọng phóng sanh ,nó có cái lực điều giải oán thân trái chủ mạnh hơn là những cái khác.Tại vì cái nạn oán thân trái chủ nó liên quan đến cái tội sát sanh.Vì sát sanh cho nên nó sinh ra cái nạn oán thân trái chủ trả thù.Bây giờ mình lây cái lòng thành sám hối mà đem cái việc phóng sanh đó nó đối trị tới cái vấn đề mà điều giải oán thân trái chủ rất là tốt,rất là tốt! Nên khi mà trong nhà mà có người bệnh sắp chết rồi mà nếu chư vị thành tâm phóng sanh cho nhiều,đen công đức hồi hướng nó có cái tác dụng mạnh lắm!Mạnh hơn tất cả những cái khác.Cho nên ở đây chúng ta nhắc nhở là phóng sanh.Chúng ta không nhắc nhở cái khác mà nhắc nhở phóng sanh nhiều lắm!Mong chư vị cố gắng!

“Chí thành Niệm Phật ,lạy phật,cầu Phật gia trì cho người bệnh sớm bình phục.”

Đúng không chư vị?(Đại chúng: “Sai”).Mình nói thường xuyên cái câu này”Hễ mà có cái tâm cầu hết bệnh thì không được Vãng Sanh” .Người gia đình phát cái tâm cầu cho người bệnh hết bệnh không hẳn là người bệnh sẽ mất phần Vãng Sanh nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng,ảnh hưởng rất lớn.Cho nên biết đạo rồi mình phải biết rằng là cái thân mạng này nó có cái số phận rồi,chúng ta cư thành tâm Niệm Phật,cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương đi thì nhiêu khi được cảm ứng.Nhờ cái cảm ứng như vậy mà chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho,bảo vệ cho.Chư Bồ Tát gia trì cho mà mình hết bệnh.Có nhiều người học Phật nhưng mà khi nghe tới Ban Hộ Niệm nói rằng là “Đừng cầu hết bệnh !” thì người ta đánh giá rằng đây là cái nhóm người học Phật ngoan cố,cực đoan,không cho người ta hết bệnh.Xin thưa với chư vị!Mình học Phật phải theo đung Pháp Phật mà hành,đừng có theo cái ý kiế của thế gian mà chao đảo tinh thần coi chừng!Cả một cuộc đời sau cùng mình thất bại .Mà khi thất bại rồi thì những cái người mà nói sai Pháp đó họ không cứu được mình đâu.Và chư vị cũng nên nhớ là khi bắt đầu biết Hộ Niệm rồi thì Việt Nam chúng ta có hàng ngàn,hàng vạn người đã ra đi thân tướng tốt đẹp quá!Đây là một sự chứng minh cụ thể rằng là đây là Pháp Hộ Niệm đúng là Chánh Pháp cho người nương theo cơ hội này mà Vãng Sanh.Còn những người mà không có cái niềm tin về Pháp Niệm Phật,không có cái niềm tin về một đời này Vãng Sanh ,tại vì cái thiện căn của họ ít quá và họ lấy cái kiến thức thế gian ra mà bài bác.Đau đớn thay là vạn vạn người tu biết làm sao mà vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng đây.Mong chư vị phải vững tâm,đừng nên thấy người ta nói ra nói vô,nhiều khi đánh giá mình là cực đoan rồi thì mình nghĩ “À!Cũng không nên cực đoan” để đi theo cái chiều hướng của thế gian cùng nhau chịu nạn không tốt!Nên nhớ một vạn người mới có một người tin vào Pháp Phật Vãng Sanh chứ không phải đơn giản đâu chư vị,đây là Pháp khó tin lắm đấy!Đừng có nên chao đảo tinh thần.

Câu D:Thường đem lễ vật dâng cúng ở nơi Đền,Miếu cầu xin quỷ thần gia hộ cho người bệnh.

Đúng hay sai?(Đại chúng: “Sai”).Thế gian thường làm chuyện này lắm!Thế gian thường làm chuyện này lắm!Ta là người học Phật đừng nên chạy theo tập tục thế gian mà tạo thêm nghiệp.Đem lễ vật dâng cúng nơi Đền,Miếu thường thường là lễ gì? Giết con gà,con vịt đem tới các Đền,Miếu đó mà cúng chư vị quỷ thần đó.Đây là cái điều mà thế gian rất nhiều,làm rất nhiều.Hồi trước Diệu Âm ở tại cái làng của mình,trước cái nhà của mình cỡ chừng một trăm thước là có một cái Miếu.Rồi mỗi cái làng vậy có một cái Miếu.Cái Miếu đó là mỗi ngày tết bao nhiêu là thịt sống rồi thì gà vịt cứ đem dâng cúng đó rồi đọc sớ, đọc đồ gì đó.Đó là cái điều của thế gian,chúng không co nên bắt chước mà đem lễ vật tới cúng các cái đền thờ đó.Hoà Thượng Tịnh Không nói là những người mà học Phật như chúng ta nè mà đến các cái Đền,Miếu đó,mà nếu mình lạy họ là các vị đó họ nhảy ra họ trốn à!Họ không có năng lực để mà đón nhận cái lạy của người Niệm Phật đâu.Đó là ngài,ngài nói như vậy.Còn những người không học Phật thì người ta những Quỷ Thần đó là những cái gì mà có thể ban phát cho họ nào là phước báu nè,nào là có thể giáng hoạ cho họ luôn .Cho nên thường thường họ cứ đem lễ vật tới họ cúng ,họ xin,chuyện đó nhất là những ngày lễ,ngày tết.Đó là những cái chuyện thế gian người ta làm,còn chúng ta bây giờ là người học Phật luôn luôn đứng trước những cái chuyện oán thân trái chủ,đến các Đền ,Miếu chúng ta phải cung kính họ,không nên phai báng họ.Nhưng mà chúng ta không nên lạy họ mà chúng ta chắp tay khuyên họ nên phát tâm Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.Luôn luôn chúng ta nhắc nhờ cho họ thì với cái tâm trạng như vậy thì chúng ta không sao hết.Đừng có nên mà phỉ báng họ thì điều đó là cái điều không tốt!Tại vì chúng ta không có năng lực gì khác đâu.

Câu E:Cầu Thầy Pháp đến lập đàn,hầu đồng,cúng sao,giải hạn.Đúng hay sai?

(Đại chúng: “Sai”).Sai luôn!Nhiều lắm!Mà có những chuyện này Diệu Âm thấy có nhiều cái Chùa cũng lập đàn cúng sao giải hạn.Xin thưa với chư vị cái này là không biết là nằm trong cái Kinh nào không biết?Nhưng mà thường thường trong những cái Đạo mà gọi là Đạo quỷ thần thường thường họ làm chuyện này,thường thường họ có cái này,còn chúng ta thì nên Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc,chứ không có cúng sao giải hạn gì hết.Hoàn toàn cái đấy không có trong Phật Pháp mà chỉ là ở trong những cái đạo khác.Mong chư vị không cần lo các cái chuyện này.

Câu F:Không được cất giữ hay ăn ngũ tân,nấu nướng phải gọn nhẹ,tránh mùi thức ăn bay đến chỗ Hộ Niệm: Đúng không chư vị? (Đại Chúng: “Đúng”).Thường thường nấu nướng mà có cái chất hành tỏi nó bay chịu không nổi!Chẳng tin chư vị khi mà không ăn hành tỏi rồi mà vào trong nhà mà người ta nấu hành tỏi chư vị coi ,chịu thua!chịu không được,mình chịu không được!Chính mình là người thường mà chịu không được nữa thì cái mùi này làm sao mà chư Thiên Long Hộ Pháp người ta chịu nổi,chư Bồ Tát người ta chịu được.Cho nên nhắc đi nhắc lại cho chư vị đây là những điều mà thực sự nếu mà chúng ta muốn Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc thì những điều này cần phải chú ý!Là trong nhà chúng ta không nên dùng cái chất đó.Chư vị nên tin đi!Trong Kinh Phật để lại,Chư Tổ để lại.Ở kia chúng ta đề là cữ ngũ tân,chư vị đọc cho kỹ đi.Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói là người nào mà muốn được gọi là vào Lăng Nghiêm đại định thì không được dùng cái chất ngũ tân,là những chất hành,tỏi,hẹ ,kiệu rồi đó.Nếu mà người nào dùng cái chất đó,dẫu cho người đó mà giảng Kinh thuyết đạo cả Tam Tạng Kinh Điển,cả tất cả ba trăm hội của Phật để lại thì chư Long Thiên cũng né ra và cho người đó là tanh hôi không bao giờ tiếp cận.Và khi những người ăn cái chất đó là thường xuyên tiếp cận với cái loài ma xó đấy,quỷ đói đấy,nhiều lắm!Mà trong Kinh nói rõ rệt là khi tối lại các vị đó thường thường tới hít cái hơi của mình,họ hưởng cái mùi đó,họ liếm mép của mình.Nên thường thường tiếp cận với các vị đó cho nên âm khí rất nặng và cái phước báu nó bị tổn hao đi không tốt!Mong chư vị nhớ như vậy.Cho nên nếu mà thực sự chư vị mà muốn sau cùng mà được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình thì nên kiêng cữ,đừng nên làm cái đó.Đó là những lời của Tổ để lại,Diệu Âm chỉ tuyên dương ra đây mong chư chị chú ý!Đừng nên sơ ý tưởng là điều này là cái điều nhỏ nhen thì sau cùng mình trở ngại,uổng đi một đời chúng ta Niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –