Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 16) | Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì?

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

(Tọa đàm 16)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu cộng tu niệm Phật ở tu viện Phật-Đà. Cộng tu niệm Phật công đức vô lượng. Trong thời mạt pháp này, Đức Thế-Tôn căn dặn chúng sanh hãy niệm Phật để có thể thoát vòng sanh tử luân hồi, nếu không niệm Phật thì quá khó quá khó cho chúng ta có hy vọng trong một đời này thành tựu.

Trong suốt mấy tuần qua ở tại niệm Phật đường A-Di-Đà, Diệu-Âm được chư vị đề nghị nên nói xuyên qua quyển sách “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm” này, và chư vị đề nghị hãy cố gắng thực hiện một khóa trình học tập cho những người có duyên với Pháp Hộ-Niệm.

Mấy tuần qua Diệu-Âm đã nói đến chương số 1, phần: Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là gì? Hồi sáng này chúng ta nói: Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là cách giảng giải Phật Pháp cho người bệnh hiểu rõ lý đạo vãng sanh”.

Theo chư vị nghĩ, câu trả lời này đúng hay sai? – (Sai!). Câu trả lời này sai! Không đúng. Vì với Pháp Hộ-Niệm là thường thường chúng ta đối diện với những người bệnh, những người phàm phu. Chúng ta đây là những người phàm phu, phàm phu mà còn rơi vào cảnh bệnh khổ nữa thì thường thường là thân thể đau nhức, tinh thần bấn loạn, bất an. Nếu chúng ta đem những lý đạo cao siêu của Phật ra giảng giải cho họ trong trạng thái đó thì khó giúp cho một người đang bị bệnh khổ tiếp nhận được những lời pháp.

Cho nên hộ niệm vãng sanh không phải là đến bên cạnh người bệnh để giảng giải đạo lý cao siêu, mà chính là đến bên người bệnh để giúp đỡ họ, họ có điều gì khó khăn mình giúp đỡ họ vượt qua cái khó khăn đó. Ví dụ, như một người đang chóng mặt quá sức, mình hãy tới xoa cái đầu người ta một chút, bóp nắn nhè nhẹ huyệt thái dương cho người ta một chút nhiều khi sẽ lợi ích nhiều hơn lời nói. Những người đã rơi vào trạng thái bệnh nặng, sắp sửa xả bỏ báo thân rồi, xin thưa với chư vị, họ rơi vào những cảnh giới vô cùng hãi hùng, kinh sợ, có thể ví dụ như là đang nằm ác mộng vậy. Một người đang nằm ác mộng đừng tới đó mà giảng đạo lý với họ, mà tốt nhất hãy đến vỗ vỗ cái vai, đập đập cái chân, gọi họ dậy: “Tỉnh dậy bác Chín ơi! Tỉnh dậy đi có con đây này!. Một động tác đơn sơ nhẹ nhàng vậy thôi mà có thể giúp họ vượt qua cảnh ác mộng một cách đơn giản, dễ dàng.

Đối với người bệnh đã đi vào tình trạng phải lâm chung rồi, những cơn ác mộng này không phải bình thường qua một vài giây như chúng ta nằm mộng trong giất ngủ đâu nhé, mà nó đến chập chùng, hết ác mộng này đến ác mộng khác, nó quay cuồng cái tâm của người bệnh trong cảnh giới hãi hùng đó, không dễ chịu lắm đâu! Họ không thể bình tĩnh nghe mình nói cao nói diệu đâu.

Vì thế, người hộ niệm vững vàng thì tới làm gì đây? Hãy nói những lời khuyến tấn mạnh mẽ, an ủi, vực cái tâm họ dậy, vực tinh thần họ lên. Phật dạy, tâm lực mạnh sẽ thắng nghiệp lực. Nếu lúc đó chư vị hộ niệm khéo léo động viên cho tâm lực của người bệnh mạnh lên, thì tự nhiên nghiệp lực phải chìm xuống. Ngài Triệt-Ngộ Đại Sư nói, con người chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi hai cái lực, một là Nghiệp-Lực, hai là Tâm-Lực. Những người mà tâm lực yếu thì đi đêm thường sợ ma, nằm ngủ thường giật mình, không dám ngủ một mình, đi đường vắng teo thì thường sợ sệt… Những người này thường thường bị ma nhát, thường thường bị ma nhập. Thành ra, những người bị nhập này nhập nọ, chư vị cứ tìm hiểu cho kỹ đi thì sẽ rõ, đó là những người có tinh thần yếu đuối. Hễ tinh thần yếu thì thường bị vướng phải tình trạng như vậy.

Chư vị nên nhớ, chúng ta đang sống ở đây không phải chỉ có cảnh giới hữu hình, mà còn có rất nhiều những cảnh giới vô hình khác, nhiều hơn cảnh giới hữu hình. Có nghĩa là, chúng ta đang ngồi đây, dù không thấy, nhưng có chư Thiên-Long, chư Quỷ Thần, chư vong linh tràn giang khắp nơi… Thế thì, tại sao có người vẫn an nhiên, tự tại? Vì tâm lực của họ mạnh. Tại sao có người thường bị chướng nạn đủ thứ? Vì tâm lực họ yếu, vì hệ thần kinh của họ yếu.

Chính vì thế, niệm Phật chúng ta hãy tập gìn giữ cái tâm lực của mình mạnh mẽ lên nhé chư vị. Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo” là như vậy đấy. Tất cả đều do chính cái tâm của mình tạo ra. Cái tâm có thể điều phục thân thể. Cái tâm có thể giúp mình giác ngộ. Cái tâm có thể giúp mình vượt qua những cảnh khổ. Cái tâm có thể giúp mình vượt qua nghiệp chướng.

Nghiệp chướng có phiền não chướng, có oán thân trái chủ chướng. Phiền não chướng là do tham, sân, si, mạn… Oán thân trái chủ là do mình tham ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, não loạn chúng sanh mà sinh ra. Những người tâm lực mạnh thường thường oán thân trái chủ không làm gì được, họ chỉ chờ đợi khi nào cái tâm lực của mình yếu xuống, chìm xuống, xuống cấp rồi thì họ mới có thể ra tay. Nói rõ hơn, chính là lúc nằm chèo queo, thở phèo phèo đấy, lúc đó họ mới hợp lại mà trả thù.

Nhưng cũng với nghiệp chướng như vậy, mà một người niệm Phật với lòng chân thành, vững vàng thì tự nhiên có chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ, chư Bồ-Tát gia trì, thành ra các vị đó không dám đòi nợ trả thù nữa, mà đành theo hộ pháp. Vì một người niệm Phật quyết lòng vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì một đời này khi xả bỏ báo thân họ trở về Tây-Phương Cực-Lạc, họ sẽ có thần thông đạo lực phi thường, họ sẽ cứu độ chúng sanh. Phát tâm cứu độ chúng sanh thì những vị oán thân trái chủ, những chúng sanh mà họ hãm hại trong nhiều đời nhiều kiếp chính là thành phần mà họ cứu độ trước đấy. Biết được lý đạo này, hộ niệm không phải đến trước người bệnh để giảng giải lý này lý nọ, mà chủ yếu là cố gắng vực cái tâm lực của người đó mạnh mẽ lên, để họ có cơ hội vượt qua chướng ngại.

Diệu-Âm đưa ra một thí dụ cụ thể, cách đây mới hai ngày, bà Cụ đó chính là bà Dì của bác sĩ Phi, ở Việt Nam, bị rơi vào tình trạng tâm thần hỗn loạn. Nói chung đó là hiện tượng oán thân trái chủ ứng hiện báo hại. Trước giờ phút lâm chung bà Cụ bị nạn đến nỗi suốt ngày đó tinh thần hãi kinh, biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Đây là một trạng thái rất kinh khủng đối với người bệnh! Oan gia trái chủ đã chuẩn bị sẵn, chờ đến trước những giờ phút sắp sửa ra đi để hợp sức tấn công lần cuối cùng, quyết lòng kéo về trong tam ác đạo để hãm hại đấy. Thì xin thưa với chư vị, bà Cụ này cũng có chút duyên với Diệu-Âm, trước đó vài lần Diệu-Âm có khai thị cho bà Cụ. Những lúc khó khăn nhất thì gia đình có kêu tới Diệu-Âm nhờ khai thị giùm. Lần mới nhất hình như lúc đó cũng nửa đêm rồi. Xin thưa chư vị, Diệu-Âm cũng chỉ đem hết tất cả lòng chân thành của mình và cũng lấy đúng theo Pháp Hộ-Niệm ra mà hướng dẫn cho bà Cụ thôi. Nói chung, Diệu-Âm kêu bà Cụ hãy mau mau tỉnh dậy, nhất định không sợ gì cả, tất cả những cảnh giới ứng hiện ra trước mặt chỉ là hão huyền, huyễn mộng, hoàn toàn không thật. Cụ đang niệm Phật, đã được gia đình hộ niệm, đã có ban hộ niệm tới hộ niệm bên cạnh tức là có quang minh của chư Đại Bồ-Tát phủ trùm tại đó, có Phật A-Di-Đà cùng chư Phật mười phương phóng quang gia trì cho Cụ, xin Cụ đừng sợ hãi. Tất cả mọi cảnh giới dù trắng, đen, đỏ gì đó… gặp cọp, gặp nước, gặp lửa gì đó… đừng lo đừng sợ nữa. Hãy định tâm lại quyết lòng niệm Phật cầu về Tây-Phương, thì nhất định A-Di-Đà Phật sẽ lai nghinh tiếp dẫn Cụ. Đừng sợ nhé, đừng sợ nhé…

Xin thưa với chư vị, đây là những lời thường xuyên dùng đến. Đi hộ niệm, chư vị cần nhớ kỹ những lời này để động viên tinh thần người bệnh vững vàng trở lại. Bà thấy ma, thấy quỷ… đừng nói rằng đó là ma, là quỷ, đó là oan gia trái chủ nhé… Nói vậy làm bà Cụ sợ chết luôn đi. Đã sợ, nghe mình nói lại thêm sợ, không tốt. Hãy nói rằng, đó hoàn toàn chỉ là những điều huyễn mộng, không thực. Hãy mạnh dạn nói như vậy đi. Rồi chúng ta chắp tay lại, mời mọi người cùng chắp tay lại để điều giải oan gia trái chủ, khuyên tất cả chư vị pháp giới chúng sanh hữu duyên với người này hãy phát tâm buông xả oán thù cùng nhau niệm Phật.

Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả chúng sanh trong pháp giới ai cũng có cái Chân-Tâm Tự-Tánh là một đức Như-Lai cả, nhưng chỉ vì tham chấp trần đời, chấp trước, phân biệt mà chịu ách nạn, chịu làm chúng sanh khổ nạn trong ba đường ác trải nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mình khuyên họ, hãy khuyên cho chí tình, để họ hiểu được đạo lý này mà mạnh dạn buông xả oán thù ra, cùng nhau niệm Phật để trở về Cực-Lạc. Rất nhiều ban hộ niệm đã nói những lời này để điều giải mà làm cho chư vị trong pháp giới đó phát tâm niệm Phật và họ vãng sanh trước người bệnh. Lạ lắm chư vị ơi. Họ vãng sanh trước người bệnh đấy.

Thì bà Cụ này đúng là có phước duyên. Khi được khai thị xong thì bà Cụ hiền lại, không còn trợn mắt nữa, nằm an nhiên tự tại vô cùng, ánh mắt trong veo, đen thui… cùng niệm Phật với đại chúng. Lạ không chư vị? Mấy tiếng đồng hồ sau thì bà cụ nhẹ nhàng buông hơi thở ra đi, để lại thoại tướng tốt đẹp bất khả tư nghì. Thật bất khả tư nghì!… Mới hôm qua đây chớ không đâu xa cả.

Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm đơn giản vô cùng mà lại trực tiếp cứu không biết bao nhiêu người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Xin báo cáo với chư vị như vậy. Có những người dám tuyên bố rằng: “Hiện tượng vãng sanh ở Việt Nam đã trở thành một sự kiện vô cùng hy hữu chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc Việt Nam…”. Có những ban hộ niệm nói rằng, ở tại tỉnh nhà của tôi cứ trung bình một cây số vuông là có một người vãng sanh. Có những ban hộ niệm đã tuyên bố đã đưa trên 1.000 người. Xin nhắc lại, một ban hộ niệm nêu ra thành tích như vậy, chứ không phải nhiều ban hộ niệm cộng lại mới có trên 1.000 người vãng sanh. Vào năm 2015 người ta nói đã đưa bảy trăm mấy chục người, năm 2016 người ta nói đưa thêm ba trăm mấy chục người nữa. Trong khi đang bận bịu lo cho pháp hội như vậy, mà họ cho biết đêm nay phải chia nhau hộ niệm 40 ca, họ còn báo rằng mới ngày hôm qua đây họ đã hộ niệm được 10 ca có hiện tượng vãng sanh vô cùng tốt đẹp.

Xin thưa với chư vị, Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh đúng là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp này. Nay gặp được duyên lành, mong chư vị hãy nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm đi. Diệu-Âm xin giới thiệu với chư vị tập sách gọi là: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm để nghiên cứu. Hãy đọc thật kỹ đi, đây không phải những điều của chính Diệu-Âm nghĩ ra, mà Diệu-Âm chỉ sưu tập lại những lời chư Tổ dạy, những vấn đề thực tế của chư vị các nơi đưa ra, có những vấn đề đúng, có những vấn đề sai, rồi kết tập thành những đáp án [Đúng] – [Sai] rõ ràng để làm tài liệu nghiên cứu.

Một đời này chúng ta có cơ duyên gặp được chánh pháp, đừng nên sơ ý chỉ nhắm vào các đường tu phước báu tạm bợ nào đó mà cho là đủ, vô tình làm cho mục đích giải thoát của đức Thế-Tôn bị chận đứng lại. Oan uổng vô cùng!

Tu hành cũng phải cẩn thận, không thể áp dụng những pháp môn nằm ngoài khả năng của mình làm cho đường tu xa vời, khó bề thành tựu. Phải nhớ lời Phật dạy: “Thời mạt pháp ức triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, chỉ nương theo pháp niệm Phật mà thoát luân hồi.

Xin thưa chư vị, đi hộ niệm rồi mới thấy được hiện tượng vãng sanh. Đúng là một pháp đại cứu tinh cho chúng sanh, cho bà con thân nhân, cho chính mình. Cầu nguyện tất cả chư vị ai ai cũng được vãng sanh Tây-Phương, thành đạo trong một đời này.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –