Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 222) – Vấn Đề Kiêng Cữ Ăn Ngũ Tân Như: Tỏi, Hành, Hẹ, Nén, Kiệu

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 222)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Xin chư vị mở trang 89: “Vấn đề kiêng cữ ngũ tân như: tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu, hành tây”. Có nhiều người cũng tu hành Phật giáo nhưng mà không kiêng cữ, còn chúng ta thì khuyên kiêng cữ, tại vì chư vị đi niệm Phật mục đích là để sau cùng mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chư vị phải chú ý là khi mà chúng ta nằm xuống, chuẩn bị queo lâu ý, cẩn thận, tại vì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cái vướng mắc, nhiều cản trở dữ lắm. Nếu mà chúng ta không có chuẩn bị, không có chú ý từng điểm nhỏ nhỏ này thì nhiều điểm nhỏ dồn lại thành điểm lớn và điểm lớn đó làm cho chúng ta kẹt luôn. Thưa thực là như vậy, đầu tiên tổng quát là cái ngũ tân hành, hẹ, tỏi đó không phải là cái tội mà là cái lỗi, xin nhắc nhở chư vị ở đây không phải là cái tội mà là cái lỗi, lỗi là như thế nào?. Ví dụ như trong Kinh Phạm Võng Phật nói: người nào mà cố tình ăn ngũ tân thì phạm khinh khấu tội. Khinh là nhẹ, khấu là ô nhiễm, không cẩn thận, không giữ gìn cái thân thể của mình để nó sinh ra cái chuyện đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật cũng có dạy, trong Kinh Địa Tạng Phật cũng có dạy là không nên ăn cái chất ngũ tân. Hòa Thượng Tịnh Không nói, chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhiều khi chư vị ăn thịt mà tam tịnh nhục chứ đừng có giết hại sinh vật mà ăn nhé, kẹt lắm đấy, ăn tam tịnh nhục nghĩa là còn ăn thịt đấy nhưng mà có thể nhẹ hơn, có thể cứu vãn được, còn chư vị cố tình ăn chất ngũ tân thì sau cùng rất khó vãng sanh, trở ngại vô cùng, tại vì sao vậy?

Câu a: “Chất ngũ tân có mùi tanh hôi làm cho chư Thiên Long Hộ Pháp, Thiên Thần đều lánh xa, không bảo vệ người bệnh được, đúng không?” Đúng. Đúng không chư vị? Khi mà mình ra đi vì có rất nhiều chướng nạn, chướng nạn từ nghiệp chướng sinh ra bệnh khổ, cái bệnh khổ nó gây cho mình nhức đầu, đau lưng, mỏi mệt, mê man, bất tỉnh, đủ thứ, nhiều lắm, đó là do cái nghiệp chướng của mình nó ứng hiện ra. Mình bây giờ chưa biết nghiệp chướng như thế nào đâu, nhưng mà khi tới đó rồi mình mới thấy, mong chư vị phải nhớ là cái nghiệp làm cho mình chết, trong Kinh Phật gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp này, mỗi người chỉ có được hưởng một lần thôi rồi đi luôn, không có kinh nghiệm, không rút kinh nghiệm được, tại cận tử thì không rút kinh nghiệm được. Vì không rút kinh nghiệm cho nên chúng ta không ngờ được, chư vị nên nhớ là chúng ta không ngờ được. Có nhiều người tu hành như thế này cứ nghĩ là lúc bây giờ mình ngồi đây niệm Phật, chừng đó mình cũng ngồi niệm Phật nhưng không phải, trăm mối vạn mối đau khổ nó ứng hiện ra làm cho chúng ta thất điên bát đởm rồi, tâm hồn kinh hoảng luôn, không có bình tĩnh đâu, không bao giờ có dễ dàng ngồi vãng sanh, đứng vãng sanh đâu, đừng bao giờ mà có hy vọng quá đáng, thì trong giai đoạn như vậy, trong tình trạng như vậy chúng ta rất cần sự yểm trợ, bảo vệ của chư Thiên Long Hộ Pháp, các Ngài có thần thông, các Ngài có những năng lực, người ta giúp cho mình. Thứ nhất là ảnh hưởng của các Ngài có thể giúp cho chư vị oán thân trái chủ không dám qua mặt các Ngài, các Ngài nói chúng tôi đang bảo vệ người này đây thì oan gia trái chủ muốn nhào vô mà xử trí tên tội phạm này cũng phải né ra không dám, phải nhớ cho kỹ. Mà muốn được Chư Thiên Thần Hộ Pháp bảo vệ cho mình thì bắt buộc mình đừng có sơ xuất phạm phải những điều cấm kỵ của các Ngài. Hồi trước chúng ta không biết thì do không biết nên các Ngài tha thứ, bây giờ chư vị đã biết rồi mà vẫn tiếp tục dùng tức là chư vị cố tình thì từ cái lỗi đó nó sinh ra cái tội, cái tội đó gọi là khinh mạn các Ngài , cũng giống như chư vị bây giờ ở đây chúng ta những người nào đã thực sự kiêng cữ ngũ tân, chư vị mà đi vào một nhà mà người ta dùng tỏi chư vị sẽ biết liền, bước vào trong nhà là tự mình dọi liền, tự mình đi liền chẳng dám ở, tại vì cái mùi nó thực sự nồng vô cùng, mình chịu không được. Người thế gian người ta dùng quen rồi nên người ta không có biết mùi đó, nhưng người ngoài khi bước vào biết liền. Ở bên Âu Châu có một người kia người ta không tu nhưng không biết kiêng kiểu nào đó, ông có một linh cảm rất là hay, ông bước vào trong nhà một người nào ông biết là có những loại ma xó nó núp ở trong xó bếp, nó rúc rúc ở đó nó hưởng những mùi hành tỏi đó, mà ông nói chỉ có những người ăn thịt, những người ăn mặn, những người dùng chất hành tỏi thì người ta vô trong nhà người ta mới thấy, thường thường ở xó bếp. Còn những người ăn chay, những người không dùng hành tỏi thì vô không có, ông ta thấy được chuyện ấy. Xin thưa với chư vị là khi biết được Chư Thiên Long Hộ Pháp, Chư Thiên Thần người ta kỵ những cái này thì chúng ta cần các Ngài bảo vệ cho mình cho nên chúng ta phải tôn trọng các Ngài. Thành ra cái sự không ăn ngũ tân này, một là chúng ta giữ cho khí huyết của mình có cái thanh khí, không có tập khí nó bao bọc lấy mình. Thứ hai nữa là chúng ta kính nể các Ngài vì kính nể các Ngài thì các Ngài mới bảo vệ mình được còn không kính nể thì chịu thua. Cũng giống như chúng ta ở đây là hộ niệm, hộ niệm chúng ta tha thiết muốn được hộ niệm tất cả mọi người nhưng bắt buộc người muốn mình hộ niệm phải kính trọng mình, phải tôn trọng mình, phải kêu mời mình và mình dặn dò thì mới nghe được. Chứ người bệnh mà không nghe người hộ niệm thì hộ niệm người ta hộ niệm không được, người hộ niệm tới khai giải hướng dẫn là người ta không có kính trọng lời khai giải, hướng dẫn thì thôi cũng chịu thua, cho nên bắt buộc gia đình phải tôn trọng những người hộ niệm thì người ta hộ niệm mới được, thì mình muốn cho Chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình thì mình phải tôn trọng các Ngài, mà tôn trọng các Ngài không phải là cho tiền, cho bạc các Ngài đâu, nhưng mà các Ngài rất cấm kỵ cái chuyện mà ăn ngũ tân. Cho nên mong chư vị muốn thật sự về Tây Phương thì thôi miễn đi, thế gian ăn ào ào kệ người ta, mình miễn đi, Diệu Âm này từ khi biết rồi cữ luôn. Bây giờ cũng không sao hết, khi mà thấy không cần nó nữa tự nhiên hết. Nó có nhiều cái vi diệu lắm.

Câu b: “Mùi tanh hôi của ngũ tân rất hợp với các vị ác thần, những loài quỷ đói nên họ tề tựu về, nhân đó mà gây nhiều trở ngại cho người bệnh, đúng hay sai?” Đúng. Cái ông ở bên Âu Châu không biết tại sao mà ông thực hiện được điều này, rõ ràng là những người mà dùng ngũ tân đó chính người nhà không biết nhưng ông bước vào nhà ông biết, lạ lùng như vậy. Ông từ bên Âu Châu ông qua đây ông tu, ông ghé tới nhà tôi tôi mới hỏi bây giờ ông vô nhà tôi ông coi sau bếp có không, nói không có, buổi tối rồi có không?. Ông nói không có, nhưng mà có nhiều vị đồng tu ông vô bên trong ông nói có, ông vô ông thấy, không biết thấy làm sao ông thấy. Ông làm sao ông làm không biết , ông thấy nhiều nhiều lắm, chúng xúm xít nhau ở trong bếp, mà trong Kinh Phật cũng có nói là những người ăn chất ngũ tân càng nhiều chừng nào càng tiếp cận cái loài ma xó, quỷ đói rất nhiều, đây là trong Kinh Lăng Nghiêm nói, mà các vị đó không có làm gì mình cả, tới rình rình tới khi mình ngủ tới hưởng hít cái hơi đó. Tại vì chư vị biết những loài quỷ đói thân thể của họ nó nhỏ lắm, không có lớn đâu , chút xíu này này, để mà nói coi chừng bẩy tấc, bốn tấc, năm tấc, sáu tấc, bẩy tấc, chút chút này này , người ta hút hơi của mình mà âm khí của người ta nặng lắm, mình cứ tiếp xúc mãi những cái âm khí của người ta cho đến dương khí của mình mất đi, nói theo thế gian là phước báu của mình mất đi, âm khí của mình nó nặng. Âm khí nặng thì thường thường nó theo mấy người đi mất tiêu cho nên sau cùng thường bị nạn dữ lắm, những vị ác thần người ta ăn thịt, không phải là những người tu, mà những người cứ muốn kéo người ta đi con đường khổ không à, có nhiều lắm. Mà kẹt cái là những vị đó thọ mạng của người ta nó dài lắm chứ không phải là ngắn, nếu ngắn ngắn một chút họ chết đi họ đầu thai chuyển thế là nó chuyển cái kiếp mình ra mà nó dài lắm, một ngày của họ bằng một tháng ở nhân gian, một tháng của họ bằng hai năm rưỡi của mình, chư vị tính một năm của họ bằng nhiêu đây, chư vị nhân lên cứ mười tháng của họ là hai mươi lăm năm của mình, phải không, một năm của họ bằng mấy chục năm trên thế gian này, nó lớn lắm chứ không phải giỡn thành ra họ sống trên cõi đó vài chục tuổi bằng mình sống ở đây hàng ngàn năm rồi, không phải giỡn. Tại vì họ sống quá dài trong cảnh sống khổ cho nên khổ càng thêm khổ chứ nếu thọ mạng ngắn ngắn như mình vài chục năm thì chết cái queo cho rồi phải không? Họ hổng chết mà họ sống trong cảnh khổ đó nên họ tạo cái khổ nhiều lắm. Mong chư vị nhớ là ăn cái chất này nó chiêu cảm đến các vị ác thần, quỷ đói tề tựu về mà gây ra chướng ngại, chướng ngại dữ lắm cho nên thành ra khi mình hộ niệm những người ở trong bệnh viện thường thường bị nạn vậy, khó lắm, họ quậy, họ là phàm phu mà, có phải thánh nhân gì đâu, họ bị khổ, họ kéo những người đang sắp sửa chết về cảnh giới của họ để cùng khổ cho vui, gọi là ganh tỵ mà, ta không có sướng thì mi không thể nào mà sướng được, phải không chư vị. Chúng ta phải tu mới biết, gọi là biết, từ bây giờ khuyên họ tu đi, thứ hai là tránh họ, đừng có chọc họ, đừng để họ kéo mình, cực lắm, không tốt.

Câu c: “Không ăn ngũ tân để tỏ ra tôn kính Chư Thiên Long Hộ Pháp, các Ngài thương tình mà bảo vệ giúp người bệnh được nhiều lợi lạc, đúng hay sai?” Đúng. Nhất là những người muốn vãng sanh, muốn vãng sanh mà chư vị niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì chư vị không cần tới họ, không cần đến người hộ niệm nhưng mà đã ăn ngũ tân rồi thì miễn cái phần nhất tâm bất loạn đi. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rõ rằng một người muốn vào Lăng Nghiêm đại định tức là chứng đắc đó, trong nhà Phật gọi là nhất tâm bất loạn đó là phải cữ tuyệt chất ngũ tân này thì mới đạt được tình trạng đó, còn những người mà dùng chất ngũ tân thì miễn cái chuyện vào được Lăng Nghiêm đại định, nghĩa là không vào định được mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói dẫu cho một người mà thông minh, trí huệ gì đó giảng giải cho đến mười hai phần giáo có nghĩa là trọn bộ trong 49 năm thuyết Kinh, giảng đạo của Đức Thế Tôn, hiển, giáo, mật tông mà còn ăn ngũ tân thì Chư Thiên Long Hộ Pháp tránh xa liền, không thể nào được vào đại định thì pháp môn niệm Phật không thể nào mà nhất tâm bất loạn. Như vậy muốn nhất tâm bất loạn phải tuyệt đối kiêng cữ những chất này. Chư vị thấy là do tiếp xúc với nhiều loại quỷ đói mà thành ra phước báu mất đi, không có Chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ thì các vị đó mới tiếp cận được chứ nếu có Chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ thì không bao giờ các vị đó dám tiếp cận, mà chúng ta là những người cần người hộ niệm, cần giúp đỡ của các Ngài, bắt buộc chúng ta phải nhớ, nhất định như vậy, xem ra kiêng cữ tuyệt đối. Đã vào Ban Hộ niệm thì đừng nên ăn cái đó mà đã ăn cái đó thì không nên vào Ban Hộ niệm, không tốt. Tại vì nhiều khi mình tới mình hà cái hơi đó ra làm cho người bệnh người ta trở ngại, mình tưởng là mình tạo phước mà vô tình mất phước đi, không tốt, cho nên mong chư vị phải nhớ, cái gì nó có cái quy tắc của nó. Cho nên chúng ta muốn được nhiều lợi lạc thì xin chư vị hãy nhớ cữ luôn đi, đừng ăn cái đó, không có ích lợi gì đâu, ngay cả những nước tương, những cái củ chao tương gì đó mà ở ngoài nó đề có garlic, có hành tây, boa rô gì đó, chư vị cũng đừng nên mua ăn. Một thời gian thì tự nhiên trong cơ thể mình nó lạt lạt dần, máu huyết mình nó sẽ thanh bạch đi sẽ được Chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ để mà ủng hộ mình được thành đạo vô thượng sướng hơn, phải không chư vị?

A DI ĐÀ PHẬT.

 

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –