Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm | Lời Tri Ân Tọa Đàm

Share on facebook
Share on twitter

Lời Tri Ân Tọa đàm “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm”.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh.

Kính bạch Cư Sĩ Diệu Âm.

Kính thưa chư Thiện Hữu Tri Thức, Phật Tử, Đồng Tu, cùng các Ban Hộ-Niệm trong nước và trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt một người được hộ niệm vãng sanh, Cư Sĩ Diệu Âm đã sững sờ cảm động đến rơi nước mắt và ngộ ra rằng: “Mười niệm tất sanh”chính là 10 niệm “A Di Đà Phật” ngay phút lâm chung. Pháp Hộ-Niệm là Đại Cứu Tinh giúp cho người niệm Phật trong thời mạt pháp này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thực hiện đại pháp vạn người tu vạn người đắc. Từ đó, 20 năm ròng rã, Cư Sĩ đã buông tất cả chuyện thế gian, miệt mài, nghiên cứu Pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh và khẩn thiết phổ biến khắp nơi, với niềm trăn trở…” E rằng không cứu kịp ông cha!”, “ Sợ rằng không cứu kịp người mẹ!” Và với nỗi xót xa bồn chồn hằng  ngày đang có vô số người lâm vào cảnh sanh tử đọa lạc nghìn đời vạn kiếp.

Hiện nay, nhiều Ban Hộ-Niệm đã tự thành lập khắp nơi trên đất nước Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới. Hiện tượng người được hộ niệm vãng sanh với tướng lành bất khả tư nghì nhiều không đếm hết. Nhiều tọa đàm của Cư Sĩ nói tường tận về Pháp Hộ Niệm đã được đồng tu phát tâm viết lại, ấn tống và phát hành khắp nơi. Dù vậy vẫn có ban hộ niệm không đủ phương tiện học tập, thực hiện hộ niệm tự phát lệch tông chỉ của pháp môn làm cho Cư Sĩ nhiều phen trăn trở, khổ tâm! Vào năm 2018, Người đã thu thập những sự kiện thực tế xảy ra từ các Ban Hộ Niệm khắp nơi, kèm theo đáp án [Đúng] hoặc [Sai], để kết tập quyển “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm”.

Chúng con vô cùng tri ân tấm lòng từ bi của Cư Sĩ, Người đã không ngại khó nhọc, tỉ mỉ biên soạn tài liệu học tập, khẩn thiết phổ biến đến các Ban Hộ-Niệm và thiết tha mong nhà nhà, người người đều biết Pháp Hộ-Niệm. Như Người thường nói: “Biết hộ niệm sớm một ngày, cứu người sớm một ngày!”.

Khi tập sách này được phát hành, các Ban Hộ-Niệm khắp nơi vô cùng hoan hỉ nhận ra đây là một cẩm nang hộ niệm quí giá. Nhiều Ban Hộ-Niệm đã tổ chức thành những buổi lễ thật cung kính, trang trọng để thỉnh nhận quyển cẩm nang này!

Chư vị ơi! Với tấm lòng tha thiết muốn người người đều được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, với nỗi băn khoăn lo lắng về người hộ niệm chưa hiểu thấu mà sơ suất khi hộ niệm, người bệnh lơ là mà mất phần vãng sanh… nhiều năm qua Cư Sĩ đã không ngừng chăm chút đến hộ niệm, không ngừng thu thập những thông tin hộ niệm từ khắp nơi. Cư sĩ luôn trăn trở phân tích những ca hộ niệm bị thất bại, tìm hiểu nguyên nhân sinh ra quan niệm thiên lệch về hộ niệm, tìm hiểu nguyên do gây ra chướng ngại lúc hộ niệm, những sơ suất thông thường cũng như trường hợp vướng mắc cá biệt khi hộ niệm.

Cư Sĩ thật vô cùng từ bi, e sợ rằng tín tâm, nguyện tâm của mọi người có thể bị lung lay vì chưa hiểu thấu lý đạo sâu xa vi diệu ẩn tàng trong Pháp Hộ-Niệm, người đã đem lý đạo cao siêu thâm diệu của đức Thế-Tôn mà giảng giải bằng ngôn từ giản dị, dễ hiểu. Tuy hàm chứa lý đạo giải thoát uyên thâm nhưng thực hành lại đơn giản, cụ thể, rõ ràng…Thật là lý sự viên dung. Nhờ vậy mà hiện nay ở khắp nơi, các Ban Hộ-Niệm tham gia các buổi Hội-Thảo và Thực-Tập Hộ-Niệm Trực Tuyến (qua Zoom) của Cư Sĩ đã hộ niệm và liên tục tạo nhiều thành tựu rất viên mãn. Quả thật, có“Hiểu Thấu” mới “Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm” vậy.

Từ khi tập sách và 416 tọa đàm này ra đời, tin báo vãng sanh đến tới tấp. Số người đã ra đi, có hiện tượng vãng sanh, lưu lại tướng lành càng ngày càng nhiều, thân sắc nhu nhuyễn mềm mại, nét mặt tươi nhuận, môi hồng ra, tóc bạc đổi thành đen… Thật mầu nhiệm thay! Có nhiều ca hộ niệm gặp nhiều khó khăn chướng ngại, mười mấy tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, dù đang được hộ niệm, thân tướng còn rất xấu, tưởng là tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn được viên mãn nhờ sự hướng dẫn khai thị khéo léo của Cư Sĩ, hóa gỡ ngay chỗ vướng mắc của người bệnh. Vừa mới đây có một bà Cụ bị mù lòa 77 năm, sau khi được khai thị và được Ban Hộ-Niệm tới hộ niệm 3 ngày, thì tự nhiên Cụ sáng mắt ra nhìn thấy được hình Phật A-Di-Đà và an nhiên tự tại theo Phật vãng sanh. Thật vi diệu quá!

Phật Pháp mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Không những chỉ có ở Việt Nam, hiện tượng hộ niệm được vãng sanh tiếp tục xảy ra thường xuyên khắp nơi trên các nước Âu Châu, Mỹ, Canada, Úc… Tin báo vãng sanh từ các Ban Hộ-Niệm khắp nơi liên tục đưa về, làm cho con vô cùng cảm động, phấn chấn, càng tin tưởng vững vàng vào pháp môn niệm Phật vãng sanh. Thật sự con vô cùng xúc động, và hoan hỉ không ngôn từ nào diễn tả. Chư vị ơi! Nhân duyên thù thắng từ vô lượng kiếp nay mới được gặp. Xin hãy trân quý Pháp Đại Cứu Tinh này. Xin nhận nơi con một tấm lòng tri ân bất tận!

Phật dạy muốn báo hiếu thâm ân cha mẹ, người cho ta thân mạng một đời, dù cho một vai cõng Cha, vai kia cõng Mẹ đi giáp vòng núi Tu-Di đến trăm ngàn kiếp, ân kia chưa vừa! Vậy thâm ân của người cứu Huệ Mạng nghìn đời của ta thì làm sao đây?

– Làm sao để bày tỏ lòng tri ân của mình đây? Chúng ta cần phải nghiên cứu và học tập hộ niệm ngay đi! Hãy lắng nghe từng lời trong 416 tọa đàm của Cư Sĩ, để hiểu thấu và thực hành đúng theo lời căn dặn tâm huyết, thiết tha của Cư Sĩ hầu tránh sự sơ suất. Có những điều ta tưởng là đơn giản, nhưng sau khi nghe Cư Sĩ phân tích, giải thích tỉ mỉ mới hiểu ra: “À!… Pháp Hộ-Niệm thấy đơn giản nhưng vô cùng tế vi, một sơ ý nhỏ có thể làm mất phần vãng sanh, mất đi nhân duyên hi hữu vô lượng kiếp mới gặp! Thật vô cùng đáng tiếc!”.

“… Pháp Hộ-Niệm thực sự hàm chứa một lý đạo cao siêu vi diệu. Mong chư vị cố gắng chú ý nghiên cứu cẩn thận, đừng nên sơ ý mà lỡ cuối đời bị thọ nạn, đành chịu oan uổng cả một cuộc đời tu hành!”.

Chúng ta nên khẩn trương đọc, nghe, học hỏi, nghiên cứu và cùng nhau chia xẻ kinh nghiệm, tham gia Hội-Thảo và Thực-Tập Hộ-Niệm trực tuyến để… “Hiểu Thấu và hành Đúng Pháp Hộ-Niêm”. Chư vị nào chưa từng đi hộ niệm xin hãy tham gia ngay từ bây giờ đi! Với tinh thần để cứu chính ta được vãng sanh, kịp thời cứu cha, cứu mẹ, cứu thân bằng quyến thuộc, cứu người hữu duyên của ta được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, một đời thành tựu đạo quả. Thật quí hóa thay!

Chúng ta phải làm sao nữa để bày tỏ hết lòng tri ân của mình đây? Hãy cùng nhau hoằng hóa Pháp Môn Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh. Hãy làm theo như Cư Sĩ đã nói: “… Chư vị không nên chần chờ, mà hãy đi nói ngay cho người bên cạnh chư vị biết Pháp Hộ-Niệm đi. Hãy tìm cách nói… nói cho 1 người, rồi 2 người biết. Mỗi vị chỉ cần nói cho 2 người thôi, ai cũng làm vậy thì Pháp Hộ-Niệm sẽ được lan rộng ra như vết dầu loang… Loang ra tới đâu có người vãng sanh tới đó…”.

Chúng ta hãy tận lực giúp cho người người, nhà nhà đều biết. Mau mau phát tâm Bồ Đề, trì niệm “A-Di-Đà Phật”, phát nguyện vãng sanh. Hãy tận tình thương yêu, hộ niệm cho nhau để cùng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Hơn nữa, phải hộ niệm như lý như pháp, không tự mình sửa đổi hoặc làm sai lệch kinh điển, sai lời chư Tổ dạy hầu gìn giữ Pháp Hộ-Niệm được trường tồn.

Con xin thành kính tri ân:

– Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh cho Chánh Pháp cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và giúp cho Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh được lưu trụ dài lâu.

– Chư vị hộ pháp kiền thành, cùng tất cả huynh đệ tỉ muội khắp thế giới đã sát cánh, chịu khó khổ cùng Cư Sĩ ròng rã nhiều năm tháng qua để đem pháp đại cứu tinh này đi giúp người vãng sanh khắp nơi. Thật là công đức vô lượng!

– Chư vị đã phát tâm hỗ trợ cho đại chúng có phương tiện để nghe lời khai thị, khuyến tấn của Cư Sĩ, đã mang lời giảng giải của Cư Sĩ đến từng người, từng nhà, từng Ban Hộ-Niệm từ vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh đến những trung tâm thị thành.

– Chư vị tổ chức các buổi Hội-Thảo và Thực-Tập Hộ-Niệm Trực Tuyến trên trang Zoom, các chư vị tham gia vào đường Zoom… Công đức vô lượng.

– Tất cả các Ban Hộ-Niệm trong và ngoài nước đã không ngại gian khổ, ròng rã nhiều năm, niệm Phật hộ niệm đưa người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Công đức thật vô lượng vô biên!

Thành tâm cầu nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni, tất cả đồng tu đạo hữu khắp nơi thân tâm thanh tịnh, một báo thân này đồng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo Vô Thượng.

Phật Tử Diệu Âm (Phương Phi) Thành Kính Tri Ân.

Nam Mô A-Di-Đà Phật

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm? Chương 1, chưa phân loại

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –