Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị – Lời ban ấn tống

Share on facebook
Share on twitter

Thông báo (Thay cho lời nói đầu):

XIN ĐỪNG HIỂU LẦM!

Vừa rồi, được tin có người cho rằng Diệu Âm đã niệm Phật được “NHẤT TÂM BẤT LOẠN”. Tin này có từ trên báo chí, và cả trên mạng điện toán nào đó. Có người cho rằng chính Diệu Âm đã viết ra và tự xưng như vậy!…

Hôm nay, thêm một lần nữa, Diệu Âm xin xác định cụ thể và rõ ràng mấy điều sau đây:

1/ Những bài báo và thông tin nói về “NHẤT TÂM BẤT LOẠN” và tự xưng mình đã chứng đắc tới cảnh giới “NHẤT TÂM BẤT LOẠN” này hoàn toàn không phải của Diệu Âm viết. Một vị nào đó có trùng bút hiệu, hoặc trùng Pháp Danh, có thể họ đã chứng đắc rồi nên tự khoe ra đó thôi!…

2/ Để tránh bớt sự lầm lẫn đáng tiếc trong tương lai, bắt đầu từ hôm nay Diệu Âm này sẽ kèm theo Pháp Danh của mình một dấu ngoặc (Úc Châu) hoặc (Minh Trị).

3/ Đã nhiều lần trong các cuộc: “Tọa Đàm”, “Khuyên Người Niệm Phật”, “Trả lời thắc mắc về Hộ Niệm”, v.v… Diệu Âm (Úc châu) này đã thường xuyên xác định rằng mình vẫn còn là phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, hoàn toànchưa chứng đắc một cảnh giới nào cả.

4/ Diệu Âm (Úc Châu) chỉ biết “Khuyên Người Niệm Phật”, khuyên nhau một lòng chí thành, chí thiết, khiêm hạ niệm Phật để cầu xin được đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lấy lòng chân thành mà được cảm thông, đượcPhật gia trì tiếp độ, chứ không phải tự lực chứng đắc để vãng sanh.

5/ Ngoài pháp niệm Phật, Diệu Âm còn tích cực khuyến khích đồng tu chú trọng nghiên cứu “Phương Pháp Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh” để kịp thời trợ duyên tích cực cho nhau, tránh những cạm bẫy hiểm nghèo trong lúc tu hành, nhắc nhở những điều cần thiết khi bệnh khổ hiện hành, tránh những lỗi lầm đáng tiếc khi lâm chung, để đườngvãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được thêm vững vàng, an toàn hơn. (Xin xem lại những băng đĩa tọa đàm hoặc vấn đáp của Diệu Âm (Úc Châu) thì sẽ rõ ràng vậy).

6/ Diệu Âm (Úc Châu) chưa từng hướng dẫn một phương cách nào khiến người Niệm Phật nghe được ÂM THANH, ngửi được MÙI HƯƠNG, được TỰ PHÁT ÁNH SÁNG, thường thấy HÀO QUANG, thường thấy PHẬT HIỆN THÂN, v.v…

7/ Chúng ta là hàng phàm phu hạ căn, xin cố gắng giúp nhau trong phạm vi nhỏ hẹp, khiêm nhường, thuận theo căn tánh hạ liệt mà hành trì phương pháp vừa “Hợp Lý vừa Hợp Cơ” để cầu sanh Tịnh-Độ. Diệu Âm (Úc Châu) này quyết không dám cho mình là cao thượng mà nói lời sơ suất. Xin chư vị thiện hữu có duyên với nhau, hãy phổ biến rộng rãithông báo này để giảm bớt sự hiểu lầm đáng tiếc!…

Diệu Âm (Úc Châu) cung kính đa tạ.

Viết tại Brisbane, ngày 5 tháng 11 năm 2010.

(Có bổ túc thêm ngày 5 tháng 2 năm 2012)

LỜI CỦA BAN ẤN TỐNG

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thật là một nhân duyên thù thắng. Một lần nữa Ban Ấn Tống chúng tôi lại có cơ hội chung sức cùng chư vị đồng tu khắp nơi trên thế giới hoằng dương, phổ biến phương pháp “Hộ Niệm”.

Ban Ấn Tống chúng con:

Thành tâm tri ân đến thầy Thích Chí Giác Châu, thầy Thích Hạnh Phú đã không quản mọi khó nhọc để hoàn thành bộ sách “HỘ NIỆM: KHẾ LÝ – KHẾ CƠ”. Nay lại tiếp tục hỗ trợ cho chúng con trong việc in ấn bộ “HỘ NIỆM: HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ”.

Thành tâm tri ân chư vị đồng tu tham gia viết bài, kiểm bài: Kim Bình, Diệu Thục, Tỷ Bích, Chính Nguyễn, Hồng Lý, Liên Phương, Thiện Trí, Liên Hương, Minh Thịnh, Đồng Liễu, Diệu Tịnh, Ngọc Chương… Cùng tất cả chư vị âm thầmphát tâm đóng góp tịnh tài.

Ban Ấn Tống cũng xin thành tâm cảm niệm tấm lòng từ bi của Cư sĩ Diệu Âm (Úc Châu) đã đem hết tâm huyết để hướng dẫn pháp môn Tịnh-Độ một con đường thẳng tắp về tới Tây Phương Cực Lạc. Đối với chúng tôi, những tọa đàm này chẳng khác gì một cẩm nang giúp người vãng sanh Cực Lạc…

Cư sĩ Diệu Âm (Úc Châu) nương theo lời dạy của Tổ Ấn-Quang: “Khi đã biết con đường vãng sanh rồi không nỡ để cho đồng tu, người thân, ông bà cha mẹ anh em… lần lượt… lần lượt đi vào tam ác đạo…” Chính vì vậy các tọa đàm về “Hộ Niệm” liên tục ra đời… không tính toán, không sắp đặt, nhưng hình như ăn khớp với nhau thật tuyệt vời. Gần đây Phương Pháp Hộ Niệm được phổ cập khắp nơi trong và ngoài nước, đã giúp không biết bao nhiêu người đượcvãng sanh về Tây Phương Cực Lạc… Phải chăng đây là một ân huệ dành cho chúng sanh tội chướng sâu nặng trongthời mạt pháp này như chúng ta có được cơ hội thoát vòng sanh tử luân hồi…

Chúng tôi là những thành viên trong Ban Ấn Tống xin thành tâm chia sẻ với tất cả đồng tu hữu duyên với những bộ sách này lời nói chân thành nhất… Xin hãy lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe… Xin hãy “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”. Đểchúng ta không bị lạc đường một cách oan uổng, không thể luống qua cơ hội “Trăm Ngàn Vạn Kiếp Khó Gặp Này”.Quyết định khi hết một báo thân này sẽ hội ngộ ở Tây Phương Cực Lạc.

Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Cầu cho thế giới được hòa bình, mọi người được cơm no áo ấm, có đủ duyên hướng về Phật pháp, nhất hướngchuyên niệm A Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

BAN ẤN TỐNG

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Lời ban ấn tống)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 01)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 02)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 03)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 04)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 05)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 06)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 07)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 08)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 09)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 10)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 11)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 12)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 13)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 14)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 15)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 16)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 17)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 18)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 19)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 20)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 21)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 22)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 23)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 24)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 26)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 27)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 28)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 29)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 30)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 31)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 32)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 33)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 34)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 35)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 36)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 37)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 38)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 39)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 40)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 41)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 42)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 43)

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 44)

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –