Hành Theo Ấn Tổ – Cư Sĩ Diệu Âm (Lời Trần Bạch – Lời Ban Ấn Tống)

Share on facebook
Share on twitter

Lời Trần Bạch – Lời Ban Ấn Tống

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Cuộc đời này con thật là người được may mắn. Chắc có lẽ nhiều đời nhiều kiếp trước có làm thiện làm lành ít nhiều, nên đời này mới có cơ duyên nghe được CD “Khuyên Người Niệm Phật” của cư sĩ Diệu-Âm, những lời chân thành tha thiết khuyên Cha Mẹ niệm Phật, cầu nguyện vãng-sanh Tây-Phương. Lý đạo viên dung, dễ hiểu, dễ làm. Cũng từ đó mà con đường học Phật của con được mở ra, như người mù nay được sáng mắt, như người bệnh gặp được thuốc hay, như kẻ nghèo bắt được của báu. Vi diệu quá nói không hết lời!…

Trước đây con hằng mong muốn có một ngày nào đó được gặp tác giả của những lời thư Pháp này. Con thường cầu Phật, Bồ-Tát từ bi gia hộ, dẫn đường chỉ lối cho chúng con được theo chánh pháp. Nghe nói cư sĩ Diệu-Âm ở tận Úc-Châu, còn con ở nước CộngHòa Séc Âu-Châu, khó có được visa qua Úc, thì những mong ước đó cũng khó thành hiện thật. Lúc đó con còn nghĩ chắc Ngài là nữ cư sĩ vì có pháp danh bắt đầu bằng chữ “Diệu”.

Không ngờ, một nhân duyên quá thù thắng!… Bốn tháng sau, tức là tháng 9 năm 2009, cư sĩ Tâm-Nhật-Thuyết ở Đức Quốc đã đưa cư sĩ Diệu-Âm Minh-Trị từ Úc Châu tới tận nhà con.

Con bàng hoàng đến nỗi cứ tưởng là một giất mơ, chứ không phải là sự thật!… Cảm động vô cùng!… Gia đình chúng con mừng quýnh lên, tâm trạng không sao diễn tả nổi. Trong Lòng chỉ thầm cảm ơn chư Phật, chư Bồ-Tát gia trì. Phật pháp thật nhiệm mầu, có cầu tất ứng, các Ngài thật là đại từ đại bi. Cũng từ đó gia đình con theo cư sĩ tu học, được Ngài hướng dẫn, dìu dắt tận tình.  Cư sĩ Diệu-Âm là người hiền từ, dễ gần, dễ mến, luôn hòa mình cùng các đồng tu. Ngài chỉ nhận làm sư huynh đệ, không cho ai gọi Ngài bằng Thầy.

Thật là người có đức tính khiêm nhường khó tìm đâu ra trong xã hội này.

Đã năm năm rồi con vẫn thường nghe “Khuyên Người Niệm Phật” và những tọa đàm khác của Ngài. Càng nghe càng thấm, càng thấy rõ con đường giải thoát của Đạo Phật cao siêu mà gần gũi, một đời này có thể đới nghiệp vãng-sanh thành đạo. Nhờ vào lời dạy mà niềm tin của con vững vàng. Con đã thấy muôn kinh vạn điển đều quy về Tịnh-Độ, tám vạn bốn ngàn Pháp tu, không Pháp nào qua pháp môn Niệm Phật.

Con tin vững chắc vào lời Phật dạy, vào thế giới Tây-Phương CựcLạc là có thật như lời đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật nói trong kinh Phật Thuyết A-Di-Đà. Tin vững 48 đại nguyện của A-Di-Đà Phật.

Tin vững vào pháp môn Tịnh-Độ. Tin vững vào pháp Niệm Phật Hộ Niệm không thể nghĩ bàn cứu người lâm chung vãng-sanh Tịnh-Độ mà đại sư Ấn-Quang cùng chư vị Tổ sư Tịnh-Độ-Tông chỉ dạy, mà cư sĩ Diệu-Âm dốc hết tâm lực xiển dương, đã đưa được không biết bao nhiêu người Việt-Nam trong nước cũng như ngoài nước vãng-sanh trong những năm qua. Khi ra đi họ đã để lại thân tướng mềm mại, sắc mặt tươi hồng, có người nói “A-Di-Đà Phật đã tới đón tôi, chào mọi người tôi đi đây”. Vãng-sanh tự tại, thật tuyệt vời. Những hiện tượng này từ trước tới nay chưa từng nghe qua, nay được chứng kiến, được trực tiếp đi hộ niệm, thật không tin cũng phải tin. Thật vi diệu không thể nghĩ bàn.

Con quyết một đời này trì niệm danh hiệu A-Di-Đà Phật, một lòng nguyện cầu được sanh về nước Cực-Lạc.

Được sự hướng dẫn của cư sĩ Diệu-Âm, được nghe những tọa đàm như: Khế Lý Khế Cơ, Hộ Niệm-Là Một Pháp Tu, Hộ Niệm- Hướng Dẫn Khai Thị, v.v… những lời tọa đàm thật mộc mạc, dễ nghe, dễ hiểu, nhưng lại thật vi diệu, ai nghe cũng sinh tâm hoan hỉ, ai làm theo cũng được lợi lạc.

Tháng 12 năm 2013, chúng con lại một lần nữa được nghe cư sĩ Diệu-Âm tọa đàm về lời khai thị: “Quy Tắc Tu Học” của  đại sư ẤnQuang, với tựa đề “HÀNH THEO ẤN TỔ”. Lời khai Thị này của Ấn Tổ chúng con cũng đã có đọc qua nhiều lần, nhưng thật sự chưa hiểu được sâu. Khi nghe cư sĩ Diệu-Âm tọa đàm mới ngộ ra nhiều lý đạo cao siêu mà trước nay con chưa biết đến.

Có thế nói rằng, không nghe lời dạy của đại sư Ấn-Quang, đối với người chưa biết tu hành thì khoan hãy bàn tới, ngay cả người có tu hành cũng chưa chắc biết được mình phải tu những gì, phải hành từ đâu!… Ấn Tổ chỉ rõ những tư tưởng sai lầm của người học Phật, những cách hành trì lệch lạc của người tu hành. Cách dạy của Ngài rất phù hợp với người thời nay: căn tánh phàm phu, tội chướng sâu nặng, trí huệ chưa khai như chúng ta.

Cư sĩ Diệu-Âm đã giảng giải rõ ràng lời Khai thị của Ấn Tổ bằng những lời tọa đàm chân thành, mộc mạc, kèm theo những ví dụ cụ thể, làm cho chúng ta không những dễ hiểu mà còn dễ làm. Chỉ cần muốn làm, thì ai cũng có thể làm được… Thật vô cùng vi diệu.  “HÀNH THEO ẤN TỔ” đã chỉ rõ từng điểm, từng điểm cụ thể, rõ rệt cho người tu hành, những gì nên làm, điều gì phải tránh, có Nhân, có Quả. Hay vô cùng!…

HÀNH THEO ẤN TỔ” như ngọn đuốc soi sáng con đường cho chúng con tu hành, như tia nắng ban mai chiếu dọi cho chúng con thấy được những bụi bẩn trong nhà.

Chúng con thành tâm cảm niệm và tri ân công đức cư sĩ Diệu-Âm từ bi trí tuệ đã mang ánh sáng Phật Pháp dìu dắt chúng con, chỉ rõ con đường thẳng tắp, một đời này về đến Tây-Phương Tịnh-Độ.

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi Tịnh-Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường.

Hồi hướng đến pháp giới khổ nạn chúng sanh, cầu cho thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn.

Nguyện cầu cho chúng sanh đều niệm A-Di-Đà Phật, cầu về TịnhĐộ, hết một báo thân này đồng sanh Cực-Lạc Quốc Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Thay mặt Ban-Ấn-Tống.

Đệ tử Minh-Đạt.

 

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN-QUANG

 

Bất luận là người tại gia hay xuất gia cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được. Thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp.

Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.

Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc… từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

Ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay.

Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương.

Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt đến những việc xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://cusidieuam.com/2022/04/13/hanh-theo-an-to-cu-si-dieu-am/

HÀNH THEO ẤN TỔ (2013)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –