Hộ Niệm Sơ Suất Của Người Bệnh – Lời Ban Ấn Tống

Share on facebook
Share on twitter

LỜI BAN ẤN TỐNG

 

 

Kính thưa chư vị Liên hữu,

Người Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ (niệm Phật) chúng ta, nhất là những người thuộc Ban Hộ Niệm, không mấy ai là không biết đến cư sĩ Diệu Âm Minh Trị, tác giả của nhiều bài viết cũng như bài nói chuyện về pháp môn niệm Phật và phương pháp hộ niệm cho người lâm chung.

Từ tác phẩm đầu tiên, Khuyên Người Niệm Phật, đến Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh Vấn Đáp, 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ, Hộ Niệm Là Một Pháp Tu… đến tác phẩm gần đây nhất là Những Sơ Suất Khi Hộ Niệm, chúng ta thấy rõ hai nội dung chính được đề cập trong những tác phẩm này là:

  • Trong thời mạt pháp như hiện nay, người Phật tử muốn sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi, sớm viên thành Phật đạo thì pháp môn niệm Phật là thù thắng và thích hợp nhất.
  • Trong thời mạt pháp này, căn tánh chúng sanh đã hạ liệt lắm rồi, không mấy ai đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn. Vì vậy, khi lâm chung rất cần có thiện tri thức ở bên cạnh khai thị, nhắc nhở người sắp lâm chung một lòng niệm Phật cầu sanh về cõi Tây phương Cực Lạc.

Thường thì khi một người sắp lâm chung, họ sẽ gặp phải những chướng duyên, chủ quan hay khách quan, hữu hình hoặc vô hình, làm trở ngại việc vãng sanh cõi Tây phương Cực Lạc. Trong những bài nói chuyện của mình, cư sĩ Diệu Âm đã đề cập đến các chướng duyên này rất cặn kẽ, đồng thời trình bày các cách điều giải và hóa giải các chướng duyên này để cho buổi hộ niệm có được kết quả viên mãn.

Tiếp tục tâm nguyện hoằng dương phương pháp hộ niệm nhằm cứu độ cho những người sắp lâm chung, mới đây cư sĩ Diệu Âm có các buổi tọa đàm về chủ đề Hộ Niệm – Những Sơ Suất Của Người Bệnh. Nội dung của các buổi tọa đàm này đã được kết tập thành sách có cùng tựa đề. Trong tác phẩm Hộ Niệm – Những Sơ Suất Của Người Bệnh này, cư sĩ Diệu Âm đặc biệt lưu ý đến những chướng duyên chủ quan của người sắp lâm chung (tự mình làm trở ngại việc vãng sanh của chính mình). Kèm theo đó, cư sĩ Diệu Âm cũng trình bày những khai thị, nhắc nhở người bệnh nên buông bỏ mọi duyên đời, không nên sợ bị bệnh, không nên sợ chết khi sắp lâm chung, một lòng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc. Có như vậy thì người bệnh mới hy vọng được nương nơi đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà vãng sanh về cõi Cực Lạc.

 

Nhận thấy tác phẩm Hộ Niệm – Những Sơ Suất Của Người Bệnh này rất có lợi lạc đối với người tu theo pháp môn Tịnh Độ chúng ta, thay mặt Ban Ấn Tống chúng tôi chân thành giới thiệu đến chư vị Liên hữu.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc, sớm viên thành Phật đạo

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thích Trí Giác Châu

Sơ Suất Của Người Bệnh – Lời Ban Ấn Tống

 

 

HỘ NIỆM NHỮNG SƠ SUẤT CỦA NGƯỜI BỆNH (2012)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –